Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Търговските преговори между ЕС и САЩ — една година след началото Комисията представя доклад за напредъка

Брюксел, 25 юли 2019 r.

Днес се навършва една година от съвместното изявление на председателя Юнкер и президента Тръмп, с което беше поставено началото на нов етап в отношенията между Съединените щати и Европейския съюз.

Като първа стъпка председателят Юнкер и президентът Тръмп сформираха изпълнителна работна група, председателствана съвместно от комисаря по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и нейния колега търговския представител на САЩ Робърт Лайтхайзър, за да се работи по различните направления за сътрудничество, набелязани в съвместното изявление.

Една година по-късно благодарение на поредица от конкретни резултати възлизащата на трилион долари трансатлантическа търговия достигна ново ниво. Днес беше публикуван доклад относно изпълнението на съвместното изявление на ЕС и САЩ от 25 юли 2018 г., като в него се прави преглед на постигнатия напредък и се показва мащабът на ангажимента между ЕС и САЩ през изминалата година на политическо и техническо равнище.

По този повод председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Европейският съюз изпълнява това, което се договорихме с президента Тръмп на този ден миналата година. Ние искаме търговски отношения, които да са изгодни както за Европейския съюз, така и за Съединените щати. Тъй като икономическите ни взаимоотношения са едни от най-важните в световен мащаб, ние искаме да продължим да укрепваме търговията помежду ни въз основа на положителния дух от миналия юли.

От юли 2018 г. насам ЕС увеличи значително вноса си на втечнен природен газ (LNG) от САЩ — с над 367 %. Досега през 2019 г. една трета от целия американски износ на LNG е насочена към ЕС. За ЕС САЩ е третият най-голям доставчик на LNG, а самият ЕС стана основно местоназначение за износа на LNG от САЩ.

Вносът на ЕС от САЩ на семена от соя се увеличи с почти 100 % от юли 2018 г. до юни 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година. Сега Съединените щати са най-големият доставчик на семена от соя за Европа, като те успяха да разширят своя пазар след решението на Европейската комисия от 29 януари 2019 г. да разреши употребата на семена от соя от САЩ за биогорива.

Въз основа на мандата на Съвета от 15 април 2019 г. да се започнат преговори със САЩ за хоризонтално споразумение за оценяване на съответствието вече са проведени три кръга конструктивни обсъждания на регулаторното сътрудничество. Едно споразумение между ЕС и САЩ би дало възможност на износителите от широк кръг сектори да сертифицират продуктите си в собствената си страна (а не например да изпращат пробите до местоназначението на износа).

Съветът оправомощи Комисията да започне разговори със САЩ за премахване на митата върху промишлените стоки. Въпреки че все още не беше възможно да се започнат преговори в тази област поради различните цели на двете страни, ЕС продължава да е готов да работи със САЩ в съответствие с договореното между председателя Юнкер и президента Тръмп през юли 2018 г.

Относно сътрудничеството във връзка със стандартите ЕС представи своите идеи за задълбочаване на сътрудничеството в стратегически сектори, особено в тези, свързани с нововъзникващи технологии, като например триизмерния печат, роботиката и свързаните превозни средства. Постигнат е важен напредък в областта на фармацевтичните продукти, медицинските изделия и киберсигурността. По отношение на фармацевтичните продукти важен момент в развитието на отношенията между ЕС и САЩ беше на 11 юли 2019 г., когато всички органи на държавите членки на ЕС бяха признати по силата на споразумение за взаимно признаване относно добрите производствени практики за лекарствените продукти за хуманна употреба. Това вече доведе до намаляване на разходите за предприятията и до освобождаване на административни ресурси, като се избягваше дублирането на проверки.

ЕС и САЩ се ангажираха да набележат и да намерят решения за изкривяванията, предизвикани от нелоялните търговски практики, водещи до изкривявания на пазара. Заедно с Япония двамата партньори представиха съвместно предложение в рамките на Световната търговска организация (СТО), за да се подобри спазването от страна на членовете на изискванията към прозрачността. Очаква се също така тристранният процес между ЕС, САЩ и Япония да доведе до предложения за нови правила относно промишлените субсидии и държавните предприятия.

Освен това неотдавнашен пример, който илюстрира отличното сътрудничество, насърчено в духа на съвместното изявление от юли 2018 г., е споразумението относно дела на безмитната тарифна квота за износа на САЩ на говеждо месо без хормони за пазара на ЕС.

ЕС продължава да работи за премахване на американските мита върху стоманата и алуминия от ЕС, което би било от полза и за САЩ, тъй като американските производители биха били в състояние да се снабдяват с тези суровини по-евтино от ЕС. Тогава ЕС би могъл също така да премахне митата върху износа на САЩ, които са наложени, за да се възстанови равновесието в отношенията.

Контекст

Търговията между Съединените щати и Европейския съюз възлиза на 1 трилиона долара, като търговският обмен само за един ден е в размер над 3 млрд. евро. Заедно двете страни наброяват повече от 830 милиона жители и представляват приблизително 50 % от световния брутен вътрешен продукт, поради което техните икономически отношения са най-мащабните в световен мащаб.

Със съвместното си изявление от 25 юли 2018 г. председателят Юнкер и президентът Тръмп изразиха ангажимента си за по-нататъшно укрепване на тези търговски отношения в полза на всички американски и европейски граждани.

За повече информация:

Съвместно изявление на САЩ и ЕС от юли 2018 г.

Доклад за напредъка по изпълнението на съвместното изявление на ЕС и САЩ от 25 юли 2018 г.

Информационни брошури

Икономически анализ на Комисията

Мандати за преговори

Обобщаващ доклад от обществената консултация относно регулаторното сътрудничество между ЕС и САЩ

Повече информация за текущите търговски отношения между ЕС и САЩ

IP/19/4670

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos