Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Společné výzkumné středisko Evropské komise otevírá vědcům své špičkové laboratoře

Brusel 29. července 2019

Výzkumní pracovníci z České republiky i dalších evropských zemí mají nyní novou příležitost využít moderní zařízení Společného výzkumného střediska (JRC). Po úspěšném prvním kole tohoto projektu, v němž 92 výzkumných institucí podalo téměř 100 akceptovatelných přihlášek, jsou k dispozici i jiné špičkové laboratoře tohoto interního útvaru Komise. Vědci zvenčí se nyní mohou věnovat i experimentování se zdroji energie s nulovými emisemi a zlepšení jaderné bezpečnosti. Tento projekt Společného výzkumného střediska má za úkol podpořit vědecký výzkum, zvýšit konkurenceschopnost evropské vědy a zlepšit spolupráci vědců v Evropě.

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics, který odpovídá za Společné výzkumné středisko, u této příležitosti uvedl: „Společné výzkumné středisko má k dispozici špičkové laboratoře financované z prostředků Evropské unie, jejichž úkolem je řešit nejnaléhavější problémy naší doby, od změny klimatu přes bezpečnost potravin až po jadernou bezpečnost. Jsem velmi rád, že můžeme otevřít naše laboratoře a zařízení nadaným vědcům z celé Evropy, a pomoci tak i ostatním, kteří pracují na řešení problémů naší společnosti.“

Od roku 2017, kdy Společné výzkumné středisko dalo k dispozici svá zařízení poprvé, provádějí vědci z 21 zemí EU a ze tří sousedních zemí pokusy ve dvanácti laboratořích střediska, a to v belgickém Geelu, italské Ispře a německém Karlsruhe. Nyní se do tohoto projektu zapojuje i nizozemský Petten, kde sídlí výzkumné laboratoře střediska pro energetiku a dopravu. Hlásit se mohou výzkumní pracovníci ze zemí EU a zemí zapojených do výzkumného programu Horizont 2020, přihlášky lze podávat 30. září.

Otevírají se laboratoře pro testování nových paliv a jaderné bezpečnosti

V Pettenu lze nyní pracovat ve dvou zařízeních, která se zabývají vývojem technologie vodíkových paliv, v zařízení pro zkoušení vysokotlakých palivových nádrží a ve zkušebním zařízení pro palivové články a elektrolyzéry.

Vodík je jedno z nejslibnějších alternativních paliv, protože nevytváří žádné emise oxidu uhličitého. Tato technologie je však stále v počátcích, a má-li nahradit konvenční fosilní paliva, bude vyžadovat další výzkum. V Pettenu budou vědci provádět pokusy s palivovými články a nádržemi v podmínkách různého prostředí.

Společné výzkumné středisko také zpřístupňuje dvě nejmodernější laboratoře v Karlsruhe zaměřené na výzkum aktinidových materiálů. Aktinoidy jsou chemické prvky, které jsou základem jaderných technologií, využívaných například v energetice, kosmickém výzkumu nebo medicíně. Vědci budou provádět předběžný výzkum, který může přispět k vývoji nových jaderných zařízení nebo materiálů.

Od září otevírá středisko i několik evropských zařízení v Geelu pro měření jaderné reakce a rozkladu. Tato měření přispívají k zlepšení bezpečnosti jaderných reaktorů, nakládání s jaderným odpadem a radiační ochrany osob i životního prostředí.

Souvislosti

Nové kolo tohoto projektu přichází po prvních dvou letech úspěšného sdílení výzkumné infrastruktury Společného výzkumného střediska. Dosud bylo dokončeno 12 projektů a více než 30 stále probíhá. První pokusy již přinesly konkrétní výsledky.

V Evropské laboratoři pro ověřování struktur v Ispře například vědci z Nizozemska prováděli pokusy na největším Hopkinsonově zařízení na světě, které využili k testování odolnosti nepálených cihel vůči výbuchům a nárazům. Zdivo z nepálených cihel, tzv. vepřovic, se používá po celém světě, i na místech zasažených válečnými konflikty nebo ohrožených přírodními katastrofami. Díky výsledkům těchto pokusů dokážou vojáci na mírových misích získat více informací o tom, jakou ochranu poskytují budovy, v kterých se nacházejí.

Jaderní vědci z Rumunska pracovali v zařízení GELINA v Geelu, které slouží k měření chování neutronů s velmi vysokou přesností. Neutrony jsou klíčovou složkou nukleárních reakcí, a proto jsou přesná data zcela nebytná pro úspěch špičkových jaderných technologií, od účinné, cílené léčby rakoviny po bezpečnou energii s minimálním odpadem.

Zvláštní veřejný portál obsahuje všechny potřebné informace o otevření přístupu do výzkumných infrastruktur střediska, např. výzvy k podávání návrhů, podmínky a kritéria účasti a postup podávání přihlášek. Společné výzkumné středisko nebude mít ze zpřístupnění svých zařízení žádný zisk.

Další informace

Otevřený přístup do výzkumných infrastruktur Společného výzkumného střediska

Informativní přehled týkající se Společného výzkumného střediska

 

IP/19/4669

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar