Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský parlament se vyjádřil k programu InvestEU

Brusel 16. ledna 2019

Evropský parlament dnes odhlasoval své kladné stanovisko k programu InvestEU navrhovanému v rámci příštího víceletého rozpočtu EU jakožto nástroj na podporu veřejných i soukromých investic v Evropě.

Evropská komise výsledek hlasování, který představuje důležitý krok k vytvoření programu, uvítala. Program v sobě sloučí všechny finanční nástroje EU určené na investice v Evropské unii a měl by přinést dalších nejméně 650 miliard eur investičních prostředků. Nyní Komise vyzývá členské státy, aby urychleně odsouhlasily své stanovisko, a mohla tak být zahájena jednání tří zúčastněných orgánů.

Jak prohlásil místopředseda Komise Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost: „Evropa potřebuje víc investic, aby podnítila tvorbu pracovních míst, inovace a zvyšování odborných dovedností. S programem InvestEU se náš model investičního plánu dostává opět o krok dál – rozšiřuje se na celou škálu unijních programů financování, čímž bude přístup k financování snazší, a také se víc zaměří na opatření v oblasti klimatu, sociální začleňování a soudržnost. Teď, po hlasování parlamentu, nesmíme polevit. Co nejdříve by se měly připojit i členské státy.“

Návrh Komise na vytvoření programu InvestEU staví na úspěšném investičním plánu pro Evropu – tzv. Junckerově plánu¬, který od svého vzniku přilákal investice v hodnotě přes 371 miliard eur. Během rozpočtového období 2021–2027 poskytne fond InvestEU na podporu investic záruku EU ve výši 38 miliard eur, díky čemuž přitáhne soukromé i veřejné prostředky na investice po celé EU.

Fond InvestEU bude vázaný na konkrétní politiky a bude podporovat čtyři hlavní oblasti: udržitelnou infrastrukturu, výzkum, inovace a digitalizaci, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti.

Tvorba pracovních míst, podpora investic a udržitelný hospodářský růst byly hlavní prioritou předsedy Jeana-Clauda Junckera od okamžiku, kdy se stávající Komise v listopadu 2014 ujala funkce. Program InvestEU v sobě pod jednou značkou sloučí všechny finanční nástroje EU, z nichž se v současnosti podpora investic financuje. Díky tomu bude financování investičních projektů z EU dostupnější a efektivnější.

Kromě fondu bude součástí programu také centrum pro investiční poradenství a internetový portál. Předkladatelé projektů tak budou mít i nadále k dispozici cílenou podporu a databázi projektů připravených k realizaci, která bude snadno přístupná potenciálním investorům.

Další informace

Tisková zpráva: Program InvestEU má podpořit tvorbu nových pracovních míst, hospodářský růst a inovace v Evropě

Zpráva: Program InvestEU – otázky a odpovědi

Balíček předpisů k programu InvestEU

Informativní přehled: Co je program InvestEU?

Informativní přehled: Co se bude z fondu InvestEU financovat?

Návrh nařízení, kterým se zavádí program InvestEU

Rozpočet EU pro budoucnost

Místopředseda Katainen na Twitteru: @ jyrkiakainen

Program InvestEU na Twitteru: #InvestEU

IP/19/444

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar