Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska solidarnostna enota po treh letih

Bruselj, 13. septembra 2019

Jutri nas čaka tretja obletnica govora o stanju v Uniji iz leta 2016, v katerem je predsednik Juncker napovedal ustanovitev Evropske solidarnostne enote, ki mladim omogoča sodelovanje v številnih solidarnostnih aktivnostih po vsej EU.

Od takrat se je za sodelovanje v enoti registriralo prek 161 000 mladih med 18. in 30. letom starosti. Pobuda je številnim spremenila življenje. Večina financiranih aktivnosti predstavlja priložnosti za prostovoljsko delo (individualno ali skupinsko), vendar lahko mladi izkoristijo tudi pripravništva in zaposlitve. Poleg tega lahko mladi sami vzpostavijo solidarnostne projekte, v katerih začnejo, razvijajo in izvajajo aktivnosti, skozi katere prispevajo k pozitivnim spremembam v svoji skupnosti, hkrati pa živijo v tujini in pridobivajo dragocene spretnosti.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je dejal: „V zadnjih treh letih smo dosegli veliko. V rekordnem času smo vzpostavili nov program, ki mladim in organizacijam odpira vrata do možnosti za podporo soljudi. S tem pomagamo graditi bolj povezano in skrbno družbo. Ponosen sem, da se toliko mladih želi udejstvovati v projektih na terenu. Njihova zavzetost me je resnično navdihnila. Zato sem predlagal podaljšanje in okrepitev Evropske solidarnostne enote po letu 2020.“

Vključevanje je ena najpogostejših tem, s katerimi se ukvarjajo projekti Evropske solidarnostne enote, ne pa edina. Druge teme so mladinsko delo, podnebne spremembe, razvoj skupnosti, državljanstvo, izobraževanje in kultura. Po pričakovanjih bo v naslednjih mesecih in letih na teh področjih ustvarjenih na desettisoče novih priložnosti. Tretjina aktivnosti, ki se financirajo v okviru Evropske solidarnostne enote, je namenjena udeležencem z manj priložnostmi, ki se soočajo z invalidnostjo, učnimi težavami ali ekonomskimi, socialnimi ali geografskimi ovirami.

Na primer v Latviji projekt „Posebno mesto za posebne ljudi“ spodbuja vključevanje mladih invalidov na trg dela tako, da jih zaposluje in vključuje v vse aktivnosti kavarne kot socialnega podjetja v Rigi. V Grčiji prostovoljci pomagajo ščititi gozd v Ksilokastru in Derveniju z zalivanjem in sajenjem dreves ter čiščenjem gozdnih poti. V Švedskem pa se v projektu „Podnebna ozaveščenost“ prostovoljci učijo o podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti z delom na ekološkem vrtu in v ekološki vasi ter sodelujejo v dejavnostih ozaveščanja. Primer projekta, ki so si ga zamislili prostovoljci sami, je projekt solidarne kave, s katerim si je pet mladih iz centra za invalide v Litvi ustvarilo priložnost za sklepanje novih prijateljstev in tkanje osebnih vezi s širšo skupnostjo.

Ozadje

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji septembra 2016 napovedal ustanovitev Evropske solidarnostne enote, ki mladim Evropejcem in Evropejkam omogoča sodelovati v solidarnostnih aktivnostih in prispevati k družbi v okviru širše strategije Komisije za vlaganje v mlade. Enota je odziv na resnično zanimanje mladih za sodelovanje v socialnih projektih. V raziskavi Eurobarometer iz pomladi 2019 je več kot polovica mladih navedla, da je sodelovala v prostovoljskih aktivnostih ali projektih lokalne skupnosti, tri četrtine pa so bile dejavne v organiziranih gibanjih ali prostovoljstvu.

Samo tri mesece po najavi predsednika Junckerja je bila 7. decembra 2016 ustanovljena Evropska solidarnostna enota s ciljem, da se do konca leta 2020 vanjo vključi 100 000 mladih. V začetni fazi so se sredstva za prostovoljstvo, pripravništvo in zaposlitev črpala iz osmih različnih programov financiranja EU.

Komisija je 30. maja 2017 za Evropsko solidarnostno enoto predlagala eno samo pravno podlago, lasten mehanizem financiranja in širši nabor solidarnostnih aktivnosti. Nova uredba je začela veljati 5. oktobra 2018, Evropska solidarnostna enota pa ima lasten proračun v višini 375,6 milijona evrov do leta 2020.

Prva razpisa za zbiranje predlogov sta bila objavljena avgusta in novembra 2018 in sta ustvarila približno 20 000 novih priložnosti. Trenutno je odprt nov razpis za zbiranje predlogov z rokom za oddajo vlog 1. oktobra 2019 in s katerim naj bi se ustvarilo dodatnih 7 000 priložnosti. V tem razpisu se organizacije z znakom kakovosti pozove k predložitvi vlog za dodelitev nepovratnih sredstev in k prijavi projektov za mlade kot prostovoljce, zaposlene ali pripravnike. Prijavijo se lahko tudi skupine mladih, ki nameravajo voditi lastne solidarnostne projekte. Mladi, ki bi želeli sodelovati v financiranem projektu, se lahko registrirajo neposredno na portalu Evropske solidarnostne enote.

Komisija je 11. junija 2018 predstavila predlog za Evropsko solidarnostno enoto v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027. Program naj bi v sedmih letih razpolagal z 1,26 milijarde evrov in solidarnostno delo omogočil okoli 350 000 mladim.

Več informacij

Informativni pregled 

Portal Evropske solidarnostne enote

IP/19/5556

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos