Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A jogellenes halászat elleni fellépéseknek köszönhetően a Bizottság visszavonja a Thaiföldnek adott „sárga lapot”

Brüsszel, 2019. január 8.

Az Európai Bizottság törölte Thaiföldet a „figyelmeztetett országok” csoportjából, ezzel elismerve az ország által a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén tett előrelépést.

A mai napon a Bizottság elismerését fejezi ki azért, hogy Thaiföld sikeresen orvosolta a halászati jogi és igazgatási rendszereiben mutatkozó hiányosságokat, ezért visszavonja a 2015. április óta érvényben lévő úgynevezett „sárga lapot”, amellyel az EU figyelmeztetést adott az országnak a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megfelelő kezelésének elmulasztása miatt. A mai határozat visszafordítja azon eljárás első lépését, amely végső soron a tengeri halászati termékek EU-ba irányuló teljes importtilalmát eredményezhette volna.

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: „A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat nemcsak a világ halállományát károsítja, hanem azoknak is árt, akiknek a megélhetését a tenger biztosítja, különös tekintettel a szegénységnek kitett emberekre. A jogellenes halászat elleni küzdelem ezért prioritás az EU számára. Nagyon örülök, hogy ma ebben új elkötelezett partnerre találtunk.”

A sárga lap kiadása óta a Bizottság és Thaiföld konstruktív együttműködést és párbeszédet folytat, amelynek eredményeként jelentősen fejlődött Thaiföld halászati irányítása az ország nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban.

Thaiföld a tengerre vonatkozó nemzetközi jogi aktusoknak megfelelően módosította halászatának jogi keretét. Megerősítette a lobogó, kikötő, forgalomba hozatal szerinti vagy parti államként rá háruló nemzetközi kötelezettségek teljesítését, egyértelművé tette jogszabályait, és visszatartó erejű szankciórendszert hozott létre. Megerősítette továbbá a nemzeti halászflotta ellenőrzési mechanizmusait, és hatékonyabbá tette nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti rendszereit. Ez magában foglalja a halászati tevékenységek távoli nyomon követését és a kikötőben végzett ellenőrzések szigorú rendszerét.

Ezekkel az intézkedésekkel a thai hatóságok mostanra minden szükséges szakpolitikával rendelkeznek ahhoz, hogy megelőzzék, megakadályozzák és felszámolják a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot.

Thaiföld központi szerepet játszik a halászati termékek nemzetközi ellátási láncában. A nagyon fejlett thai feldolgozóipar az Indiai- és a Csendes-óceánból származó nyersanyagokra támaszkodik. Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével kötött, a kikötő szerinti államok intézkedéseiről szóló megállapodás részes feleként Thaiföld megerősítette a külföldi halászhajók thaiföldi kikötőkben kirakodott fogásainak ellenőrzését, valamint az indiai és a csendes-óceáni térség lobogó szerinti államaival folytatott együttműködését. Thaiföld halászati jogi és igazgatási rendszereinek megerősítése ezért multiplikátorhatást fejthet ki a halászati erőforrások globális fenntarthatósága terén.

A Bizottság elismeri továbbá Thaiföld erőfeszítéseit az emberkereskedelem elleni küzdelem és a halászati ágazat munkakörülményeinek javítása terén. A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat a thai hatóságokkal együtt a halászati ágazatban tapasztalt súlyos emberi jogi jogsértésekkel és a kényszermunka problémájával is foglalkoztak, jóllehet azok nem képezik a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról folytatott kétoldalú párbeszéd részét. Thaiföld nemrégiben bejelentette, hogy az ázsiai országok közül elsőként ratifikálta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet halászati munkáról szóló 188. számú egyezményét (C188).

A Bizottság gratulál a thai kormány e kötelezettségvállalásához, és készen áll arra, hogy – nem utolsósorban az EU és Thaiföld közötti munkaügyi párbeszéden keresztül – további támogatással segítse Thaiföld azon deklarált célkitűzését, hogy példát mutasson a régióban.

A Bizottság továbbra is szorosan együttműködik Thaifölddel a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem, valamint a halászati ágazat tisztességes munkakörülményeinek előmozdítása érdekében.

Háttér-informácók

A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat becsült globális értéke évi 10–20 milliárd euró. Évente 11–26 millió tonna halat fognak ki illegálisan, ami világszinten a fogások legalább 15%-át teszi ki. Az EU a halászati termékek legnagyobb importőre a világon.

A jogellenes halászat elleni küzdelem része az EU arra irányuló kötelezettségvállalásának, hogy a közös halászati politika keretében biztosítsa a tenger és a tengeri erőforrások fenntartható használatát. Ez fontos pillére az EU óceánpolitikai irányítási stratégiájának is, amely az óceánok nemzetközi irányítását kívánja javítani.

A bizottsági határozat alapja a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról szóló, 2010-ben hatályba lépett uniós rendelet[1]. E jogi aktus biztosítja, hogy az uniós piacra csak jogszerűnek minősített halászati termékek léphessenek be. A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatra vonatkozó uniós eljárásnak az az elsődleges célja, hogy párbeszédet kezdjen harmadik országokkal és támogatást kínáljon számukra. E párbeszédek eredményeként gyakran új, elkötelezett partnerségek jönnek létre a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén.

2012 novembere óta a Bizottság 25 harmadik országgal folytat hivatalos párbeszédet (előzetes azonosítás vagy „sárga lap” után), amelyeket figyelmeztetett arra, hogy hatékonyan fel kell lépniük a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat felszámolása érdekében. Ha jelentős előrelépés észlelhető, a Bizottság megszüntetheti a párbeszédet (ezáltal visszavonva az előzetes azonosítási státuszt, más néven „zöld kártyát”). Eddig csak kevés olyan országra van példa, amelyek nem tanúsítottak kellő elkötelezettséget a reformok iránt. Ennek következményeként a szóban forgó országokból származó hajók által kifogott halászati termékek nem hozhatók be az EU-ba (azonosítás és jegyzékbe vétel, azaz „piros lap”).

További információk

FELJEGYZÉS a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatról általában és Thaiföldön

A harmadik országokkal folytatott, jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatra vonatkozó eljárások áttekintése

 

[1] A Tanács 1005/2008/EK rendelete a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról.

IP/19/61

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar