Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea securității: Comisia recomandă negocierea unor norme internaționale pentru obținerea probelor electronice

Bruxelles, 5 februarie 2019

Astăzi, Comisia Europeană recomandă participarea la două negocieri internaționale privind normele transfrontaliere pentru obținerea probelor electronice.

Dat fiind faptul că în majoritatea anchetelor penale este necesar accesul la probe din mediul online, adesea din afara UE, trebuie să se pună de urgență la dispoziția autorităților polițienești și judiciare instrumente rapide și eficiente care să fie adaptate realității moderne. 

Ca urmare a concluziilor Consiliului European din octombrie 2018, Comisia prezintă două mandate de negociere, unul pentru negocierile cu Statele Unite și unul pentru cel de Al doilea protocol adițional la Convenția de la Budapesta a Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Ambele mandate, care trebuie aprobate de către Consiliu, includ garanții specifice privind protecția datelor, a confidențialității și a drepturilor procedurale ale persoanelor fizice.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Criminalitatea și terorismul nu se opresc la frontierele Europei. Dovezile necesare pentru a investiga aceste infracțiuni sunt și mai greu de obținut în interiorul frontierelor și în cadrul jurisdicțiilor. Din acest motiv, astăzi propunem să ne intensificăm cooperarea în domeniul securității cu Statele Unite și cu Consiliul Europei, pentru a asigura accesul autorităților europene la probele electronice, care sunt esențiale pentru anchetele penale.”

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, a declarat: „Răufăcătorii utilizează tehnologii rapide și moderne pentru a comite infracțiuni și pentru a ascunde probele care îi incriminează. Multe dintre datele necesare pentru localizarea acestor infractori sunt stocate în SUA sau de către societăți din SUA. A sosit momentul să lucrăm la un acord amplu la nivelul întregii UE cu Statele Unite pentru ca autoritățile noastre de aplicare a legii să aibă mai repede acces la aceste probe. Un astfel de acord ne va întări securitatea, protejând totodată confidențialitatea datelor și oferindu-le garanții procedurale cetățenilor noștri.”

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a declarat: „Nu putem permite ca teroriștii sau infractorii să își găsească refugiu online, folosind în mod abuziv tehnologia modernă. Trebuie să eliminăm lacunele juridice și, împreună, la nivel internațional, să le limităm și mai mult marja de manevră.” 

Având în vedere numărul tot mai mare de anchete în cadrul cărora este necesar accesul la probe electronice, cum ar fi e-mailuri sau documente stocate în cloud, în aprilie 2018, Comisia a propus noi norme care să permită autorităților polițienești și judiciare să urmărească mai ușor pistele online și la nivel transfrontalier. Dat fiind faptul că o serie de furnizori de servicii își au sediul în afara UE, mandatele de astăzi vin în completarea noilor norme pentru a asigura o mai bună cooperare la nivel internațional.

Recomandare privind începerea negocierilor cu SUA

În prezent, furnizorii de servicii cu sediul în SUA cooperează pe bază de voluntariat cu autoritățile europene de aplicare a legii și nu sunt întotdeauna autorizați, în temeiul legislației SUA, să răspundă în mod direct cererilor europene de acces la probele electronice. Mandatul de negociere propus de Comisie vizează:

  • să asigure accesul în timp util al autorităților de aplicare a legii din UE și din SUA la probele electronice, prin reducerea la 10 zile a termenului de furnizare a datelor solicitate (în prezent, furnizarea datelor solicitate durează, în medie, 10 luni);
  • să soluționeze conflictele juridice prin stabilirea definițiilor și a tipurilor de date vizate, clarificarea obligațiilor juridice și asigurarea drepturilor reciproce pentru toate părțile;
  • să asigure garanții solide în ceea ce privește protecția datelor, a confidențialității și a drepturilor procedurale, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a principiilor necesității și proporționalității.

Participarea la negocierile desfășurate în temeiul Convenției de la Budapesta

Convenția de la Budapesta este elementul central al cooperării internaționale împotriva criminalității informatice, oferind un cadru cuprinzător de cooperare la care participă peste 60 de țări. Al doilea protocol adițional, odată instituit, va consolida și mai mult această cooperare internațională, inclusiv în ceea ce privește obținerea accesului la probele electronice, consolidarea asistenței juridice reciproce și organizarea de anchete comune. Astăzi, Comisia propune un mandat de participare la aceste negocieri în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre pentru a se asigura:

  • compatibilitatea protocolului cu legislația actuală și viitoare a UE, inclusiv în domeniul accesului transfrontalier la probele electronice;
  • consolidarea cooperării internaționale, printr-o asistență juridică reciprocă mai eficace, inclusiv prin intermediul unor cereri simplificate, și prin instituirea unor echipe comune de anchetă;
  • cooperarea directă a autorităților de aplicare a legii cu furnizorii de servicii din alte jurisdicții;
  • garanții mai solide în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și practicile naționale în materie de acces transfrontalier la date.

Etapele următoare

Comisia prezintă Consiliului cele două recomandări pentru mandatele de negociere. Recomandările vor fi analizate de către Consiliu, care trebuie să adopte în mod oficial o decizie de autorizare a Comisiei să deschidă negocieri în conformitate cu directivele de negociere stabilite în mandate.

Context

Probele electronice sunt necesare în aproximativ 85 % din anchetele penale, iar în două treimi dintre cazuri este necesar să se obțină probe din partea furnizorilor de servicii online stabiliți în altă jurisdicție. În prezent, cei mai mari furnizori de servicii își au sediul în SUA. Cererile adresate principalilor furnizori de servicii online continuă să fie tot mai numeroase, crescând cu 84 % în perioada 2013-2018.

În Agenda europeană privind securitatea din aprilie 2015, Comisia s-a angajat să examineze obstacolele din calea anchetelor penale. Ca urmare a evenimentelor tragice din 22 martie 2016 de la Bruxelles, miniștrii UE pentru justiție și afaceri interne au acordat prioritate adoptării unor măsuri menite să sporească eficiența și eficacitatea proceselor de colectare și obținere a probelor electronice. De atunci, acest aspect a fost discutat de mai multe ori de către miniștrii UE, iar în aprilie 2018 Comisia a propus noi norme privind accesul transfrontalier la probele electronice. În octombrie 2018, liderii europeni au invitat Comisia să prezinte de urgență mandate de negociere pentru acordurile internaționale privind probele electronice. Această chestiune a fost discutată, de asemenea, în cadrul recentelor reuniuni ale miniștrilor de justiție și ai afacerilor interne din UE și SUA.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Mandatul privind cooperarea dintre UE și SUA în materie de probe electronice

Întrebări și răspunsuri: Mandatul privind protocolul adițional la Convenția de la Budapesta

Recomandare de autorizare a deschiderii de negocieri între UE și SUA privind accesul transfrontalier la probele electronice

Recomandare de autorizare a participării la negocierile privind cel de Al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (CETS nr. 185)

Linkuri către toate documentele disponibile – faceți clic aici.

 

IP/19/843

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar