Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus avaa maailmanluokan laboratorioitaan tutkijoille

Bryssel 29. heinäkuuta 2019

Eri puolilta Eurooppaa tulevilla tutkijoilla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää Yhteisen tutkimuskeskuksen huipputason tutkimuslaitteistoja. Avointa pääsyä koskevan aloitteen ensimmäisellä kierroksella saatiin lähes 100 vaatimukset täyttävää tutkimusehdotusta 92 tutkimuslaitokselta, ja nyt ulkopuolisten tutkijoiden käytettävissä on aiempaa enemmän komission oman tiedeyksikön laboratorioita. Tutkijat voivat nyt tehdä myös kokeita, jotka liittyvät päästöttömiin energiaratkaisuihin ja ydinturvallisuuteen. Tällä aloitteella Yhteinen tutkimuskeskus pyrkii lisäämään tieteellistä tutkimusta, parantamaan kilpailukykyä ja tiivistämään eurooppalaisten tutkijoiden yhteistyötä.

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista sekä Yhteisestä tutkimuskeskuksesta vastaava komissaari Tibor Navracsics iloitsee laboratorioiden avaamisesta: ”Yhteinen tutkimuskeskus käyttää EU:n rahoittamia maailmanluokan laitteistoja, joiden avulla voimme vastata aikamme kiireellisimpiin haasteisiin ilmastonmuutoksesta elintarviketurvallisuuteen ja ydinturvaan. Olen hyvin tyytyväinen, että avaamalla laboratoriomme ja tutkimuslaitteistomme kaikkialta Euroopasta tulevien huippututkijoiden käyttöön tuemme nyt entistäkin paremmin niitä, jotka pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia.”

Siitä lähtien, kun Yhteinen tutkimuskeskus avasi ensimmäisen kerran laitteistojaan tutkijoiden käyttöön vuonna 2017, tutkijoita 21:stä EU:n jäsenvaltiosta ja kolmesta unionin naapurimaasta on tehnyt kokeita 12:ssa Yhteisen tutkimuskeskuksen laboratoriossa Geelissä (Belgia), Isprassa (Italia) ja Karlsruhessa (Saksa). Aloitetta ollaan nyt laajentamassa Petteniin (Alankomaat), jossa sijaitsevat Yhteisen tutkimuskeskuksen energia- ja liikennetutkimuslaboratoriot. EU:n jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 -tutkimusohjelmaan osallistuvien maiden tutkijoita pyydetään toimittamaan hakemuksensa 30. syyskuuta mennessä.

Laboratorioissa voi nyt tehdä uusiin polttoaineisiin ja ydinturvallisuuteen liittyviä testejä

Pettenissä on nyt avoinna kaksi vetypolttoaineteknologioiden kehittämiseen tarkoitettua laitteistoa: korkeapaineisten kaasusäiliöiden testauslaitteisto sekä polttokennojen ja elektrolyyttien testauslaitteisto.

Vety on lupaavimpia vaihtoehtoisia polttoaineita, sillä se ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Teknologia on kuitenkin alkutekijöissään, ja sitä on kehitettävä ennen kuin sitä voidaan käyttää perinteisten fossiilisten polttoaineiden sijasta. Pettenissä tutkijoiden on tarkoitus tehdä kokeita polttokennoilla ja kaasusäiliöillä eri ympäristöolosuhteissa.

Yhteinen tutkimuskeskus avaa piakkoin myös kaksi Karlsruhessa sijaitsevaa huipputason laboratoriota, jotka on suunniteltu aktinidien tutkimukseen. Aktinidielementit ovat ydinteknologioiden, kuten energian, avaruustutkimuksen tai lääketieteellisten hoitojen, selkäranka. Tutkijat voivat nyt tehdä kartoittavia tutkimuksia uusien ydinlaitteiden tai -materiaalien kehittämiseksi.

Lisäksi Yhteinen tutkimuskeskus avaa syyskuusta alkaen Geelissä yhteiseen käyttöön useita tutkimuslaitteistojaan, joilla tehdään ydinreaktio- ja hajoamistietojen mittauksia. Tällaiset mittaukset auttavat tekemään ydinreaktoreista ja ydinjätteiden käsittelystä turvallisempia ja parantavat kansalaisten ja ympäristön säteilysuojelua.

Tausta

Kahden ensimmäisen vuoden aikana, jolloin Yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimusinfrastruktuuri on ollut myös muiden tutkijoiden käytettävissä, päätökseen on saatettu 12 hanketta ja 30 on edelleen meneillään. Ensimmäisten kokeiden tuloksilla on jo vaikutusta.

Esimerkiksi alankomaalaiset tutkijat ovat tehneet kokeita maailman suurimmalla Hopkinson Bar -laitteella Euroopan rakennearviointilaboratoriossa Isprassa. He tarvitsivat laitetta raakatiilimateriaalien räjähdyskestävyyden testaamiseen. Raakatiilirakenteita on kaikkialla maailmassa, myös paikoissa, joissa on sotilaallisia selkkauksia tai jotka ovat alttiita luonnonkatastrofeille. Kokeiden ansiosta rauhanturvaoperaatioihin osallistuvat sotilaat saavat nyt enemmän tietoa siitä, miten hyvin rakennukset suojaavat heitä.

Romanialaiset ydintutkijat tekivät Geelissä kokeita Yhteisen tutkimuskeskuksen GELINA-laitteistolla, jolla mitataan neutronien käyttäytymistä hyvin tarkasti. Koska neutronit ovat keskeisiä ydinrektioissa, tarkat tiedot ovat olennaisen tärkeitä, jotta huippulaatuinen ydinteknologia – kohdennetusta ja vaikuttavasta syövän hoidosta turvallisen ja vähäpäästöisen energian tuottamiseen – voisi menestyä.

Lisäksi on perustettu yleisöportaali, jossa on tietoa kaikista näkökohdista, jotka liittyvät Yhteisen tutkimuskeskuksen avaamista yleiseen käyttöön koskevaan aloitteeseen. Tietoa on saatavilla muun muassa ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta, tutkimuslaitteistojen käytön edellytyksistä ja kriteereistä sekä hakemusten toimittamisesta. Yhteinen tutkimuskeskus ei saa voittoa tutkimuslaitteistojensa avaamisesta ulkopuolisille käyttäjille.

Lisätietoja

Avoin pääsy Yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimusinfrastruktuureihin

Tietokooste yhteisestä tutkimuskeskuksesta

 

IP/19/4669

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar