Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság új jegyzéket fogad el a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerükben hiányosságokkal rendelkező harmadik országokról

Strasbourg, 2019. február 13.

A Bizottság ma elfogadta a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem terén stratégiai hiányosságokkal rendelkező harmadik országok új jegyzékét, amelyen 23 harmadik ország szerepel.

A jegyzék célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatainak hatékonyabb megelőzésével védje az uniós pénzügyi rendszert. A pénzmosás elleni uniós szabályok hatálya alá tartozó bankoknak és más szervezeteknek a jegyzék alapján – a gyanús pénzmozgások jobb azonosítása érdekében – fokozottan ellenőrizniük kell azokat a pénzügyi műveleteket, amelyek ügyfelei és végrehajtó pénzügyi intézményei ezen, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokból származnak (ügyfél-átvilágítás). A jegyzék egy részletes elemzést követően készült, egy olyan új módszertan alapján, amely megfelel a 2018 júliusa óta hatályban lévő ötödik pénzmosási irányelv szigorúbb kritériumainak.  

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „A világ legszigorúbb pénzmosás elleni előírásait hoztuk meg, de biztosítanunk kell, hogy a más országokból származó feketepénzek ne jussanak be pénzügyi rendszerünkbe. A feketepénz a szervezett bűnözés és a terrorizmus éltető eleme. Felkérem a jegyzéken szereplő országokat, hogy mielőbb orvosolják hiányosságaikat. A Bizottság a kölcsönös érdekeket felismerve készen áll szorosan együttműködni velük e problémák megoldásában. ”

A negyedik és az ötödik pénzmosási irányelv felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy egy önálló értékelés elvégzésével azonosítsa a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokat.

A jegyzék 54 kiemelt prioritású ország és terület elemzését követően jött létre; az elemzést a Bizottság a tagállamokkal konzultálva készítette és 2018. november 13-án közzétette. A vizsgált országok mindegyike legalább egy kritériumnak megfelel a következőkből:

  • rendszerszintű hatást fejt ki az uniós pénzügyi rendszer integritására,
  • a Nemzetközi Valutaalap szerint nemzetközi offshore pénzügyi központnak minősül,
  • gazdasági jelentőséggel bír, és gazdaságilag erősen kötődik az EU-hoz.

A Bizottság megvizsgálta az egyes országok tényleges fenyegetettségi szintjét, jogi keretét és az általuk a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok megelőzése érdekében bevezetett kontrollmechanizmusokat, illetve azok végrehajtásának eredményességét. A Bizottság figyelembe vette a terület nemzetközi standardalkotó testületének, a Pénzügyi Akció Munkacsoportnak a munkáját is.

A Bizottság megállapítása szerint 23 harmadik ország rendelkezik stratégiai hiányosságokkal a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerükben. Ebből 12 országot még a Pénzügyi Akció Munkacsoport azonosított, 11 további országot és területet pedig a Bizottság. A ma felsorolt országok egy része már a jelenlegi, 16 országot tartalmazó uniós jegyzéken is szerepel.

A következő lépések

A Bizottság a jegyzéket egy felhatalmazáson alapuló rendeletre irányuló javaslat formájában fogadta el. A javaslat most az Európai Parlament és a Tanács elé kerül, amelyeknek egy hónapos (további egy hónappal meghosszabbítható) határidőn belül dönteniük kell jóváhagyásáról. A felhatalmazáson alapuló rendeletet a jóváhagyást követően kihirdetik a Hivatalos Lapban. A rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A Bizottság kapcsolatban marad azokkal az országokkal, amelyeket a jelen felhatalmazáson alapuló rendeletben stratégiai hiányosságokkal rendelkezőként azonosítottak, és együttműködik velük különösen a jegyzékből való törlés kritériumait illetően. Az érintett országok a jegyzék révén jobban azonosítani tudják a javulást igénylő területeket, ami elősegíti, hogy a stratégiai hiányosságok megszüntetésével lekerülhessenek a jegyzékről.

A Bizottság nyomon fogja követni a jegyzéken szereplő országok eredményeit, további figyelemmel kíséri a felülvizsgált országokat, és megkezdi további országoknak a közzétett módszertan szerinti értékelését, majd ennek megfelelően frissíti a jegyzéket. A Bizottság a tapasztalatok fényében, továbbá a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok hatékony azonosításának és a szükséges nyomon követésnek a célját szem előtt tartva megfontolja továbbá a módszertan továbbfejlesztésének szükségességét.

Háttér-információk 

A Juncker-Bizottság kiemelt feladatnak tekinti a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet. A 2015 júniusától hatályos negyedik, illetve a 2018. július 9-étől hatályos ötödik pénzmosási irányelv elfogadása jelentősen szigorította a vonatkozó uniós szabályozást.

A negyedik pénzmosási irányelv 2015. évi hatálybalépését követően a Bizottság közzétette a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok első uniós jegyzékét, amely a Pénzügyi Akció Munkacsoport értékelése alapján készült. Az ötödik pénzmosási irányelv bővítette a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok azonosítására vonatkozó kritériumokat, különösen a társaságok tényleges tulajdonosaira és a társulás jellegű jogi megállapodásokra vonatkozó információk elérhetősége tekintetében. Ez segíteni fog az olyan fedőcégekből és áttekinthetetlen struktúrákból eredő kockázatok jobb kezelésében, amelyeket a bűnözők és a terroristák az ügylet valódi kedvezményezettjeinek elrejtése érdekében (többek között adókijátszási célokból) hoznak létre. A Bizottság olyan saját módszertant dolgozott ki a kiemelt kockázatot jelentő országok azonosítására, amely a Pénzügyi Akció Munkacsoporttól származó információk mellett saját szaktudását és más forrásokat, például Europol-információkat is figyelembe vesz. Ez végeredményben ambiciózusabb módja a hiányosságokkal rendelkező – és az uniós pénzügyi rendszerre kockázatot jelentő – országok azonosításának. A kockázatok új módszertan szerinti értékelésével összefüggésben eddig nem érintett országok kerültek fel a jegyzékre, de ez nem jelenti azt, hogy a helyzet romlott volna a jegyzék legutóbbi aktualizálása óta.

A ma közzétett új jegyzék a 2018. július óta hatályban lévő jegyzék helyébe lép. 

További információk

Felhatalmazáson alapuló rendelet: a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok uniós jegyzéke

Kérdések és válaszok

A kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok meghatározásának módszertana

A negyedik pénzmosási irányelv

Az ötödik pénzmosási irányelv 

 

MELLÉKLET 

A 23 érintett ország és terület:

1. Afganisztán

2. Amerikai Szamoa

3. Bahama-szigetek

4. Botswana

5. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

6. Etiópia

7. Ghána

8. Guam

9. Irán

10. Irak

11. Líbia

12. Nigéria

13. Pakisztán

14. Panama

15. Puerto Rico

16. Szamoa

17. Szaúd-Arábia

18. Srí Lanka

19. Szíria

20. Trinidad és Tobago

21. Tunézia

22. Amerikai Virgin-szigetek

23. Jemen

 

 

IP/19/781

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar