Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija zaradi ukrepanja proti nezakonitemu ribolovu preklicala „rumeni karton“ Tajski

Bruselj, 8. januarja 2019

Evropska komisija je zaradi napredka pri obravnavanju nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova črtala Tajsko s seznama „opozorjenih držav“.

Komisija danes potrjuje, da je Tajska uspešno odpravila pomanjkljivosti svojega pravnega in upravnega sistema na področju ribištva. Komisija zato preklicuje tako imenovani „rumeni karton“, ki je za Tajsko veljal od aprila 2015 kot opozorilo EU, da država v tem obdobju ni bila dovolj učinkovita pri obravnavanju nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova. Z današnjim sklepom bo odpravljen prvi korak postopka, ki bi lahko privedel do popolne prepovedi uvoza proizvodov morskega ribištva v EU.

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je dejal: „Nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov škoduje tako svetovnim staležem rib kot ljudem, ki se preživljajo z dejavnostmi na morju, sploh tistim, ki so že sicer izpostavljeni revščini. Boj proti nezakonitemu ribolovu je zato prednostna naloga EU. Vesel sem, da se nam je danes v tem boju pridružila nova predana partnerica.“

Od izdaje „rumenega kartona“ sta Komisija in Tajska izvajali konstruktiven postopek sodelovanja in dialoga. Posledica tega postopka je bilo veliko izboljšanje tajskega upravljanja ribištva v skladu z mednarodnimi zavezami države.

Tajska je spremenila svoj pravni okvir na področju ribištva in ga uskladila z instrumenti mednarodnega pomorskega prava. Okrepila je skladnost z obveznostmi, ki jih ima kot obalna država ter država zastave, pristanišča in trga, v svojo zakonodajo vključila jasne opredelitve pojmov ter vzpostavila odvračilni režim sankcij. Prav tako je okrepila mehanizme za nadzor nad nacionalno ribiško floto ter svoje sisteme spremljanja in nadzora. To vključuje spremljanje ribolovnih dejavnosti na daljavo in strog sistem inšpekcijskih pregledov v pristaniščih.

Z navedenimi ukrepi imajo tajski organi zdaj vse potrebne politike za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

Tajska ima osrednjo vlogo v mednarodni dobavni verigi ribiških proizvodov. Visoko razvita tajska predelovalna industrija se zanaša na surovine iz Indijskega in Tihega oceana. Tajska je kot pogodbenica Sporazuma Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo o ukrepih države pristanišča povečala nadzor nad iztovarjanjem tujih ribiških plovil v tajskih pristaniščih in okrepila sodelovanje z državami zastave v Indijskem in Tihem oceanu. Okrepitev tajskega pravnega in upravnega sistema na področju ribištva bi lahko imela multiplikacijski učinek na trajnostnost ribolovnih virov na svetovni ravni.

Komisija priznava tudi prizadevanja Tajske za boj proti trgovini z ljudmi in izboljšanje delovnih pogojev v ribiškem sektorju. Čeprav tovrstna vprašanja niso del dvostranskega dialoga o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu, sta Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje s tajskimi organi razpravljali tudi o resnih kršitvah človekovih pravic in prisilnem delu v ribiški industriji. Tajska je nedavno kot prva azijska država oznanila, da bo ratificirala Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 188 o delu na področju ribolova (C188).

Komisija tajski vladi izraža priznanje za to zavezo. Tajsko je pripravljena še naprej podpirati pri njeni nameri, da bo predstavljala zgled za vso regijo, tudi v okviru dialoga o delu med EU in Tajsko.

Komisija bo še naprej tesno sodelovala s Tajsko v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ter spodbujala dostojne delovne pogoje v ribiškem sektorju.

Ozadje

Vrednost nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova na svetovni ravni se ocenjuje na 10 do 20 milijard evrov letno. Vsako leto je nezakonito ulovljenih od 11 do 26 milijonov ton rib, kar predstavlja vsaj 15 % svetovnega ulova. EU je največja uvoznica ribiških proizvodov na svetu.

Boj proti nezakonitemu ribolovu je del zaveze EU k zagotavljanju trajnostne rabe morja in morskih virov v okviru skupne ribiške politike. Predstavlja tudi pomemben steber strategije EU za upravljanje oceanov, katere cilj je izboljšati mednarodno upravljanje oceanov.

Sklep Komisije temelji na uredbi EU o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu, ki je začela veljati leta 2010[1]. Ta instrument zagotavlja, da so na trgu EU lahko samo ribiški proizvodi, ki so potrjeni kot zakoniti. Glavni cilj postopka EU v primeru nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova EU je vzpostaviti dialog in zagotoviti podporo tretjim državam. Tovrstni dialogi pogosto vodijo do novih trdnih partnerstev v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

Od novembra 2012 je Komisija vzpostavila formalni dialog s 25 tretjimi državami (predhodna opredelitev ali „rumeni karton“), ki jih je opozorila na potrebo, da sprejmejo učinkovite ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu. Ko je dosežen znaten napredek, lahko Komisija konča dialog (preklic statusa predhodne opredelitve ali „zeleni karton“). Doslej zgolj peščica držav ni pokazala potrebne zavezanosti k reformam. Za ribiške proizvode, ki jih ulovijo plovila iz teh držav, velja prepoved uvoza v EU (opredelitev in uvrstitev na seznam ali „rdeči karton“).

Več informacij

MEMO o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu na splošno in na Tajskem

Pregled postopkov v primeru nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova s tretjimi državami

 

[1] Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

IP/19/61

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar