Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság fokozza a világ erdőinek védelmére és helyreállítására irányuló uniós fellépést

Brüsszel, 2019. július 23.

Az Európai Bizottság ma átfogó közleményt fogadott el, amelyben meghatározta a világ erdőinek védelmét és helyreállítását célzó intézkedések új keretét. A szárazföldi fajok 80%-ának otthont adó erdők hozzájárulnak a világ népességének mintegy negyedének megélhetéséhez, valamint létfontosságúak az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében tett erőfeszítéseink szempontjából.

A ma bejelentett megerősített megközelítés a kínálat és a kereslet szempontjából is foglalkozik a kérdéssel. Olyan intézkedéseket vezet be, amelyek célja az érintett felekkel és a tagállamokkal folytatott nemzetközi együttműködés szorosabbra fűzése, a fenntartható finanszírozás előmozdítása, a földterületek és az erőforrások jobb felhasználása, a fenntartható munkahelyteremtés és az ellátási lánc fenntartható irányítása, valamint a célzott kutatás és adatgyűjtés. A megközelítés keretében emellett megkezdődik a lehetséges új szabályozási intézkedések értékelése is. Ezek célja az uniós fogyasztással összefüggő erdőirtás és erdőpusztulás minimálisra csökkentése.

Frans Timmermans, a fenntartható fejlődésért felelős első alelnök így nyilatkozott: „Az erdők képezik bolygónk zöld tüdejét. Ugyanúgy óvnunk kell őket, mint saját tüdőnket. Ha nem védjük meg a világ erdőit, akkor nem teljesülnek az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseink. Bár a világ legnagyobb természetes erdői nem az Unió területén találhatóak, egyéni cselekedeteink és politikai döntéseink óriási hatással járnak. Ma fontos üzenetet küldünk polgárainknak és partnereinknek világszerte, jelezve hogy az EU kész vezető szerepet játszani ezen a területen a következő öt évben és hosszabb távon is.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket mondta: „A világ erdőterületei továbbra is aggasztó ütemben csökkennek. Ezzel a közleménnyel megerősítjük a meglévő erdők hatásosabb védelmére és a fenntartható erdőgazdálkodásra irányuló uniós fellépést. Ha megóvjuk a meglévő erdőket és fenntartható módon növeljük az erdőtakarót, akkor megmarad a helyi közösségek megélhetése és növekszik jövedelmük. Az erdők egyben egy ígéretes zöld gazdasági ágazatot is jelentenek, amelyben világszerte 10–16 millió tisztességes munkahely jöhet létre. Ez a közlemény fontos előrelépést jelent ezen a területen.”

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos hozzátette: „Határozottabb és eredményesebb uniós fellépésre van szükség az erdők védelme és helyreállítása érdekében, mert a helyzet az eddigi erőfeszítések ellenére is törékeny. Az erdőirtás káros hatással van a biológiai sokféleségre, az éghajlatra és a gazdaságra.”

Neven Mimica, a nemzetközi fejlesztésért felelős biztos így nyilatkozott: „Készek vagyunk együttműködni a partnerországokkal a világ erdőinek védelme és a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében. Mindez különösen fontos az élelmiszerbiztonság, a vízellátás, az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások kezelése, valamint ellenálló képességünk és a béke szempontjából. Az együttműködés célja, hogy világunk fenntarthatóbb és befogadóbb legyen.”

A ma ismertetett ambiciózus európai megközelítés válasz a világ erdőségeinek folyamatos és széles körben zajló pusztulására; 1990 és 2016 között a világ erdőterületei 1,3 millió négyzetkilométerrel csökkentek. Ez óránként megközelítőleg 800 futballpályányi területnek megfelelő csökkenést jelent. Az erdőirtás fő kiváltó oka az élelmiszerek, a takarmányok, a bioüzemanyagok, a faanyagok és más áruk iránti kereslet.

Az erdőirtással összefüggésben keletkező üvegházhatásúgáz-kibocsátás az éghajlatváltozás második legjelentősebb előidézője, ezért az erdők védelme a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségeink teljesítésének számottevő részét képezi. Gazdasági és társadalmi szempontból az erdők a világ népességének mintegy 25%-a számára biztosítanak megélhetést, emellett pótolhatatlan kulturális, társadalmi és spirituális értéket képviselnek.

A ma elfogadott közlemény célja kettős: a meglévő erdők – különösen a természetes erdők – egészségének megóvása és javítása, valamint a fenntartható, biológiailag sokszínű erdőtakaró növelése világszerte. A Bizottság öt prioritást határozott meg, amelyek a következők:

  • az uniós fogyasztás szárazföldi lábnyomának csökkentése, valamint az erdőirtástól mentes ellátási láncoktól származó termékek fogyasztásának ösztönzése az Unióban;
  • arra irányuló erőfeszítések az előállító országokkal együttműködve, hogy csökkenjen az erdőkre nehezedő nyomás, valamint az uniós fejlesztési együttműködés ne idézhessen elő erdőirtást;
  • az erdőirtás és az erdőpusztulás megállítására és az erdők helyreállításának ösztönzésére irányuló nemzetközi együttműködés fokozása;
  • a finanszírozás átcsoportosítása a fenntarthatóbb földhasználat támogatása érdekében;
  • az erdőkkel és az azokhoz kapcsolódó árucikkek ellátási láncaival kapcsolatos információk rendelkezésre állásának, minőségének és elérhetőségének javítása, valamint a kutatás és az innováció támogatása.

A Bizottság megvizsgálja az EU fogyasztásának csökkentését és az erdőirtástól mentes ellátási láncokból származó termékek használatának ösztönzését célzó fellépési lehetőségeket. E célból egy olyan, több érintett felet tömörítő új platformot hoz létre, amely az erdőirtás, az erdőpusztulás és az erdőnevelés kérdésével foglalkozik az érintettek széles körének bevonásával. A Bizottság szorgalmazni fogja az erdőirtástól mentes ellátási láncból származó termékekre vonatkozó tanúsítási rendszerek megerősítését is, valamint megvizsgálja majd annak lehetőségét, hogy keresletoldali jogalkotási intézkedéseket és egyéb ösztönzőket alkalmazzon.

A Bizottság szorosan együtt fog működni a partnerországokkal, hogy segítse őket a területükön található erdőkre nehezedő nyomás csökkentésében, és biztosítani fogja, hogy az uniós politikák ne járuljanak hozzá az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz. Segítséget nyújt partnereinek az erdőkre vonatkozó átfogó nemzeti keretek kidolgozásában és végrehajtásában, növelve az erdőhasználat és az erdőalapú értékláncok fenntarthatóságát. A Bizottság emellett nemzetközi fórumokon – például a FAO, az ENSZ, a G7, a G20, a WTO és az OECD keretében – is erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy megerősítse az együttműködést és a fellépést ezen a területen. Ezen túlmenően továbbra is biztosítani fogja, hogy az EU által tárgyalt kereskedelmi megállapodások elősegítsék a globális ellátási láncok felelős és fenntartható irányítását, és ösztönözzék az olyan mezőgazdasági és erdészeti termékek kereskedelmét, amelyek nem okoznak erdőirtást vagy erdőpusztulást. A Bizottság olyan mechanizmusokat is ki fog dolgozni, amelyek az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartására és javítására, valamint a fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás alkalmazására ösztönzik a mezőgazdasági kistermelőket.

Az erdőkkel és az azokhoz kapcsolódó árucikkek ellátási láncaival kapcsolatos információk rendelkezésre állásának, minőségének és elérhetőségének javítása érdekében a Bizottság javaslatot tesz egy, az erdőirtás és az erdőpusztulás kérdésével foglalkozó uniós megfigyelőközpont létrehozására, amely nyomon követi és méri a világ erdőtakarójának változását és annak kiváltó okait. Ezáltal az ellátási láncokra vonatkozó információk elérhetőbbé válnak a közigazgatási szervek, a fogyasztók és a vállalkozások számára, ami fenntarthatóbb működésre ösztönzi őket. A Bizottság megvizsgálja annak lehetőségét is, hogy fokozza a Kopernikusz műholdas rendszer használatát az erdőtakaró alakulásának nyomon követése terén.

A Bizottság arra fog összpontosítani, hogy az állami és a magánfinanszírozás fókusza úgy módosuljon, hogy segítse a fenntartható erdőgazdálkodást és a fenntartható erdőalapú értékláncokat ösztönzését, valamint a meglévő erdőtakaró megőrzését és fenntartható helyreállítását. A Bizottság a tagállamokkal karöltve értékelni fog olyan mechanizmusokat, amelyek alkalmasak lehetnek az erdőkkel kapcsolatos zöld finanszírozás előmozdítására, valamint a finanszírozás további megkönnyítésére és növelésére.

Háttér-információk

Az EU globális vezetőként komoly eredményeket mutatott fel ezen a területen. 2003 óta az Unió végrehajtja az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére vonatkozó uniós cselekvési tervet (FLEGT), melynek célja az illegális fakitermelés és az ahhoz kapcsolódó kereskedelem elleni küzdelem. Az erdőirtásról szóló 2008. évi bizottsági közlemény meghatározta az uniós szakpolitikai keret kezdeti elemeit, többek között azt az uniós célkitűzést, hogy 2030-ra megálljon az erdővel borított területek globális csökkenése, és 2020-ra 50%-kal mérséklődjön a bruttó trópusi erdőirtás. Az EU erőfeszítései ellenére a 2008-ban meghatározott célkitűzések valószínűleg nem fognak teljesülni, ezért mindenképpen fokozni kell az erőfeszítéseket.

A ma közzétett közlemény megfogalmazása előtt a Bizottság széles körű konzultációkat folytatott az érintett felekkel az erdőirtásról és az erdőpusztulásról, valamint a lehetséges uniós fellépésről. Ennek keretében 2014-ben és 2017-ben két konferenciára, 2019-ben pedig egy nyilvános konzultációra került sor, valamint elkészült három tanulmány. A közlemény továbbá válasz a Tanács és az Európai Parlament többszöri felszólítására, amelyben összehangoltabb fellépésre hívnak fel és különösen a mezőgazdasági áruláncokkal összefüggő erdőirtás felszámolását sürgetik.

Az erdők fontos szerepet töltenek be a napjainkra jellemző fenntarthatósági kihívások – például a biológiai sokféleség csökkenése, az éghajlatváltozás és a népességnövekedés – kezelésében. A nemzetközi megállapodások és kötelezettségvállalások elismerik, hogy ambiciózus lépéseket kell tenni az erdőirtás tendenciájának visszafordítása érdekében.

A földhasználatból, valamint a földhasználatnak a – főként az erdőirtás nyomán jelentkező – megváltozásából származó kibocsátás a második legjelentősebb (a fosszilis tüzelőanyagok után) az éghajlatváltozást előidéző tényezők közül. Az üvegházhatású gázok teljes kibocsátásának közel 12%-át adja – többet mint a közlekedési ágazat. A világ erdői hatalmas mennyiségű szenet kötnek meg a légkörből, majd a biomasszában és a talajban tárolják azt. Az erdőirtás és az erdőpusztulás megállítása ezért az éghajlatváltozás elleni küzdelem kulcsfontosságú eleme. A lepusztult erdők fenntartható helyreállítása és új erdők telepítése hatékonyan egészítheti ki az erdőirtás megállítására irányuló erőfeszítéseket. Ha az újraerdősítést a fenntarthatósági elvek maradéktalan tiszteletben tartása mellett, megfelelő módon tervezik és hajtják végre, akkor az így létrejövő új erdőterületek számos hasznot hajthatnak.

További információk

Kérdések és válaszok

Tájékoztató

Közlemény a világ erdőinek védelmére és helyreállítására irányuló uniós fellépés fokozásáról

Bizottsági szolgálati munkadokumentum a konzultációs tevékenységekről


IP/19/4470

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Photos