Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

EÚ@VZ OSN 74: smerom k mieru, bezpečnosti a prosperite na celom svete

Brusel 20. september 2019

Budúci týždeň sa bude v New Yorku konať 74. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, na ktorom sa zúčastní aj delegácia Európskej únie na vysokej úrovni. Predstavitelia EÚ budú organizátormi aj účastníkmi veľkého počtu podujatí a stretnutí so svetovými lídrami. EÚ je aj naďalej lídrom v oblasti globálnej spolupráce: spolu s partnermi vyvíja úsilie na podporu multilateralizmu s cieľom chrániť a presadzovať medzinárodné právo a ľudské práva, podporovať mier a demokraciu, presadzovať udržateľný rozvoj a stáť po boku tých obyvateľov celého sveta, ktorí sa ocitli v núdzi.

Týždeň otvoria prvý podpredseda Frans Timmermans a vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová v nedeľu 22. septembra na bilaterálnom stretnutí s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, ktoré prispeje k posilneniu strategického partnerstva medzi EÚ a OSN.

V pondelok sa prvý podpredseda Timmermans a komisár Miguel Arias Cañete pripoja k predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi na samite OSN o opatreniach v oblasti klímy, na ktorom nadviažu na záväzky EÚ prijaté v rámci Parížskej dohody – znížiť do roku 2030 emisie najmenej o 40 % – a na ktorom budú diskutovať o pokroku, ktorý EÚ dosiahla pri vypracúvaní stratégie v oblasti klimatickej neutrality. Komisia minulý týždeň prijala oznámenie, v ktorom podrobne špecifikovala príspevok EÚ pre tento samit.

V utorok budú prvý podpredseda Timmermans s komisárom Nevenom Mimicom spoločne zastupovať EÚ na prvom samite OSN o cieľoch udržateľného rozvoja od prijatia Agendy 2030 v roku 2015, pričom vyzvú na prijatie ambicióznejších a rýchlejších opatrení na plnenie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a 17 cieľov udržateľného rozvoja.

Na utorňajšom otvorení všeobecnej rozpravy 74. Valného zhromaždenia OSN sa k predsedovi Európskej rady Tuskovi pripoja prvý podpredseda Frans Timmermans a vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Mogheriniová.

Hlavné podujatia EÚ počas týždňa

EÚ bude popri Valnom zhromaždení organizovať alebo spoluorganizovať niekoľko významných podujatí:

 • pod záštitou komisára Ariasa Cañeta sa 22. septembra uskutoční ministerské zasadnutie koalície s vysokými ambíciami.
 • V pondelok 23. septembra spustí vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Mogheriniová spoločne s fondom UNICEF globálnu kampaň pri príležitosti 30. výročia prijatia dohovoru OSN o právach dieťaťa pod názvom #TheRealChallenge (skutočná výzva).Poobede komisár Stylianides spoločne s Belgickom a fondom UNICEF spoločne zorganizujú podujatie nazvané „Stop the war on children“ (zastavme vojnu páchanú na deťoch).
 • V ten istý deň vystúpi na desiatom plenárnom ministerskom zasadnutí Globálneho fóra pre boj proti terorizmu komisár Dimitris Avramopoulos.Zasadnutie bude príležitosťou zhodnotiť úsilie a úspechy fóra na medzinárodnej, vnútroštátnej i regionálnej úrovni v snahe predchádzať teroristickým útokom, bojovať proti nim a stíhať ich.
 • Komisár Karmenu Vella bude od 22. do 24. septembra zastupovať Európsku komisiu na zasadnutí skupiny „Champions for Nature“ (šampióni pre prírodu) v rámci Svetového ekonomického fóra, ako aj na ďalších podujatiach na vysokej úrovni. Táto účasť je prejavom odhodlania EÚ pracovať na riešeniach inšpirovaných prírodou s cieľom podchytiť zmenu klímy, ako aj na opatreniach, ktorými sa zastaví a zvráti strata biodiverzity a začne riešiť súvis medzi oceánmi a zmenou klímy.
 • V utorok 24. septembra usporiada EÚ šieste podujatie na vysokej úrovni o kríze v Sýrii, ktorému budú predsedať vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Mogheriniová a komisár Christos Stylianides. EÚ a medzinárodní partneri na ňom opätovne vyjadria podporu politickému riešeniu konfliktu v Sýrii a budú sa zaoberať humanitárnymi potrebami a potrebami zvyšovania odolnosti ľudí v Sýrii i celom regióne zasiahnutých touto krízou.
 • V stredu 25. septembra usporiada komisár Stylianides spoločne s belgickým ministrom zahraničných vecí Didierom Reyndersom podujatie o ochrane humanitárneho priestoru v kontexte protiteroristických a sankčných režimov.
 • Vo štvrtok 26. septembra otvorí vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Mogheriniová v spolupráci s vysokou komisárkou pre ľudské práva Michelle Bacheletovou a osobitným predstaviteľom EÚ pre ľudské práva Eamonom Gilmorom ďalší ročník iniciatívy Pozitívne príbehy o ľudských právach. Témou tohto ročníka bude budovanie kvalitného života prostredníctvom ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv vo svete. Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Mogheriniová a komisár Neven Mimica usporiadajú aj podujatie venované iniciatíve Spotlight realizovanej EÚ-OSN, ktorá je zameraná na elimináciu všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Ďalšie podujatia na vysokej úrovni počas týždňa

Zástupcovia EÚ budú mať na programe celý rad diskusií na vysokej úrovni a sprievodných podujatí, ako aj početné bilaterálne stretnutia:

 • dňa 22. septembra, t. j. v predvečer týždňa Valného zhromaždenia OSN, sa komisár Vytenis Andriukaitis pripojí k ďalším lídrom na podujatí Walk the Talk: The Health for All (Činy namiesto slov: Zdravie pre všetkých), ktoré v newyorskom Central parku organizuje Svetová zdravotnícka organizácia. Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Mogheriniová sa zíde na pracovnej večeri s vedúcimi predstaviteľmi krajín západného Balkánu.
 • Komisár Andriukaitis bude 23. septembra zastupovať EÚ na stretnutí na vysokej úrovni týkajúcom sa všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti. V ten istý deň sa uskutoční stretnutie medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Venezuelu, ktorého cieľom bude posúdiť najnovší vývoj a situáciu v krajine. Po tomto stretnutí bude vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Mogheriniová predsedať tradičnému neformálnemu zasadnutiu ministrov zahraničných vecí krajín EÚ.
 • Komisár Andriukaitis sa 24. septembra zúčastní na pracovných raňajkách, na ktorých sa bude v rámci stratégie šampiónov 2019 diskutovať o potravinovom odpade. V ten istý deň večer otvorí prvý podpredseda Timmermans spolu s vysokou predstaviteľkou a podpredsedníčkou Komisie Mogheriniovou každoročnú recepciu EÚ.
 • Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Mogheriniová, komisárka Cecilia Malmströmová a komisár Pierre Moscovici sa 25. septembra zúčastnia na zasadnutí fóra Bloomberg Global Business Forum.
 • Komisár Mimica bude 26. septembra zastupovať EÚ na dialógu na vysokej úrovni o financovaní rozvoja, a to aj v rámci ministerskej diskusie za okrúhlym stolom s OSN a priekopníckymi krajinami v oblasti integrovaných vnútroštátnych rámcov financovania s cieľom podporiť implementáciu cieľov udržateľného rozvoja. V ten istý deň sa komisár Avramopoulos zúčastní na ministerskom sprievodnom podujatí, na ktorom sa bude diskutovať o zodpovednosti za masové zverstvá, ktoré pácha DÁ'IŠ.
 • Komisár Mimica sa 28. septembra zúčastní stretnutia hlavných vyjednávačov dohody nasledujúcej po Dohode z Cotonou, na ktorom sa bude diskutovať o novej partnerskej dohode so 79 krajinami v Afrike, Karibskej oblasti a Tichomorí. Budúca dohoda nahradí Dohodu z Cotonou.

Program jednotlivých zástupcov EÚ je k dispozícii na ich webových stránkach.

Ďalšie informácie

V rámci 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN sa EÚ bude zameriavať na predchádzanie konfliktom, mier a bezpečnosť, spoločný pozitívny program v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv, ktoré sú stredobodom multilateralizmu, ako aj rozširujúcu sa celosvetovú angažovanosť v takých otázkach, ako sú opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, ciele udržateľného rozvoja a nešírenie zbraní hromadného ničenia. Ďalšie informácie o prioritách EÚ nájdete tu.

EÚ a jej členské štáty sú kolektívne najväčším finančným prispievateľom do systému OSN.

Tlačové a audiovizuálne materiály budú k dispozícii na stránkach ESVČ, Europa a Consilium.

Zapojte sa do diskusie online na Twitteri, Instagrame a Facebooku pomocou hashtagov #UNGA a #EU. Počas celého týždňa sa aktuálne informácie v reálnom čase dozviete na stránke @EUatUN a stránkach jednotlivých komisárov.

Informačný prehľad: EÚ v Organizácii Spojených národov

Informačný prehľad: EÚ – OSN: Partnerstvo, ktoré vedie k výsledkom

Závery Rady o prioritách EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a 74. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov

Kľúčové dokumenty k dlhodobej vízii Komisie s názvom „Čistá planéta pre všetkých“

Oznámenie Komisie k samitu o opatreniach v oblasti klímy 2019, ktorý organizuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov

Európska únia predstavila svoj pokrok na ceste k udržateľnému rozvoju

EÚ a ciele udržateľného rozvoja

IP/19/5577

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar

Photos