Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Borba protiv nezakonitog ribolova: Komisija povukla žuti karton Tajlandu

Bruxelles, 8. siječnja 2019.

Budući da je Tajland napredovao u suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, Komisija ga je odlučila skinuti s popisa „upozorenih zemalja”.

Komisija je danas javno potvrdila da je Tajland uklonio nedostatke svojih pravnih i administrativnih sustava u području ribolova. Zbog toga je odlučila povući takozvani žuti karton, upozorenje koje je EU u travnju 2015. dao Tajlandu radi nedovoljne aktivnosti u suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Ta je odluka kraj postupka koji je mogao završiti uvođenjem potpune zabrane uvoza tajlandskih proizvoda morskog ribarstva u EU.

Nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov negativno utječe na riblji fond na svjetskoj razini, a šteti i ljudima koji žive od mora, posebno onima koji su već sad na rubu siromaštva. Europska unija stoga smatra suzbijanje nezakonitog ribolova svojim prioritetom. Drago nam je što ćemo odsad u tome imati novog partnera, izjavio je europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella.

Od slanja europskog upozorenja Komisija i Tajland konstruktivno su surađivali i raspravljali o problemu. Zahvaljujući tome tajlandsko upravljanje ribarstvom bitno je poboljšano u skladu s međunarodnim obvezama.

Tajland je promijenio pravni okvir za ribarstvo kako bi ga uskladio s međunarodnim pravom mora. Prvo, sad bolje ispunjava obveze koje proizlaze iz tajlandskog statusa države zastave, države luke, obalne države i države trgovine, drugo, u svoje je zakonodavstvo uveo jasne definicije i, treće, propisao je primjerene sankcije. Uz to je pojačao mehanizme za kontrolu nad nacionalnom ribarskom flotom i sustave za praćenje, kontrolu i nadzor. Među tim su poboljšanjima daljinsko praćenje ribolovnih aktivnosti i pouzdan program inspekcija u luci.

Zahvaljujući tim mjerama tajlandske vlasti raspolažu svim što im je potrebno za uspješno sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

Tajland je ključna karika u međunarodnom opskrbnom lancu proizvoda ribarstva. Njegova velika prerađivačka industrija oslanja se na sirovine iz Indijskog i Pacifičkog oceana. Tajland je stranka Sporazuma FAO-a o mjerama države luke, na temelju čega strogo kontrolira pristajanja stranih ribarskih plovila u svoje luke i blisko surađuje s državama zastave u Indijskom i Tihom oceanu. Poboljšanje tajlandskih pravnih i administrativnih sustava u području ribolova može stoga višestruko pridonijeti održivosti svjetskih ribolovnih resursa.

Komisija je ujedno potvrdila da je Tajland puno radio na sučeljavanju s trgovinom ljudima i rješavanju pitanja radnih uvjeta u sektoru ribarstva. Iako ta pitanja ne spadaju među teme bilateralnog dijaloga o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu, Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje s tajlandskim su tijelima raspravljale o teškom kršenju ljudskih prava i prisilnom radu u toj industriji. Tajland je nedavno najavio ratifikaciju Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 188 o radu u ribarstvu (C188) te će biti prva azijska država koja će je ratificirati.

Tim povodom Komisija čestita tajlandskoj vladi na preuzimanju te obveze. Komisija je ujedno spremna pružiti dodatnu potporu kako bi pomogla Tajlandu u ostvarivanju deklarirane namjere da postane primjer za regiju, među ostalim putem dijaloga EU-a i Tajlanda o radu.

Komisija će nastaviti blisko surađivati s Tajlandom na suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i na promicanju dostojanstvenih radnih uvjeta u toj industriji.

Kontekst

Procijenjeno je da se godišnja vrijednost svjetskog nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova kreće u rasponu od 10 do 20 milijardi eura. Nezakonito se godišnje ulovi između 11 i 26 milijuna tona ribe, što je najmanje 15 % svjetskog ulova. EU je najveći svjetski uvoznik proizvoda ribarstva.

Suzbijanje nezakonitog ribolova dio je EU-ova zalaganja za održivo iskorištavanje mora i morskih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike. To je ujedno važan stup strategije EU-a za upravljanje oceanima, čiji je cilj poboljšati međunarodno upravljanje oceanima.

Odluka Komisije temelji se na Uredbi o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu, koja je stupila na snagu 2010.[1]. Svrha tog instrumenta je zajamčiti da pristup tržištu EU-a imaju samo certificirani proizvodi ribarstva. Glavni cilj EU-a je pokrenuti dijalog i ponuditi pomoć trećim zemljama. Kroz te se dijaloge često stječu novi i predani partneri u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

Komisija je od studenoga 2012. vodila službene dijaloge s 25 trećih zemalja sa statusom žutog kartona. Te su zemlje upozorene da trebaju poduzeti učinkovite mjere za borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Ako Komisija utvrdi da je neka treća zemlja ostvarila napredak u rješavanju tog pitanja, može okončati dijalog pa toj trećoj zemlji dati zeleni karton. Dosad se samo nekoliko zemalja nije dovoljno angažiralo oko reformi. Tim je zemljama dan crveni karton, što znači da se u EU ne smiju uvoziti proizvodi ribarstva ulovljeni plovilima tih zemalja.

Više informacija:

Informacije o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu općenito i u Tajlandu

Pregled postupaka s trećim zemljama u pogledu nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

 

[1] Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

IP/19/61

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar