Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid hormoonivaba veiseliha impordi kokkuleppe

Washington, DC, , 2. august 2019

Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid, keda esindavad vastavalt ELi suursaadik USAs Stavros Lambrinidis, Soome kui ELi nõukogu eesistujariigi nimel saatkonna asejuht Jani Raappana ning USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer, allkirjastasid täna Washingtonis kokkuleppe, millega muudetakse hormoonivaba veiseliha Euroopa Liitu importimisel kehtiva kvoodi kohaldamist.

Tegemist on järjekordse saavutusega koostöös, mis tugineb ühisavaldusele, mille presidendid Juncker ja Trump tegid 2018. aasta juulis ning millega pandi alus ELi ja USA kahepoolsete kaubandussuhete uuele positiivsele arengusuunale.

2009. aastal sõlmisid Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid vastastikuse mõistmise memorandumi, mis vaadati läbi 2014. aastal ning millega nähti ette lahendus WTO pikaajalisele vaidlusele, mis puudutas teatavate kasvuhormoonide kasutamist veiseliha tootmisel. Kokkuleppe kohaselt avas EL hormoonidega töötlemata veiseliha jaoks 45 000 tonni suuruse kvoodi asjaomaseid tingimusi täitvatele tarnijatele, sealhulgas USAle.

Täna allkirjastatud kokkulepe on täielikult kooskõlas WTO eeskirjadega ja selles sätestatakse, et 35 000 tonni kõnealusest kvoodist eraldatakse nüüd seitsmeaastasele ajavahemikule jaotatult USAle ning ülejäänud osa tehakse kättesaadavaks kõigile teistele eksportijatele.

2009. aastal avatud kvoodi kogumaht jääb muutumatuks, nagu ka ELi imporditava veiseliha kvaliteet ja ohutus, mis vastavad ka edaspidi kõrgetele Euroopa standarditele.

Kokkulepe sõlmiti ELi liikmesriikidelt saadud volituste alusel ja liikmesriigid kiitsid selle nõukogus heaks 15. juulil 2019. Selleks et kokkulepe võiks lähitulevikus jõustuda, esitab nõukogu selle nüüd ametliku heakskiidu saamiseks Euroopa Parlamendile.

Lisateave

Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid sõlmivad hormoonivaba veiseliha impordi kokkuleppe

ELi ja USA vaheline kaubandus: Euroopa Komisjon soovitab lahendada pikaajalise vaidluse WTOs

Euroopa Komisjon väljendab heameelt liikmesriikide toetuse üle WTO vaidluse lahendamisel Ameerika Ühendriikidega

IP/19/5010

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar