Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie verheugd over het standpunt van het Europees Parlement inzake InvestEU

Brussel, 16 januari 2019

De Europese Commissie verheugt zich erover dat het Europees Parlement vandaag bij stemming haar standpunt heeft goedgekeurd over InvestEU, het programma dat is voorgesteld om private en publieke investeringen in Europa te stimuleren in het kader van de volgende langetermijnbegroting van de EU.

De stemming is een belangrijke stap in de richting van de totstandkoming van het programma, dat de financiële instrumenten van de EU voor investeringen in de Europese Unie onder één dak samenbrengt en ten minste 650 miljard euro aan investeringen moet triggeren De Commissie roept de lidstaten nu op om snel overeenstemming te bereiken over hun standpunt, zodat de besprekingen tussen de drie instellingen van start kunnen gaan.

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, verklaarde: "Europa heeft meer investeringen nodig om banen, innovatie en vaardigheden te stimuleren. Met InvestEU gaan we nog een stap verder met het baanbrekende model van het Investeringsplan: wij breiden het uit naar het hele scala van EU-financieringsprogramma's, maken financiering gemakkelijker toegankelijk en focussen meer op klimaatactie, sociale inclusie en cohesie. Na de stemming in het Parlement is het belangrijk om de vaart erin te houden. De lidstaten moeten snel volgen.”

Het voorstel van de Commissie voor InvestEU bouwt voort op het succes van het Investeringsplan voor Europa - het Junckerplan - dat sinds de lancering ervan al meer dan 371 miljard euro aan investeringen heeft gemobiliseerd. Door middel van een EU-begrotingsgarantie van 38 miljard euro ter ondersteuning van investeringen zal het InvestEU-Fonds in de begrotingsperiode 2021-2027 in de hele EU massaal publieke en private middelen aantrekken om investeringen te stimuleren.

Het InvestEU-Ffonds is beleidsgestuurd en zal vier belangrijke gebieden ondersteunen: duurzame infrastructuur; onderzoek, innovatie en digitalisering; kleine en middelgrote ondernemingen; en sociale investeringen en vaardigheden. .

Het scheppen van banen, het stimuleren van investeringen en het realiseren van duurzame economische groei is sinds het aantreden van de Commissie in november 2014 de eerste prioriteit van voorzitter Jean-Claude Juncker. InvestEU zal alle financiële instrumenten van de EU die momenteel beschikbaar zijn om investeringen te ondersteunen onder één dak en merk samenbrengen. Hierdoor zal de EU-financiering voor investeringsprojecten eenvoudiger toegankelijk en efficiënter worden.

Naast het InvestEU-Fonds zal het programma ook bestaan uit de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal, om maatwerkondersteuning te blijven bieden aan projectontwikkelaars en een gemakkelijk toegankelijke pijplijn van volwassen projecten aan potentiële investeerders aan te bieden.

Voor verdere informatie

Persbericht: InvestEU-programma geeft steun voor werkgelegenheid, groei en innovatie in Europa

Memo: InvestEU-programma – vragen en antwoorden

InvestEU-beleidspakket

Factsheet: Wat is InvestEU?

Factsheet: InvestEU – wat financiert het?

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het InvestEU-programma

EU-begroting voor de toekomst:

Volg vicevoorzitter Katainen op Twitter: @jyrkikatainen

Volg InvestEU op Twitter: #InvestEU

IP/19/444

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar