Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Finančne storitve: Komisija opredelila svojo politiko glede enakovrednosti z državami, ki niso članice EU

Bruselj, 29. julija 2019

Evropska komisija je danes ocenila svoj splošni pristop k enakovrednosti na področju finančnih storitev. Enakovrednost s pravili EU je v zadnjih letih postala pomembno orodje, ki spodbuja povezovanje svetovnih finančnih trgov in sodelovanje z organi tretjih držav. EU oceni splošni okvir politike in v kolikšni meri regulativne ureditve zadevne tretje države dosegajo enake rezultate kot njena pravila. Pozitivna odločitev o enakovrednosti, ki je enostranski ukrep Komisije, organom EU omogoča, da se zanašajo na pravila in nadzor tretjih držav, kar za udeležence na trgu iz tretjih držav, ki so dejavni v EU, pomeni, da morajo izpolnjevati le en sklop pravil. Današnje sporočilo tudi določa, kako bodo nedavne posodobitve zakonodaje EU zagotovile še večjo učinkovitost enotnih pravil nadzora in spremljanja EU, hkrati pa spodbujale čezmejno poslovanje na svetovnih trgih. Komisija je doslej sprejela več kot 280 sklepov o enakovrednosti v zvezi z več kot 30 državami. 

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Enakovrednost je eno naših glavnih orodij za sodelovanje s tretjimi državami na področju finančnih storitev.Prinaša vzajemne koristi, saj nam omogoča tesno sodelovanje z našimi partnerji in odpiranje naših trgov udeležencem, ki niso iz EU, in obratno. Naša politika glede enakovrednosti se je doslej izkazala za učinkovito in zdaj smo sprejeli še boljša pravila za doseganje cilja ohranjanja finančne stabilnosti, hkrati pa bomo spodbujali mednarodno povezovanje finančnih trgov EU.“

V današnjem sporočilu je določen celovit pristop EU in nedavne zakonodajne izboljšave v zvezi s tem, kako Komisija priznava enakovrednost državam, ki niso članice EU. V njem je opisano tudi, kako Komisija in evropske nadzorne agencije po sprejetju sklepov o enakovrednosti spremljajo razmere v teh državah, da bi zagotovile, da bodo le-te še naprej izpolnjevale cilje EU, ter da bi ohranile finančno stabilnost, zaščito vlagateljev, celovitost trga in enake konkurenčne pogoje v EU. 

Ta dokument Komisije vsebuje tudi pregled, kako so nedavne zakonodajne spremembe EU okrepile okvir enakovrednosti, tako v smislu začetnih presoj kot tudi naknadnega spremljanja, zlasti s povečano vlogo evropskih nadzornih organov. Te nedavne zakonodajne spremembe, na primer v spremenjenih uredbah o evropskih nadzornih organih, krepijo vloge teh organov pri nadzoru enakovrednih tretjih držav.

 

Nedavni sklepi o enakovrednosti 

Komisija je v skladu s svojimi zavezami o spodbujanju preglednosti v odnosu do zainteresiranih strani izkoristila priložnost, da ob objavi tega sporočila predstavi svoje nedavne odločitve EU o enakovrednosti. 

Danes je namreč sprejela sklepe o enakovrednosti za finančne referenčne vrednosti, ki se uporabljajo v Avstraliji in Singapurju. Z njimi je priznala, da za upravljavce nekaterih referenčnih obrestnih mer in referenčnih vrednosti za devizno poslovanje v Avstraliji in Singapurju veljajo pravno zavezujoče zahteve, ki so enakovredne zahtevam EU iz Uredbe (EU) 2016/1011 (Uredba o referenčnih vrednostih). 

Komisija je ločeno razširila obstoječe sklepe o enakovrednosti na področju bonitetnih agencij za Hongkong, Japonsko, Mehiko in Združene države. Hkrati pa je tudi prvič razveljavila obstoječe sklepe za Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado in Singapur, saj te jurisdikcije niso več izpolnjevale standardov, določenih po spremembi uredbe o bonitetnih agencijah leta 2013. Države so se po razpravah s Komisijo odločile, da zaradi omejenega obsega dejavnosti ne bodo izvedle potrebnih zakonodajnih prilagoditev.

 

Ozadje

Službe Komisije so februarja 2017 objavile delovni dokument služb Komisije, v katerem je bila opravljena prva izčrpna ocena enakovrednosti na področju finančnih storitev. V njem je bil opisan pristop Komisije k ocenjevanju okvirov tretjih držav in začrtani glavni cilji Komisije.

Sklepi o enakovrednosti Komisiji omogočajo, da prizna, da je finančni regulativni ali nadzorni režim nekaterih držav, ki niso članice EU, enakovreden ustreznemu okviru EU. Komisija lahko razglasi, da se ureditev tretje države šteje za enakovredno, kadar regulativni in nadzorni okvir tretje države dosega enakovredne rezultate v primerjavi z ustreznim okvirom EU. Enakovrednost je regulativni instrument, običajno izvedbeni akt, katerega cilj je zagotoviti bonitetne koristi za udeležence na trgu ter ohraniti finančno stabilnost EU, celovitost trga, varstvo vlagateljev in enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu EU. 

Pred sprejetjem sklepa o enakovrednosti Komisija opravi poglobljeno oceno, ki temelji na dialogu z zadevnimi organi tretjih držav in po potrebi vključuje tudi evropske nadzorne organe. Ocena temelji na načelih sorazmernosti in je odvisna od tveganja, kar pomeni, da bo Komisija podrobneje pregledala okvir tretje države in pričakovala strožje zaščitne ukrepe proti tveganjem, kadar je vpliv te tretje države na trge EU visok.

 

Zakonodaja EU o finančnih storitvah vključuje približno 40 področij, na katerih se uporabljajo sklepi o enakovrednosti.

 

Več informacij

 

Sporočilo z dne 29. julija 2019 o enakovrednosti na področju finančnih storitev.

Priznavanje finančnih okvirov držav, ki niso članice EU (sklepi o enakovrednosti). 

Delovni dokument služb Komisije iz februarja 2017 o sklepih EU o enakovrednosti na področju politike finančnih storitev: ocena.

 

IP/19/4309

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos