Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT BG RO HR

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Tretji medijski dnevi EU in Zahodnega Balkana: EU potrdila celovito podporo medijski svobodi v regiji

Bruselj, 13. septembra 2019

Evropska komisija je na tretjih medijskih dnevih EU in Zahodnega Balkana 12. in 13. septembra v Podgorici v Črni gori potrdila svojo podporo regiji z novimi pobudami, ki se osredotočajo na odgovornost medijev, pismenost in upravljanje, sodno izvedenstvo na področju svobode izražanja ter na spodbujanje sprave in regionalnega sodelovanja. EU tudi na ta način izraža trdno podporo medijski svobodi in neodvisnosti novinarstva na Zahodnem Balkanu ter utrjuje tekoče regionalne programe v višini 20 milijonov evrov.

Komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn je pripomnil: „Svoboda izražanja in medijska svoboda sta del osnovnih temeljev, na katerih temelji naša Unija. Sta tudi ključna politična kazalnika v procesu pristopa k EU. Zaradi zaskrbljujočega razvoja dogodkov po vsej regiji, od neprimernega političnega vmešavanja do širjenja dezinformacij, so letošnji medijski dnevi posebno pozornost namenili odnosu med mediji in politiko ter utrli pot k opredelitvi konkretnih ukrepov in priložnosti za izboljšanje sedanjega stanja.“

Tretjih medijskih dnevov EU in Zahodnega Balkana se je udeležilo okrog 350 predstavnikov medijev in organizacij civilne družbe ter oblikovalcev politike iz Zahodnega Balkana in EU. Prvič so se razprav o ključni vlogi medijev v pristopnem procesu udeležili tudi politični predstavniki iz regije, pri čemer je bil cilj razprav oblikovati v prihodnost usmerjene predloge in ukrepe za izboljšanje položaja novinarjev in okrepitev neodvisnih medijev. 

Podpora EU za medije na Zahodnem Balkanu

Evropska unija ima dolgoročen strateški pristop k podpori medijski svobodi na Zahodnem Balkanu. Trenutna pomoč EU vključuje številne programe in pobude, ki so osredotočeni na ekonomsko vzdržnost, odgovornost medijev in regionalne mreže, ki spodbujajo regionalno sodelovanje in spravo.

Trenutna podpora znaša več kot 20 milijonov evrov, vključno z 11,5 milijona evrov v okviru petih regionalnih programov in 8,2 milijona evrov za pobude v šestih partnerjih z Zahodnega Balkana.

Regionalni programi: 

• krepitev strokovnega znanja na področju prava v zvezi s svobodo izražanja in medijev (2,5 milijona evrov): program, ki se izvaja v partnerstvu s Svetom Evrope, podpira sodstvo pri uporabi sistema sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), regulativnim organom za medije pa ponuja usposabljanja o etičnih pravilih, 

• regionalni program usposabljanja za izboljšanje kakovosti in strokovnosti v novinarstvu (2 milijona evrov): podpira regionalno mrežo, ki jo vodi mreža za preiskovalno novinarstvo na Balkanu (BIRN), za spodbujanje izobraževanja novinarjev ter izmenjav med novinarji in akademskimi krogi iz EU in Zahodnega Balkana. v tem okviru se financira regionalni program EU za podeljevanje nagrad na področju preiskovalnega novinarstva,

• krepitev zaupanja v medije (1,5 milijona evrov): program, ki se izvaja v partnerstvu z Unescom, podpira odgovornost medijev, notranje upravljanje medijev ter medijsko in informacijsko pismenost,

• neposredna nepovratna sredstva za Evropsko ustanovo za demokracijo (4 milijoni evrov): prilagodljiva shema ponovnega dodeljevanja nepovratnih sredstev v podporo medijem in demokraciji v hitro spreminjajočem se okolju,

• program tehnične pomoči za podpiranje javnih medijev na Zahodnem Balkanu (1,5 milijona evrov): projekt, ki ga izvaja konzorcij pod vodstvom Mednarodne zveze novinarjev in Evropske zveze za radiodifuzijo. Projekt spodbuja trajnostne modele financiranja, pregledne volitve organov upravljanja, integrirane redakcije, redakcijske smernice, regionalno koprodukcijo na področju vsebin za mlade in preiskovalno novinarstvo.

S podporo v višini 8,2 milijona evrov se trenutno v šestih državah na Zahodnem Balkanu izvajajo pobude, kot so: na poti k boljšim odnosom med delodajalci in delojemalci ter večji stopnji strokovnosti v albanskih medijih; predstavljanje človekovih pravic v medijih, spremljanje položaja državljanov, ranljivih skupin družbe in medijske skupnosti v Bosni in Hercegovini; podpora medijem in neodvisnemu novinarstvu z vidika človekovih pravic na Kosovu; na poti k bolj profesionalnemu in verodostojnemu raziskovalnemu novinarstvu v Črni gori; projekt na področju informiranja in digitalne pismenosti: kjer lažne novice ne uspevajo (Severna Makedonija); pogodbi za tehnično pomoč z dvema javnima radiodifuznima hišama v Srbiji.

Več informacij

Medijski dnevi EU in Zahodnega Balkana

Informativni pregled – podpora EU za medije na Zahodnem Balkanu

Širitveni sveženj EU 2019 – svoboda izražanja

Video sporočilo komisarja Johannesa Hahna 

Uvodni nagovor generalnega direktorja Christiana Danielssona

Generalni direktorat za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja

IP/19/5564

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar