Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: Komisija pozdravlja politični dogovor o odpravi vrzeli med informacijskimi sistemi

Bruselj, 5. februarja 2019

.

Evropski parlament in Svet sta danes dosegla politični dogovor o predlogu Komisije za odpravo pomembnih varnostnih vrzeli s povezovanjem informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, meja in migracij, da bi lahko ti sistemi skupaj delovali pametneje in učinkoviteje. Ta okvir za interoperabilnost, ki je politična prednostna naloga za obdobje 2018–2019, bo zagotovil, da imajo mejni uslužbenci in policisti dostop do pravih informacij, kadar in kjer jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je izrazil zadovoljstvo nad dogovorom in povedal: „Danes smo se dogovorili, da bomo uslužbencem organov kazenskega pregona zagotovili ustrezna orodja, ki jim bodo pomagala ujeti storilce kaznivih dejanj in bolje zaščititi evropske državljanke in državljane. Uslužbenci organov kazenskega pregona, mejni uslužbenci in uradniki za migracije bodo lahko povsod po EU neposredno in takoj razpolagali z vsemi informacijami, ki jih potrebujejo za svoje delo. Evropske državljanke in državljani pričakujejo, da bodo v Evropi varni, zato smo danes povečali našo skupno sposobnost, da to zagotovimo.“

 Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „Danes smo uresničili izjemno pomemben del varnostne infrastrukture. V prihodnosti bodo vsi elementi različnih informacijskih sistemov med seboj povezani. To je Evropska unija v svoji najboljši izvedbi: unija, ki podpira mejne uslužbence in policiste z ustreznimi orodji, da lahko opravljajo svoje delo in varujejo evropske državljanke in državljane.“

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je dodal: „Ta dogovor je odziv na potrebe uslužbencev na prvi črti, tj. policistov in mejnih uslužbencev. Ne potrebujemo ene ogromne podatkovne zbirke ali zbiranja še več podatkov, temveč je treba razpoložljive informacije uporabiti pametneje in učinkoviteje, da bi lahko organi kazenskega pregona lažje opravljali svoje delo ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic.“

Nova orodja bodo omogočila, da obstoječi in prihodnji informacijski sistemi EU, kot so sistem vstopa/izstopa (SVI), evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS-TCN), med seboj komunicirajo in tako preprečijo, da bi pomembne informacije ostale prezrte. Z novimi orodji bomo:

  • navzkrižno preverjali podatke z enim klikom: evropski iskalni portal bo mejnim uslužbencem in policistom omogočil, da na enem samem zaslonu istočasno preverijo osebne dokumente v vseh informacijskih sistemih EU v skladu s svojimi pravicami do dostopa. Tako jim ne bo več treba preverjati dokumentov v različnih podatkovnih zbirkah hkrati, saj bodo imeli popolno in točno sliko le v nekaj sekundah;
  • lažje odkrivali zlorabe identitete: mejni uslužbenci in policisti bodo lahko lažje odkrili nevarne storilce kaznivih dejanj s pomočjo skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, ki bo uporabljala prstne odtise in podobe obraza za iskanje v različnih obstoječih informacijskih sistemih, ter skupnega odložišča podatkov o identiteti, ki bo shranjevalo biografske podatke državljanov tretjih držav. Poleg tega bo detektor posameznikov z več identitetami navzkrižno preveril različne sisteme in nemudoma označil vsakogar, ki uporablja lažno identiteto ali pa več kot eno identiteto;
  • izboljšali dostop za organe kazenskega pregona: uslužbenci organov kazenskega pregona bodo lahko učinkoviteje in varno opravljali poizvedbe v podatkovnih zbirkah EU na podlagi dvostopenjskega pristopa. Kadar se bodo informacije, ki jih išče uslužbenec, ujemale z informacijami iz enega od sistemov (t. i. „zadetek“), bo lahko uslužbenec zahteval bolj ciljno usmerjen dostop v skladu s posebnimi pravili za vsak sistem;
  • varovali temeljne pravice: okvir za interoperabilnost ne bo spremenil pravil o dostopu do informacijskih sistemov EU in omejitvi namena, s čimer bo zagotovljeno, da bodo temeljne pravice še naprej zaščitene. Poleg tega bodo imeli državljani tretjih držav prek posebne spletne storitve na voljo kontaktne podatke nacionalnih organov, kar jim bo olajšalo uveljavljanje pravic glede varstva podatkov.

Naslednji koraki

Obe uredbi o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, meja in migracij bosta zdaj morala uradno sprejeti Evropski parlament in Svet.

Ko bosta uredbi sprejeti, bo agencija eu-LISA (agencija EU, odgovorna za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice) odgovorna za razvoj in uvedbo tehničnih komponent, ki bodo zagotovile interoperabilnost informacijskih sistemov EU.

Ozadje

Informacijski sistemi EU trenutno ne komunicirajo med seboj – informacije se hranijo ločeno v nepovezanih sistemih, zaradi česar so ti sistemi razdrobljeni, zapleteni in je z njimi težko upravljati. To pomeni, da obstaja tveganje za informacijske vrzeli. Odprava trenutnih pomanjkljivosti pri upravljanju podatkov in izboljšanje interoperabilnosti obstoječih informacijskih sistemov sta prednostni nalogi Junckerjeve Komisije.

Poleg govora predsednika Junckerja o stanju v Uniji iz leta 2016 je Komisija predstavila sporočilo o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost, s čimer je začela razpravo o tem, kako izboljšati delovanje informacijskih sistemov EU ter s tem tudi upravljanje meja in notranjo varnost.

Komisija je v vmesnem času redno poročala o napredku pri odpravi preostalih informacijskih vrzeli v informacijskih sistemih EU, da lahko skupaj delujejo pametneje in učinkoviteje. Maja 2017 je predlagala nov pristop k doseganju popolne interoperabilnosti informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, meja in migracij do leta 2020, decembra 2017 pa še zakonodajna predloga.

Več informacij

Sporočilo za medije – Varnostna unija: Komisija odpravlja informacijske vrzeli, da bi bolje zaščitila državljane EU

Sporočilo za medije – Varnostna unija: nov pristop Komisije glede interoperabilnosti informacijskih sistemov

Informativni pregled – Varnostna unija: odprava informacijskih vrzeli

Informativni pregled – Informacijski sistemi EU

IP/19/846

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar