Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai Szolidaritási Testület: az eltelt három év mérlege

Brüsszel, 2019. szeptember 13.

Holnap lesz a harmadik évfordulója Juncker elnök Unió helyzetéről szóló 2016. évi beszédének, amelyben bejelentette az Európai Szolidaritási Testület létrehozását. A Testület a fiataloknak kíván lehetőségeket biztosítani ahhoz, hogy a legkülönbözőbb szolidaritási tevékenységekben vegyenek részt szerte az Európai Unióban.

A beszéd óta már több mint 161 ezer 18 és 30 év közötti fiatal csatlakozott a Testülethez. A kezdeményezés számos ember életébe hozott változást. A finanszírozott projektek többsége egyéni vagy csoportos önkéntes tevékenységek végzésére kínál lehetőséget. De részt vehetnek a fiatalok szakmai gyakorlatokban és munkákban is. Sőt, önállóan is létrehozhatnak szolidaritási projekteket, melyeket ők maguk kezdeményeznek, dolgoznak ki, és amelyek keretében saját közösségük épülésére folytathatnak tevékenységeket, miközben külföldön élnek és fontos készségekre tesznek szert.

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős biztos így nyilatkozott: „Sok mindent sikerült elérnünk az elmúlt három évben. Rekordidő alatt létrehoztunk egy olyan új programot, amely lehetőséget biztosít a fiataloknak és a szervezeteknek arra, hogy másokat támogassanak, és ezzel segítsenek egy összetartó és gondoskodó társadalom felépítésében. Büszke vagyok arra, hogy ennyi fiatal kíván odaadóan részt venni és tevékenykedni a helyi projektekben. Lelkesedésük valódi inspirációt jelent. Ezért tettem javaslatot a Testület munkájának kibővítésére és megerősítésére a 2020 utáni időszakra nézve.”

Az Európai Szolidaritási Testület projektjeiben éppen a befogadás az egyik leggyakoribb téma, ugyanakkor nem ez az egyetlen. A további témák közé tartoznak az ifjúsági munka, az éghajlatváltozás, a közösségfejlesztés, a polgári szerepvállalás, az oktatás és a kultúra. A következő hónapokban és években várhatóan több tízezer új lehetőség fog megnyílni ezeken a területeken. Ezenkívül az Európai Szolidaritási Testület által finanszírozott tevékenységek közül minden harmadik hátrányos helyzetű résztvevők számára van fenntartva, akik olyan nehézségekkel szembesülnek, mint fogyatékosság, tanulási problémák, illetve gazdasági, társadalmi vagy földrajzi akadályok.

Lettországban például egy „Különleges hely különleges emberek számára” elnevezésű projekt a fogyatékossággal élő fiatalok munkaerőpiaci beilleszkedését segíti azáltal, hogy alkalmazza, és ily módon bevonja őket egy szociális vállalkozásként működő rigai kávézó legkülönbözőbb tevékenységeibe. Görögországban önkéntesek segítenek megóvni Xylókasztro és a Derveni erdeit oly módon, hogy gondoskodnak a fák öntözéséről és ültetéséről, valamint megtisztítják az erdei útvonalakat. Svédországban pedig az „Éghajlat-tudatosság” elnevezésű projekten keresztül ismerkednek meg közelebbről az önkéntesek az éghajlatváltozás jelenségével és a biológiai sokféleséggel, miközben részt vesznek a biokonyha és az ökofalu munkájában, és segítenek a tájékoztatási tevékenységekben is. Az önkéntesek által kezdeményezett projektek egyik szép példája, hogy Litvániában egy fogyatékkal élő fiatalok számára létesített központ öt aktivistája létrehozta saját, Solidarity Coffee elnevezésű projektjét, melynek révén új barátságokat kötöttek és személyes kapcsolatokat alakítottak tágabb értelemben vett közösségükkel.

Háttér-információk

Az Unió helyzetét értékelő, 2016. szeptemberi beszédében Juncker elnök a Bizottság európai fiatalokba való szélesebb körű befektetési stratégiájának részeként bejelentette az Európai Szolidaritási Testület létrehozását, amely lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy szolidaritási tevékenységekben vegyenek részt, és hozzájáruljanak a társadalom életéhez. A Testület létrehozása a fiatalok azon valóságos igényére reflektál, hogy részt kívánnak venni bizonyos szociális projektekben. Egy 2019 tavaszán közzétett Eurobarométer felmérésben a fiatal válaszadók több mint fele nyilatkozott úgy, hogy már vett részt önkéntes tevékenységekben vagy helyi közösségek projektjeiben. Négyből három válaszadó pedig szervezett megmozdulások vagy önkéntes feladatvégzések mellett kötelezte el magát.

Juncker elnök bejelentése után mindössze 3 hónappal, 2016. december 7-én már fel is állt az Európai Szolidaritási Testület, mely azt a célt tűzte maga elé, hogy 2020 végéig 100 ezer fiatalnak biztosítsa a részvételt. A kezdeti időszakaszban nyolc különböző uniós finanszírozási program gondoskodott lehetőségekről az önkéntes tevékenység, a szakmai gyakorlat és a munka terén.

2017. május 30-án a Bizottság javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület számára egységes jogalapot, önálló finanszírozási mechanizmust és szélesebb szolidaritási tevékenységi kört biztosítson. Az új rendelet 2018. október 5-én lépett hatályba. A Testület 2020-ig szóló saját költségvetése 375,6 millió EUR-ra rúg.

Az első pályázati felhívásokat, melyek mintegy 20 ezer új lehetőséget teremtettek, 2018 augusztusában és novemberében tették közzé. Jelenleg is érvényben van az újabb pályázati felhívás, melynek jelentkezési határideje 2019. október 1-je, és amelynek keretében további 7 ezer lehetőségre lehet pályázni. Ez a felhívás arra ösztönzi a minőségi védjeggyel rendelkező szervezeteket, hogy pályázzanak támogatásra, és önkéntesség, munka vagy szakmai gyakorlat keretében hozzanak létre projekteket a fiatalok számára. Maguk a fiatalok is pályázhatnak – méghozzá csoportosan – szolidaritási projektek működtetésére. A finanszírozott projektekben való részvétel iránt érdeklődő fiatalok közvetlenül bejelentkezhetnek az Európai Szolidaritási Testület portálján.

2018. június 11-én a Bizottság javaslatot tett az Európai Szolidaritási Testület finanszírozására az EU következő hosszú távú költségvetése (2020–2027) keretében. A javasolt 1,26 milliárd eurós költségvetés 7 esztendőn át kb. 350 ezer fiatalnak teszi majd lehetővé, hogy részt vegyen valamilyen szolidaritási projektben.

További információk

Tájékoztató 

Az Európai Szolidaritási Testület portálja

IP/19/5556

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Photos