Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vesolje: Sistem satelitske navigacije EU Galileo dosega milijardo uporabnikov pametnih telefonov

Bruselj, 9. septembra 2019

Galileo, evropski satelitski navigacijski sistem, bo jutri dosegel milijardo uporabnikov po vsem svetu. Ta mejnik se ujema s 15. obletnico delovanja Agencije za evropske globalne satelitske navigacijske sisteme (GSA), ki je ključna partnerica Komisije pri upravljanju sistema Galileo.

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je pred posebnim dogodkom na sedežu GSA v Pragi izjavila: „Galileo zdaj zagotavlja visokokakovostne storitve določanja točnega časa in navigacijske storitve za milijardo uporabnikov pametnih telefonov po vsem svetu. To smo dosegli z resnično evropskim prizadevanjem za vzpostavitev najnatančnejšega navigacijskega sistema na svetu ob podpori in predanosti GSA. Prepričana sem, da bo naša vesoljska industrija v okviru novega vesoljskega programa EU, ki prinaša več dela, zamisli in naložb, še naprej uspešna.“

Galileo od decembra 2016 zagotavlja tako imenovane „začetne storitve“, ki že izboljšujejo vsakdanje življenje državljanov in podjetij s pomočjo točnih signalov za določanje položaja, navigacijo in določanje točnega časa.

Danes 95 % podjetij, ki proizvajajo čipe za pametne telefone za satelitsko navigacijo, izdeluje čipe, ki omogočajo uporabo storitev Galileo. Mejnik „ene milijarde uporabnikov“ temelji na številu pametnih telefonov, prodanih po vsem svetu, ki uporabljajo sistem Galileo. Dejansko število uporabnikov sistema Galileo je večje. V Evropi so vsi novi modeli avtomobilov, ki so bili homologirani za trg, opremljeni s sistemom eCall, ki uporablja sistem Galileo za sporočanje lokacije vozila službam za ukrepanje ob nesrečah. Od letos je Galileo vključen v digitalne tahografe za tovornjake, naprave za beleženje hitrosti in poti, da se zagotovi upoštevanje pravil o času vožnje in izboljša varnost v cestnem prometu.

Sistem Galileo prav tako zagotavlja ključno storitev iskanja in reševanja (SAR), pri čemer je skrajšal čas, potreben za odkrivanje osebe, opremljene z oddajnikom za klic v sili, na morju, v gorah in puščavah na manj kot 10 minut. S sistemom Galileo se je točnost določanja položaja izboljšala z 10 km na manj kot 2 km. V prihodnosti bo sistem tudi sporočil osebi, da je pomoč na poti.

S svojo regulirano javno storitvijo za občutljivo varnostno uporabo Galileo podpira tudi javne organe. Vladnim uporabnikom v izrednih ali kriznih razmerah na nacionalni ravni, kot so teroristični napadi, ponuja še posebej zanesljivo in v celoti šifrirano storitev, s katero zagotavlja neprekinjenost izvajanja storitev.

Evropska vesoljska industrija, po vrednosti druga največja na svetu, je močna in konkurenčna. Komisija je za pomoč pri ohranjanju in nadaljnji krepitvi vodilnega položaja EU v vesolju v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027 predlagala vesoljski program v vrednosti 16 milijard evrov.

OZADJE

Galileo je globalni satelitski navigacijski sistem EU. Galileo je civilni sistem pod civilnim nadzorom, ki zagotavlja točne informacije o položaju in času. Njegov namen je zagotoviti neodvisnost Evrope od drugih satelitskih navigacijskih sistemov in njeno strateško avtonomnost na področju satelitske navigacije. Avtonomnost Evrope v tem sektorju bo spodbudila evropski trg dela, okrepila vlogo EU pri zagotavljanju varnosti in obrambe ter podpirala nastajajoče tehnologije, kot so umetna inteligenca, brezpilotni zrakoplovi, avtomatizirana mobilnost in internet stvari.

Galileo od decembra 2016 zagotavlja „začetne storitve“. V okviru te začetne „pilotne“ faze pred „fazo popolne operativnosti“ se signali sistema Galileo uporabljajo v kombinaciji z drugimi satelitskimi navigacijskimi sistemi. V fazi popolne operativnosti bodo uporabniki lahko uporabljali signale sistema Galileo neodvisno od drugih satelitskih navigacijskih sistemov.

Druge vesoljske dejavnosti EU vključujejo program Copernicus (brezplačni in odprti podatki, pridobljeni z opazovanjem Zemlje, o tleh, ozračju, morjih, podnebnih spremembah ter za ravnanje v izrednih razmerah in varnost), storitev EGNOS (regionalni satelitski navigacijski sistem) ter nadzor in spremljanje v vesolju (SST). 

V okviru novega vesoljskega programa bodo vse obstoječe in nove vesoljske dejavnosti EU združene v en sam program. Program bo ohranil obstoječo infrastrukturo in storitve. Uvedene bodo številne nove funkcije za spodbujanje močne in inovativne vesoljske industrije ter ohranjanje avtonomnega, zanesljivega in stroškovno učinkovitega dostopa EU do vesolja.

Novi program uvaja tudi enoten in poenostavljen sistem upravljanja. EU bo zagotovila, da bo povečanje finančnih naložb podprto z učinkovitim odločanjem, tako da se bodo vse vesoljske dejavnosti EU izvajale pravočasno in v skladu s proračunom. Komisija bo še naprej pristojna za upravljanje celotnega programa. Medvladna Evropska vesoljska agencija (ESA) bo s svojim edinstvenim strokovnim znanjem in izkušnjami ostala glavna partnerica pri razširjanju sistema ter za tehnično podporo pri operativnem izvajanju vesoljskega programa EU. GSA, ki se bo preimenovala v „Agencijo EU za vesoljski program“, bo vse bolj podpirala uporabo in tržno uvajanje vesoljskih dejavnosti EU ter imela večjo vlogo pri zagotavljanju varnosti vseh sestavnih delov programa.

VEČ INFORMACIJ

IP/19/5529

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar