Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia ridică „cartonașul galben” aplicat Thailandei ca răspuns la acțiunile acestei țări împotriva pescuitului ilegal

Bruxelles, 8 ianuarie 2019

Comisia Europeană scoate Thailanda din grupul „țărilor avertizate” ca recunoaștere a progreselor înregistrate de această țară în combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

Astăzi, Comisia recunoaște că Thailanda a reușit să remedieze cu succes deficiențele din sistemele sale juridic și administrativ în domeniul pescuitului. Din acest motiv, Comisia ridică așa-numitul „cartonaș galben”, în vigoare din aprilie 2015, un avertisment din partea UE pentru faptul că, la momentul respectiv, această țară nu combătea suficient pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat. Decizia de astăzi anulează prima etapă a unui proces care ar fi putut conduce la o interzicere totală a importurilor în UE de produse obținute din pescuitul marin.

Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, dl Karmenu Vella, a declarat: „Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat pune în pericol stocurile de pește la nivel mondial, dar afectează și persoanele care trăiesc din mare, în special cele care sunt deja vulnerabile la sărăcie. Combaterea pescuitului ilegal este, prin urmare, o prioritate pentru UE. Mă bucur că astăzi avem încă un partener angajat în această luptă.”

De la acordarea cartonașului galben, Comisia și Thailanda s-au angajat într-un proces constructiv de cooperare și dialog. Acest lucru a condus la o ameliorare importantă a guvernanței în domeniul pescuitului în Thailanda, în conformitate cu angajamentele internaționale ale țării.

Thailanda și-a modificat cadrul juridic în domeniul pescuitului în conformitate cu dreptul internațional al instrumentelor marine. Ea a consolidat respectarea obligațiilor care îi revin în calitate de stat de pavilion, de stat portuar, de stat costier sau de stat comercial, a inclus definiții clare în legislația sa și a instituit un regim disuasiv de sancțiuni. În plus, ea a consolidat mecanismele de control al flotei naționale de pescuit și și-a ameliorat sistemele de monitorizare, control și supraveghere. Aceasta include monitorizarea la distanță a activităților de pescuit și un sistem solid de inspecții în port.

Cu aceste măsuri, autoritățile thailandeze au în prezent toate politicile necesare pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

Thailanda joacă un rol central în lanțul internațional de aprovizionare cu produse din pescuit. Industria de prelucrare thailandeză, foarte dezvoltată, se bazează pe materii prime provenite din oceanele Indian și Pacific. Ca parte la Acordul privind măsurile de competența statului portului al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Thailanda a consolidat controalele asupra debarcărilor efectuate de nave de pescuit străine în porturile thailandeze și a întărit cooperarea cu statele de pavilion din oceanele Indian și Pacific. Prin urmare, consolidarea sistemelor juridic și administrativ din domeniul pescuitului din Thailanda ar putea declanșa un efect multiplicator în ceea ce privește sustenabilitatea la nivel mondial a resurselor piscicole.

Comisia recunoaște, de asemenea, eforturile depuse de Thailanda pentru a combate traficul de persoane și pentru a îmbunătăți condițiile de muncă în sectorul pescuitului. Deși nu face parte din dialogul bilateral privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă au abordat cu autoritățile thailandeze încălcările grave ale drepturilor omului și munca forțată în industria pescuitului. Thailanda a anunțat recent ratificarea Convenției nr. 188 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului (C188), prima țară din Asia care a făcut acest lucru.

Comisia felicită guvernul thailandez pentru acest angajament și este pregătită să sprijine în continuare Thailanda în ambiția declarată a acesteia de a constitui un exemplu pentru regiunea din care face parte, nu în ultimul rând prin dialogul dintre UE și Thailanda pe tema muncii.

Comisia va continua să colaboreze strâns cu Thailanda pentru a combate pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și pentru a promova condiții de muncă decente în industria pescuitului.

Context

Valoarea globală a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) este estimată la 10-20 de miliarde de euro pe an. Între 11 și 26 de milioane de tone de pește sunt capturate ilegal în fiecare an, echivalentul a cel puțin 15 % din capturile mondiale. UE este cel mai mare importator mondial de produse pescărești.

Combaterea pescuitului ilegal face parte din angajamentul UE de a asigura utilizarea durabilă a mării și a resurselor acesteia, în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului. Ea este și un pilon important al strategiei UE în materie de guvernanță a oceanelor, având drept scop îmbunătățirea guvernanței internaționale a oceanelor.

Decizia Comisiei se bazează pe Regulamentul UE privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat care a intrat în vigoare în 2010[1]. Acest instrument garantează faptul că numai produsele pescărești care au fost certificate ca fiind legale pot avea acces la piața UE. Principalul obiectiv al procesului UE privind pescuitul INN este de a iniția un dialog și de a oferi sprijin țărilor terțe. Aceste dialoguri conduc adesea la parteneri noi, angajați în lupta împotriva pescuitului INN.

Din noiembrie 2012, Comisia poartă dialoguri oficiale cu 25 de țări terțe (identificare prealabilă sau „cartonaș galben”), care au fost avertizate cu privire la necesitatea de a lua măsuri eficace pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Dacă observă progrese semnificative, Comisia poate încheia dialogul (ridicarea statutului de identificare prealabilă sau „cartonaș verde”). Până acum, doar câteva țări nu au arătat până acum angajamentul necesar în ceea ce privește reformele. În consecință, produsele pescărești din pește capturat de nave din aceste țări nu pot fi importate în UE (identificare și înscriere pe listă sau „cartonaș roșu”).

Pentru informații suplimentare

Notă privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat în general și în Thailanda

Prezentare generală a procedurilor de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate cu țările terțe

 

[1] Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

IP/19/61

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar