Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionens Fælles Forskningscenter åbner laboratorier i verdensklasse for forskere

Bruxelles, den 29. juli 2019

Forskere fra hele Europa vil nu få endnu flere muligheder for at anvende Det Fælles Forskningscenters (JRC) avancerede faciliteter: Efter en første runde af initiativet for åben adgang, hvor der blev modtaget næsten 100 berettigede forslag fra 92 forskningsinstitutioner, tilbyder flere laboratorier i Kommissionens interne videnskabs- og videnstjeneste nu adgang for eksterne videnskabsfolk, som nu også vil være i stand til at gennemføre forsøg med løsninger vedrørende nulemissionsenergi og nuklear sikkerhed. Med dette initiativ ønsker JRC at styrke den videnskabelige forskning og konkurrenceevnen samt styrke samarbejdet mellem europæiske forskere.

Tibor Navracsics, kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport samt med ansvar for Det Fælles Forskningscenter, udtaler: "Det Fælles Forskningscenter bruger EU-finansierede faciliteter i verdensklasse til at bidrage til at tackle vores tids mest presserende udfordringer fra klimaændringer til fødevaresikkerhed og nuklear sikkerhed. Det glæder mig meget, at vi nu gør endnu mere for at støtte andre, der arbejder på at løse vores samfundsmæssige problemer, og det kan vi gøre ved at dele vores laboratorier og faciliteter med de bedste videnskabsfolk fra hele Europa."

Siden Det Fælles Forskningscenter for første gang åbnede sine faciliteter i 2017, har videnskabsfolk fra 21 EU-lande og 3 nabolande udført forsøg i 12 af JRC's laboratorier i Geel (Belgien), Ispra (Italien) og Karlsruhe (Tyskland). Initiativet bliver nu udvidet til at omfatte Petten (Nederlandene), hjemsted for JRC's energi- og transportforskningslaboratorier. Forskere fra EU-lande og lande, der er associeret med forskningsprogrammet Horisont 2020, inviteres til at ansøge inden den 30. september.

Laboratorier, der nu er åbne for afprøvning af nye brændstoffer og nuklear sikkerhed

Der er nu to åbne faciliteter i Petten, som er beregnede til udvikling af teknologier for brintbrændstof: testanlægget for højtryksgastanke og testanlægget for brændselsceller og elektrolyse.

Brint er et af de mest lovende alternative brændstoffer, da det ikke producerer kuldioxidemission. Teknologien er imidlertid stadig i sin vorden og skal udvikles yderligere, inden den kan anvendes i stedet for konventionelle fossile brændstoffer. I Petten vil forskerne udføre forsøg med brændselsceller og gastanke under forskellige testbetingelser.

JRC åbner endvidere to avancerede laboratorier, som er udformet med henblik på forskning i aktinidmaterialer i Karlsruhe. Aktinidmaterialerne er afgørende for nukleare teknologier, som f.eks. energi, udforskning af rummet og medicinske behandlinger. Videnskabsfolkene vil kunne foretage sonderende forskning, som vil bidrage til at udvikle nyt nukleart udstyr eller materiale.

Fra september vil JRC også give adgang til flere af sine europæiske faciliteter for datamålinger af kernereaktioner og radioaktivt henfald i Geel. Sådanne målinger bidrager til at gøre kernereaktorer og håndteringen af radioaktivt affald sikrere og styrke strålingsbeskyttelsen af borgere og miljøet.

Baggrund

Den seneste runde af åbning af faciliteter er et resultat af de første to års succesfulde udveksling af JRC's forskningsinfrastruktur med 12 afsluttede og over 30 igangværende projekter. Resultaterne af de første forsøg har allerede en virkning.

F.eks. gennemførte forskere fra Nederlandene forsøg med den største Hopkinson-trykstangsmaskine i verden på Det Europæiske Laboratorium for Vurdering af Strukturer i Ispra. De havde brug for denne maskine til at afprøve soltørrede murstens modstand mod trykbølger eller eksplosioner. Der findes strukturer med soltørrede mursten over hele verden, bl.a. steder, der er involveret i militære konflikter eller udsat for naturskabte farer. Takket være resultaterne af disse forsøg kan soldater på fredsbevarende missioner nu få flere oplysninger om, hvor godt de bygninger, de opererer i, kan beskytte dem.

Atomforskere fra Rumænien gennemførte forsøg på JRC's GELINA-anlæg i Geel, som anvendes til måling af neutroners adfærd med en meget høj grad af nøjagtighed. Da neutroner er et centralt element i kernereaktioner, er det af afgørende betydning, at der foreligger nøjagtige data for, at banebrydende nukleare teknologier bliver vellykkede — fra effektive, målrettede kræftbehandlinger til sikker energi med minimalt affald.

Der er oprettet en særlig offentlig portal med oplysninger om alle aspekter i forbindelse med JRC's forskningsinfrastruktur i forbindelse med initiativet for åben adgang, herunder offentliggørelse af forslagsindkaldelser, oplysninger om betingelserne og kriterierne for adgang samt ansøgningsproceduren. JRC tjener ikke penge på at åbne sine faciliteter for eksterne brugere.

Yderligere oplysninger

Åben adgang til JRC's forskningsinfrastrukturer

Faktablad om Det Fælles Forskningscenter

 

IP/19/4669

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar