Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Jõustub ELi ja Jaapani vaheline kaubandusleping

Brüssel, 31. jaanuar 2019

1. veebruaril 2019 jõustub ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping. Ettevõtjad ja tarbijad kogu Euroopas ja Jaapanis saavad nüüd kasutada ära maailma suurima avatud kaubandustsooni võimalusi.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker sõnas: „Euroopa ja Jaapan saadavad maailmale sõnumi avatud ja õiglase kaubanduse tuleviku kohta. Avame uue turu, mis hõlmab 635 miljonit inimest ja peaaegu kolmandikku maailma sisemajanduse koguproduktist, ning toome Euroopa ja Jaapani elanikud seega üksteisele lähemale kui kunagi varem. Uus leping tähendab tarbijatele suuremat valikut ja odavamaid hindu, kaitseb tuntud Euroopa tooteid Jaapanis ja vastupidi, näiteks Austria toodet Tiroler Speck või Jaapanist pärit kobe veiseliha, annab mõlema lepinguosalise väikeettevõtetele võimaluse pääseda täiesti uuele turule, aitab Euroopa ettevõtetel säästa igal aastal tollimaksudelt miljard eurot ning hoogustab tugevasti mõlema poole vahel juba praegu toimuvat kaubavahetust. Kõige enam näitab uus leping aga seda, et kaubandus tähendab rohkemat kui kvoote ja tariife või miljoneid ja miljardeid. See tähendab väärtusi, põhimõtteid ja õiglust. See tähendab selle eest seismist, et meie põhimõtted tööjõu, ohutuse, kliima ja tarbijakaitse valdkonnas on eeskujuks kogu maailmas. Samas saab see teoks vaid siis, kui töötada kõige sobivamate partneritega, kes on küll üksteisest tuhandete kilomeetrite kaugusel, kuid ühinenud sõpruses ja väärtustes.“

ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström märkis: „Selles lepingus on kõike: lepinguga kaotatakse tariife ja aidatakse kujundada üleilmset reeglistikku ning ühtlasi näitab leping maailmale, et mõlemad pooled usuvad avatud turu eelistesse. Alates 1. veebruarist on Euroopa ettevõtete heaks kaotatud tariife ja lihtsustatud tolliprotseduure. Rõõmustada on põhjust nii meie tootjatel, teenuseosutajatel, tehnoloogia-idufirmadel kui ka põllumajandustootjatel. Olen uhke ka selle üle, et oleme esimest korda sidunud Pariisi kliimakokkuleppega võetud kohustused kaubanduslepinguga ning kehtestanud töötajate õiguste ja tarbijakaitse kõrged standardid. Loodud on tingimused meievahelise kaubavahetuse märkimisväärseks hoogustamiseks, mis omakorda aitab luua töökohti ja alandada hindu. Nüüd on ettevõtete ja üksikisikute ülesanne kasutada neid uusi kaubandusvõimalusi võimalikult hästi ära. Loodame ühtlasi, et kõik ELi liikmesriigid seda sõnumit laialt levitavad.”

Majanduspartnerluslepinguga kaotatakse suurem osa miljardi euroni küündivatest tollimaksudest, mida on Jaapanisse eksportivad ELi ettevõtjad pidanud igal aastal tasuma. Lepingu täieliku rakendamise ajaks on Jaapan kaotanud tollimaksud 97%-lt EList imporditavatelt kaupadelt. Lepinguga kõrvaldatakse ka mitmed pikaajalised tariifidega mitteseotud takistused – näiteks hakatakse kohaldama rahvusvahelisi autodega seotud norme. Samuti kaotatakse ELi suuremate toidu- ja joogieksportijate ees seisnud takistused, mis võimaldab neil pakkuda oma tooteid 127 miljonile Jaapani tarbijale. Suurenevad ka ekspordivõimalused mitmes muus sektoris. Kui leping on täielikult rakendatud, võib ELi ja Jaapani kaubavahetus kasvada aastas peaaegu 36 miljardi euro võrra.

EL ja Jaapan on kokku leppinud kehtestada kestliku arengu kõrged standardid ning lepingu tekstiga on esimest korda võetud konkreetne kohustus järgida Pariisi kliimakokkulepet.

Majanduspartnerluslepingu peamised osad

Leping toob EList pärit põllumajanduskaupade ekspordi jaoks kaasa eelkõige järgmise:

  • kaotatakse Jaapani tollimaksud paljude juustusortide puhul, näiteks Gouda ja Cheddar (praegu 29,8%), ja veiniekspordi puhul (praegu keskmiselt 15%);
  • ELil võimaldatakse suurendada märkimisväärselt veiseliha eksporti Jaapanisse, samas kui töödeldud sealihaga kauplemine muutub tollimaksuvabaks ja värske sealihaga kauplemine peaaegu tollimaksuvabaks;
  • tagatakse enam kui 200 kvaliteetse Euroopa põllumajandustoote ehk geograafilise tähise kaitse Jaapanis ning valitud Jaapani geograafiliste tähiste kaitse ELis.

Lepinguga tagatakse ka teenuseturgude avamine eelkõige finantsteenuste, e-kaubanduse, telekommunikatsiooni ja transpordi valdkonnas. Lisaks:

  • hõlbustatakse ELi ettevõtete juurdepääsu hanketurgudele Jaapani 54 suurlinnas ja kõrvaldatakse hangetega seotud takistused majanduslikult olulises raudteesektoris riiklikul tasandil;
  • käsitletakse konkreetseid tundlikke valdkondi ELis, näiteks autotööstust, kehtestades enne tollimaksude kaotamist kuni seitsmeaastased üleminekuperioodid.

Lepingus on ka mahukas peatükk kaubanduse ja kestliku arengu kohta, konkreetsed elemendid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuse lihtsustamiseks, selles seatakse väga ranged tööjõu-, ohutus-, keskkonna- ja tarbijakaitsestandardid, kinnitatakse ELi ja Jaapani kohustusi kestliku arengu ja kliimamuutuste valdkonnas ning tagatakse avalike teenuste täielik kaitse.

Andmekaitsevaldkonnas võtsid EL ja Jaapan käesoleva aasta 23. jaanuaril vastu otsused, mille eesmärk on võimaldada isikuandmete vaba ja ohutut liikumist kahe partneri vahel. Lepiti kokku, et EL ja Jaapan tunnustavad üksteise andmekaitsesüsteeme võrdväärsete süsteemidena, luues seega maailma suurima andmete turvalise liikumise ala.

Alates 1. veebruarist koaldatakse ajutiselt ka suurt osa ühest teisest lepingust – ELi-Jaapani strateegilise partnerluse lepingust. See eelmise aasta juulis koos majanduspartnerluslepinguga allkirjastatud leping on esimene ELi ja Jaapani vahel sõlmitud kahepoolne raamleping. Sellega tugevdatakse üldist partnerlust, sest luuakse üldraamistik tihedamale poliitilisele ja valdkondlikule koostööle ning ühismeetmetele ühist huvi pakkuvates küsimustes, sh piirkondlikud ja globaalprobleemid. Leping jõustub pärast seda, kui kõik ELi liikmesriigid on selle ratifitseerinud.

Edasised sammud

Majanduspartnerlusleping on nüüd jõus. Esimeste rakendamiskuude hindamiseks tuleb ELi-Jaapani komitee esimest korda kokku 2019. aasta aprillis*.
Paralleelses investeeringute kaitse küsimuses jätkatakse Jaapaniga läbirääkimisi standardite ning investeeringute kaitse alaste vaidluste lahendamise üle. Kohtumine pealäbirääkijatega on kavandatud märtsiks. Mõlema poole kindel soov on saavutada võimalikult kiiresti vastastikune lähenemine investeeringute kaitse alastel läbirääkimistel, võttes arvesse mõlema poole ühist kindlat tahet luua Euroopas ja Jaapanis stabiilne ja turvaline investeerimiskeskkond.

Lisateave

TEABEKIRI majanduspartnerluslepingu kohta

Teemale pühendatud veebisait, mis sisaldab järgmist:

Teabeleht strateegilise partnerluse lepingu kohta

Sotsiaalmeedia: @Trade_EU

 

*Ajakohastatud 6. veebruaril 2019 kl 9.50.

IP/19/785

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar