Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská občanská iniciativa: Komise zaregistrovala iniciativu s názvem „Let's demand smarter vaping regulation!“

Štrasburk 12. února 2019

Evropská komise dnes rozhodla, že zaregistruje evropskou občanskou iniciativu s názvem „Let's demand smarter vaping regulation!“ (Žádejme lepší právní úpravu vapingu!).

Cílem iniciativy je: „vytvořit zvláštní právní předpis, který jasně odliší produkty určené k vapingu od tabákových a farmaceutických výrobků.“ Organizátoři vyzývají Komisi, aby „zavedla novou legislativu [pro výrobky určené k vapingu] založenou na povinném souladu s přísnými normami výroby, jakosti a bezpečnosti výrobků a s odpovědnými marketingovými praktikami, které zajistí ochranu mládeže.

Skutečnost, že se Evropská komise rozhodla iniciativu zaregistrovat, pouze znamená, že je z právního hlediska v pořádku. V této fázi ještě Komise neprovedla analýzu podstaty návrhu.

K registraci iniciativy dojde 20. února 2019, kdy začne běžet 12měsíční lhůta, během níž budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu. Pokud tato iniciativa během jednoho roku získá jeden milion prohlášení o podpoře z alespoň sedmi členských států, bude na ni muset Komise během tří měsíců reagovat a rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli. V obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.

Souvislosti

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva. Občané ji mohli začít využívat od dubna 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o evropské občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy. Díky tomuto nástroji tak mohou ovlivňovat agendu EU. V roce 2017 předložila Evropská komise v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie reformu evropské občanské iniciativy za účelem jejího dalšího zjednodušení. Evropský parlament a Rada reformu v prosinci 2018 schválily. Revidovaná pravidla začnou platit od 1. ledna 2020.

Jakmile je iniciativa formálně zaregistrována, může skupina signatářů z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí EU čítající minimálně jeden milion osob vyzvat Evropskou komisi, aby v určité oblasti spadající do její kompetence navrhla právní předpisy.

Podle podmínek právní přípustnosti nesmí navrhovaná iniciativa zjevně spadat mimo pravomoci Komise předložit návrh právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Další informace

Úplné znění navrhované evropské občanské iniciativy

Další evropské občanské iniciativy, jejichž organizátoři v současné době shromažďují podpisy

Stránky evropské občanské iniciativy

Nařízení o občanské iniciativě

 

IP/19/989

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar