Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Zarządzanie granicami: UE podpisuje umowę z Czarnogórą w sprawie współpracy z Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną

Bruksela, 7 października 2019 r.

Unia Europejska podpisała dziś umowę w sprawie współpracy między Czarnogórą a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w zakresie zarządzania granicami. W imieniu UE umowę podpisali Dimitris Avramopoulos, komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, oraz Maria Ohisalo, minister spraw wewnętrznych Finlandii, pełniąca funkcję przewodniczącej Rady. Czarnogórę reprezentował minister spraw wewnętrznych Mevludin Nuhodžić.

Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, oznajmił: Wzmacniając naszą współpracę przygraniczną z Czarnogórą, robimy kolejny krok w kierunku zbliżenia regionu Bałkanów Zachodnich do UE. Wyzwania związane z migracją i bezpieczeństwem, z którymi musimy się mierzyć, są wspólne, a więc nasza reakcja również powinna być wspólna.

Maria Ohisalo, fińska minister spraw wewnętrznych, oświadczyła: Podpisana właśnie umowa umożliwi Fronteksowi koordynację współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi UE a Czarnogórą w zakresie zarządzania wspólną granicą. Podpisanie tej umowy to kolejny przejaw dokonującego się pogłębienia i rozszerzenia naszej współpracy z Czarnogórą. Przyniesie ona obustronne korzyści, przede wszystkim w postaci lepszego zarządzania dzielącą nas granicą.

Dzięki tej umowie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie mogła – za zgodą Czarnogóry – wspierać jej władze w zarządzaniu granicami, realizować wspólne operacje i wysyłać swoje zespoły na obszary tego kraju sąsiadujące z UE.

Takie działania mają na celu zwalczanie nielegalnej migracji, w szczególności w przypadku nagłych zmian w przepływach migracyjnych, oraz przestępczości transgranicznej. Mogą także obejmować zapewnianie zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicy.

Ściślejsza współpraca między priorytetowymi państwami trzecimi a Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną przyczyni się do zwalczania nieuregulowanej migracji i zwiększy bezpieczeństwo na zewnętrznych granicach UE.

Co dalej?

Projekt decyzji w sprawie zawarcia umowy został przesłany do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu.

Przebieg procedury

Podpisana dziś umowa jest drugą tego rodzaju umową z państwem partnerskim – podobną umowę UE podpisała w październiku 2018 r. z Albanią. Negocjacje z Czarnogórą zakończyły się 5 lipca 2018 r., a projekt umowy o statusie został parafowany przez komisarza Dimitrisa Avramopoulosa i ministra spraw wewnętrznych Czarnogóry Mevludina Nuhodžića w lutym 2019 r. Następnie 19 marca 2019 r. Rada zatwierdziła podpisanie umowy.

Podobne umowy o statusie parafowano już z Macedonią Północną (w lipcu 2018 r.), Serbią (we wrześniu 2018 r.) oraz Bośnią i Hercegowiną (w styczniu 2019 r.). Proces finalizacji tych umów jest w toku.

22 maja br. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna uruchomiła pierwszą tego rodzaju wspólną operację poza granicami UE – na terytorium Albanii.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej może prowadzić wspólne działania operacyjne i rozmieszczać zespoły na terytorium sąsiednich państw trzecich pod warunkiem uprzedniego zawarcia umowy o statusie między Unią Europejską a danym państwem.

Na początku tego roku na wniosek Komisji Europejskiej Parlament Europejski i Rada postanowiły wzmocnić Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Pozwoli to na wspólne operacje i rozmieszczanie zespołów w państwach położonych poza bezpośrednim sąsiedztwem UE.

Współpraca z państwami trzecimi jest ważnym elementem koncepcji europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami. Koncepcja ta jest realizowana za pomocą czteropoziomowego modelu dostępu, który obejmuje: działania w państwach trzecich, działania w sąsiednich państwach trzecich, środki kontroli granicznej i działania wewnątrz strefy Schengen.

Dodatkowe informacje:

Umowa o statusie między Unią Europejską a Czarnogórą dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na terytorium Czarnogóry

Komunikat prasowy Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: osiągnięto porozumienie w sprawie współpracy operacyjnej z Czarnogórą

 

IP/19/6008

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar