Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva. Eiropas Komisija reģistrē iniciatīvu “Pieprasīsim elektronisko cigarešu lietpratīgāku regulējumu!”

Strasbūrā, 2019. gada 12. februārī

Eiropas Komisija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Pieprasīsim elektronisko cigarešu lietpratīgāku regulējumu!”.

Iniciatīvas mērķis ir panākt, ka tiek “izstrādāti pielāgoti tiesību akti, kas elektroniskās smēķēšanas izstrādājumus skaidri nošķir no tabakas izstrādājumiem un farmācijas produktiem”. Iniciatīvas organizatori aicina Eiropas Komisiju “izstrādāt jaunus tiesību aktus [attiecībā uz elektroniskās smēķēšanas izstrādājumiem], kuru pamatā ir izstrādājumu kvalitātes, drošuma un ražošanas standartu obligāta ievērošana un atbildīga tirdzniecības prakse, lai nodrošinātu jauniešu aizsardzību.”

Eiropas Komisijas lēmums reģistrēt iniciatīvu attiecas tikai uz priekšlikuma juridisko pieņemamību. Komisija to vēl nav izvērtējusi pēc būtības.

Šo iniciatīvu reģistrēs 2019. gada 20. februārī, un pēc tam organizatoriem būs viens gads laika atbalsta parakstu vākšanai. Ja gada laikā iniciatīvu atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē trīs mēnešu laikā. Komisija var izlemt, vai tā rīkosies atbilstoši pieprasījumam vai ne, bet jebkurā gadījumā tai jāpamato savs lēmums.

Vispārīga informācija

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu, ir pilsoņu rīcībā nodots instruments politiskās darba kārtības ietekmēšanai. Tās sāka darboties 2012. gada aprīlī, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus. 2017. gadā prezidenta Junkera uzrunā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem reformēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai tā kļūtu vēl vieglāk izmantojama. 2018. gada decembrī Eiropas Parlaments un Padome vienojās par reformu. Pārskatītos noteikumus sāks piemērot 2020. gada 1. janvārī.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Pieņemamības nosacījumi ir šādi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Plašākai informācijai

Pilns ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas teksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvu vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

 

IP/19/989

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar