Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kolme vuotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta

Bryssel 13. syyskuuta 2019

Huomenna tulee kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilaa vuonna 2016 käsitelleessä puheessaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta. Solidaarisuusjoukkojen tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua monenlaisiin solidaarisuustoimiin eri puolilla EU:ta.

Toiminnan käynnistämisen jälkeen solidaarisuusjoukkoihin on ilmoittautunut yli 161 000 iältään 18–30-vuotiasta nuorta, ja solidaarisuustoimilla on vaikutettu myönteisesti monien ihmisten elämään. Useimmissa toiminnan piirissä rahoitetuissa hankkeissa on kyse ulkomailla tehtävästä vapaaehtoistyöstä, jota nuoret tekevät joko yksin tai ryhmissä oppien samalla uusia taitoja. Solidaarisuusjoukkojen kautta on kuitenkin myös mahdollisuus päästä työhön tai harjoitteluun. Lisäksi nuoret voivat perustaa omia solidaarisuushankkeitaan, joiden avulla he voivat vaikuttaa myönteisesti paikallisyhteisöön. Vastuu tällaisten hankkeiden käynnistämisestä, kehittämisestä ja toiminnasta on nuorilla itsellään.

Koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komissaari Tibor Navracsics totesi solidaarisuusjoukkojen saaneen paljon aikaan viimeisten kolmen vuoden aikana. ”EU käynnisti ennätysajassa tämän uuden ohjelman, joka tarjoaa nuorille ja heitä vastaanottaville organisaatioille mahdollisuuksia tukea ihmisiä ympärillään ja auttaa yhteenkuuluvuutta edistävän ja välittävän yhteiskunnan luomisessa. Olen ylpeä siitä, että niin monet nuoret haluavat osallistua tällaiseen toimintaan. Heidän innostuksensa on todella inspiroivaa, ja siksi ehdotankin Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan laajentamista ja vahvistamista vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.”

Osallisuus on yksi yleisimmistä aiheista, joita Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeissa käsitellään, mutta ei ainoa. Muita aiheita ovat nuorisotyö, ilmastonmuutos, yhteisöjen kehittäminen, kansalaisuus, koulutus ja kulttuuri. Jatkossa näille aloille odotetaan syntyvän vielä kymmeniä tuhansia uusia mahdollisuuksia. Yksi kolmesta solidaarisuusjoukkojen rahoittamista toimista on varattu heikommassa asemassa oleville nuorille, kuten vammaisille tai oppimisvaikeuksista kärsiville nuorille tai nuorille, joilla on taloudellisia, sosiaalisia tai maantieteellisiin syihin liittyviä rajoitteita.

Esimerkiksi Latviassa toteutetulla A special place for special people -hankkeella edistetään vammaisten nuorten pääsyä työmarkkinoille työllistämällä ja ottamalla heitä mukaan kahvilaa pitävän yhteiskunnallisen yrityksen toimintaan Riiassa. Kreikassa puolestaan vapaaehtoiset ovat auttaneet Xylokastron ja Dervenin metsien suojelussa kastelemalla ja istuttamalla puita ja huolehtimalla metsäpolkujen kunnosta. Ruotsissa Climate Awareness -hankkeeseen osallistuvat nuoret oppivat lisää ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuudesta tekemällä vapaaehtoistyötä luomupuutarhassa ja ekokylässä ja osallistumalla tiedotustoimiin. Yksi esimerkki nuorten itsensä käynnistämästä hankkeesta on viiden nuoren, jotka osallistuvat vammaisten nuorten keskuksen järjestämään toimintaan Liettuassa, perustama Solidarity Coffee -hanke, jonka ansiosta nuoret saivat uusia ystäviä ja tunsivat pääsevänsä paremmin osaksi yhteiskuntaa.

Tausta

Syyskuussa 2016 pitämässään puheessa unionin tilasta puheenjohtaja Juncker ilmoitti perustavansa Euroopan solidaarisuusjoukot, jotka tarjoavat nuorille eurooppalaisille mahdollisuuden osallistua solidaarisuustoimiin ja antaa panoksensa yhteiskunnan toimintaan. Solidaarisuusjoukot ovat osa komission laajempaa strategiaa investoida nuoriin. Nuoret ovat aidosti kiinnostuneita yhteiskunnallisiin hankkeisiin osallistumisesta, ja tähän tarpeeseen solidaarisuusjoukoilla vastataan. Keväällä 2019 julkaistussa Eurobarometri-tutkimuksessa yli puolet nuorista kertoi osallistuneensa vapaaehtoistoimintaan tai paikallisyhteisöjen hankkeisiin, ja kolme neljästä oli osallistunut vapaaehtoisjärjestöjen työhön tai muuhun organisoituun toimintaan.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta käynnistyi 7. joulukuuta 2016, kun puheenjohtaja Junckerin ilmoituksesta oli kulunut kolme kuukautta. Alkuperäisenä tavoitteena oli saada 100 000 nuorta osallistumaan solidaarisuusjoukkojen toimintaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Alkuvaiheessa käytössä oli kahdeksan erilaista EU:n rahoitusohjelmaa, joista rahoitetaan vapaaehtois-, harjoittelu- tai työmahdollisuuksia.

Komissio julkaisi 30. toukokuuta 2017 säädösehdotuksen, jossa esitetään yhtenäisen oikeusperustan ja oman rahoitusmekanismin luomista Euroopan solidaarisuusjoukoille ja joukkojen yhteisvastuutoimien kirjon laajentamista. Tähän ehdotukseen perustuva uusi asetus tuli voimaan 5. lokakuuta 2018, ja siinä solidaarisuusjoukoille vahvistetaan 375,6 miljoonan euron määrärahat vuoteen 2020 saakka.

Ensimmäiset ehdotuspyynnöt käynnistettiin vuoden 2018 elo- ja marraskuussa, ja ne poikivat noin 20 000 uutta mahdollisuutta. Paraikaa on myös käynnissä ehdotuspyyntö, johon voi hakea 1. lokakuuta 2019 asti. Sen odotetaan luovan 7 000 uutta mahdollisuutta. Tässä ehdotuspyynnössä organisaatiot, joilla on Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, voivat hakea avustuksia ja perustaa hankkeita, joihin nuoret voivat osallistua vapaaehtoistoiminnan tai harjoittelu- tai työjakson merkeissä. Lisäksi nuorten muodostamat ryhmät voivat itse tehdä ehdotuksen oman solidaarisuushankkeen toteuttamisesta. Kiinnostuneet nuoret voivat myös kirjautua suoraan Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin, jos he haluavat osallistua johonkin rahoitetuista hankkeista.

Komissio julkaisi 11. kesäkuuta 2018 ehdotuksen Euroopan solidaarisuusjoukoista EU:n seuraavalla pitkän aikavälin talousarviokaudella 2021–2027. Ehdotuksessa esitetään ohjelmalle 1,26 miljardin euron rahoitusta, joka antaisi noin 350 000 nuorelle mahdollisuuden osallistua yhteisvastuutyöhön solidaarisuusjoukkojen hankkeissa näiden seitsemän vuoden aikana.

Lisätietoja

Tietokooste 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaali

IP/19/5556

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos