Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus avab maailmatasemel laborite uksed teadlastele

Brüssel, 29. juuli 2019

Nüüd on kogu Euroopa teadlastel veelgi suuremad võimalused kasutada Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) tipptasemel uurimisüksusi: pärast nn avatud juurdepääsu algatuse esimest vooru, mille käigus saadi 92 teadusasutuselt ligikaudu 100 nõuetekohast taotlust, on nüüd antud välisteadlaste käsutusse veel mõned komisjoni teadus- ja teadmustalituse laborid, kus nad saavad nüüd teha katsetusi ka heitevabade energialahenduste ja tuumaohutuse alal. Selle algatusega püüab JRC hoogustada teadusuuringuid, suurendada konkurentsivõimet ja tihendada koostööd Euroopa teadlaste vahel.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics, kelle vastutusalasse kuulub ka Teadusuuringute Ühiskeskus, märkis sellega seoses järgmist: „Teadusuuringute Ühiskeskuse kasutada on ELi eelarvest rahastatavad maailmatasemel vahendid, mille abil leida lahendusi meie aja kõige pakilisematele probleemidele alates kliimamuutustest kuni toiduohutuse ja tuumajulgeolekuni. Mul on heameel tõdeda, et laborite ja vahendite jagamisega teeme me nüüd omalt poolt veelgi rohkem selleks, et toetada kogu Euroopa väljapaistvaid teadlasi, kes püüavad lahendada ühiskonna probleeme.“

Alates 2017. aastast, kui JRC oma uurimisüksused väliskasutajatele esimest korda avas, on ELi 21 liikmesriigi ja 3 naaberriigi teadlased teinud katsetusi JRC 12 laboris – Belgias Geelis, Itaalias Ispras ja Saksamaal Karlsruhes. Nüüd kaasatakse algatusse ka Petten Madalmaades, kus asuvad JRC energeetika- ja transpordiuuringute laborid. ELi liikmesriikide ning teadusprogrammiga „Horisont 2020“ ühinenud riikide teadlased saavad taotlusi esitada kuni 30. septembrini.

JRC laborites saab nüüd teha uute kütuste ja tuumaohutuse alaseid katseid

Pettenis on nüüd teadlaste käsutuses kaks vesinikkütuste tehnoloogia arendamiseks mõeldud seadet: kõrgsurvekütusepaagi katsetamiseks ning kütuseelemendi ja elektrolüüseri katsetamiseks.

Vesinik on üks kõige paljutõotavam alternatiivkütus, kuna sellega ei kaasne CO2-heidet. Samas on vesinikutehnoloogia aga alles lapsekingades ja vajab edasiarendamist, enne kui seda saab kasutada tavapäraste fossiilkütuste asemel. Pettenis hakkavad teadlased katsetama kütuseelemente ja kütusepaake eri keskkonnatingimustes.

Ka Karlsruhes annab JRC teadlaste käsutusse kaks tipplaborit, mis on ette nähtud aktinoidmaterjalide uurimiseks. Aktinoidelemendid on määrava tähtsusega tuumatehnoloogias, olgu siis tegemist energeetika, kosmoseuuringute või meditsiiniteenuste valdkonnaga. Teadlased saavad teha katseuuringuid, mille abil välja töötada uusi tuumaseadmeid ja -materjale.

Alates septembrist saavad teadlased kasutada ka JRC mitut Geelis asuvat tuumareaktsioonide ja tuumalagundamise andmete mõõtmise seadet. Sellised mõõtmised aitavad muuta tuumareaktorid ja tuumajäätmete käitlemise ohutumaks ning tugevdada kodanike ja keskkonna kiirguskaitset.

Taustteave

Järjekordne uurimisüksuste kättesaadavaks tegemine on järg kahe aasta pikkusele edukale JRC teadustaristu jagatud kasutamisele, mille tulemusena viidi lõpule 12 projekti ja käimas on veel üle 30 projekti. Esimeste katsetulemuste mõju on juba ilmnenud.

Näiteks tegid Madalmaade teadlased Euroopa Struktuurihindamise Laboris Ispras katsetusi maailma suurimal Hopkinsoni katsepingil. Neil oli seda seadet vaja nn muda- ehk toortellisematerjalide vastupidavuse katsetamiseks plahvatuste korral. Toortellisest konstruktsioone leidub kõikjal maailmas, ka sõjakonfliktikolletes ja looduslikult ohtlikes paikades. Tänu nende katsete tulemustele saavad rahuvalvesõdurid nüüd rohkem teavet selle kohta, kui hästi nad on kaitstud hoonetes, kus nad tegutsevad.

Rumeenia tuumateadlased tegid katseid Geelis asuvas JRC üksuses GELINA, mida kasutatakse neutronite käitumise väga täpseks mõõtmiseks. Kuna neutronitel on tuumareaktsioonides põhiroll, on väga tähtis saada täpseid andmeid, et moodsaima tuumatehnoloogia kasutamine oleks edukas – seda nii tõhusas spetsiaalses vähiravis kui ka minimaalselt jäätmeid tekitavas ohutus energeetikas.

On loodud spetsiaalne avalik portaal, mis sisaldab teavet JRC teadustaristule avatud juurdepääsu algatuse kohta. Muu hulgas leiab sealt avaldatud konkursikutsed ning teavet osalemistingimuste ja -kriteeriumide kohta ning taotluste esitamise kohta. JRC ise ei saa mingit kasu selle eest, et annab oma vahendid teiste kasutajate käsutusse.

Lisateave

Avatud juurdepääs Teadusuuringute Ühiskeskuse teadustaristutele

Teabeleht Teadusuuringute Ühiskeskuse kohta

 

IP/19/4669

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar