Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen välkomnar Europaparlamentets ståndpunkt om InvestEU

Bryssel den 16 januari 2019

Europaparlamentet har antagit en ståndpunkt om kommissionens förslag till InvestEU-programmet som ska stärka de privata och offentliga investeringarna i unionen i EU:s nästa långtidsbudget.

Parlamentets omröstning utgör ett viktigt steg mot att inrätta det här programmet, som ska samla EU:s finansieringsinstrument för investeringar i EU och väntas leda till minst 650 miljarder euro i investeringar. Kommission uppmanar nu EU-länderna att anta sin ståndpunkt, så att de tre institutionerna snabbt kan inleda samtal.

– EU behöver fler investeringar för att främja jobb, innovation och kompetens, säger kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Med InvestEU tar vi investeringsplanens banbrytande koncept till nästa nivå genom att utöka den till att omfatta EU:s samtliga finansieringsprogram. På så sätt ger vi aktörerna lättare tillgång till finansiering och ökar fokus på klimat, social inkludering och sammanhållning. Nu gäller det att hålla uppe tempot också efter parlamentets omröstning. EU-länderna bör snabbt följa efter.

Kommissionens förslag till InvestEU bygger på framgångarna med Investeringsplanen för Europa – Junckerplanen – som sedan starten har lyckats mobilisera hela 371 miljarder euro i investeringar. Genom att ställa en budgetgaranti på 38 miljarder euro till stöd för investeringar kommer InvestEU att föra ihop offentliga och privata medel i ökade investeringar i EU under budgetperioden 2021–2027.

InvestEU-fonden styrs av de politiska prioriteringarna på följande fyra områden: hållbar infrastruktur, forskning, innovation och digitalisering, små och medelstora företag samt sociala investeringar och kompetens.

Att skapa jobb, öka investeringarna och sörja för hållbar ekonomisk tillväxt har varit den absolut viktigaste prioriteringen för kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sedan kommissionen tillträdde i november 2014. InvestEU ska samla alla EU:s finansieringsinstrument för stöd till investeringar under ett tak och under ett enda varumärke. På så sätt blir det lättare och effektivare att få EU-pengar till investeringsprojekt.

Programmet kommer förutom InvestEU-fonden också att omfatta InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen, så att man kan fortsätta att ge de projektansvariga skräddarsydd rådgivning och erbjuda potentiella investerare enkel tillgång till en katalog med mogna projekt.

Mer information

Pressmeddelande: InvestEU-programmet ska stödja jobb, tillväxt och innovationer i EU

InvestEU-programmet – vanliga frågor

InvestEU – bakgrund

Vad är InvestEU? – faktablad

Vad ska InvestEU finansiera? – faktablad

Förslag till förordning om InvestEU-programmet

En EU-budget för framtiden

Vice kommissionsordförande Siim Kallas på Twitter: @jyrkikatainen

InvestEU på Twitter: #InvestEU

IP/19/444

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar