Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Pénzügyi szolgáltatások: A Bizottság ismerteti a nem uniós országok tekintetében alkalmazott egyenértékűségi politikáját

Brüsszel, 2019. július 29.

Az Európai Bizottság a mai napon áttekintést tett közzé a pénzügyi szolgáltatások egyenértékűségével kapcsolatos általános megközelítéséről. Az uniós egyenértékűség az elmúlt években jelentős eszközzé vált, amely elősegíti a globális pénzügyi piacok integrációját és a harmadik országbeli hatóságokkal való együttműködést. Ennek kapcsán az EU megvizsgálja az általános szakpolitikai hátteret, valamint azt, hogy az adott harmadik ország szabályozási rendszerei mennyiben érik el ugyanazokat az eredményeket, mint a saját szabályai. A kedvező egyenértékűségi határozat – amely egyoldalú bizottsági intézkedés – azt jelenti, hogy az uniós hatóságok bízhatnak a harmadik országok szabályozásában és felügyeletében, és elegendő, ha az EU-ban tevékenykedő harmadik országbeli piaci szereplők csak az egyik szabályrendszernek tesznek eleget. A mai közlemény ismerteti azt is, hogy a közelmúltban elfogadott uniós jogszabály-módosítások miként fogják biztosítani az egységes uniós szabálykönyv, felügyelet és nyomon követés hatékonyságát és egyúttal előmozdítani a határokon átnyúló üzleti tevékenységet. A Bizottság eddig több mint 30 ország tekintetében több mint 280 egyenértékűségi határozatot hozott. 

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök, aki egyben a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos is, így nyilatkozott: „Az egyenértékűség az egyik fő eszközünk arra, hogy együttműködjünk harmadik országokkal a pénzügyi szolgáltatások terén.Az egyenértékűség kölcsönösen előnyöket kínál, mivel lehetővé teszi, hogy partnereinkkel szoros együttműködést folytassunk, piacainkat megnyissuk az unión kívüli piaci szereplők előtt, és velünk szemben ők is ugyanúgy tegyenek. Egyenértékűségi politikánk eddig egyértelműen hatékonynak bizonyult, és ezentúl még jobb szabályozás áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy céljainkat elérve az uniós pénzügyi piacok nemzetközi integrációjának előmozdítása mellett megőrizzük e piacok pénzügyi stabilitását.

A mai közlemény ismerteti a nem uniós országok egyenértékűnek minősítésével kapcsolatos átfogó uniós megközelítést és a legutóbbi jogalkotási fejleményeket. A közlemény ismerteti továbbá, hogy az egyenértékűségi határozatok meghozatalát követően a Bizottság és az európai felügyeleti hatóságok miként követik nyomon az adott harmadik országokban a helyzet alakulását annak érdekében, hogy az továbbra is megfeleljen az uniós célkitűzéseknek, és ne veszélyeztesse az EU-n belüli pénzügyi stabilitást, befektetővédelmet, piaci integritást és egyenlő versenyfeltételeket. 

A bizottsági dokumentum áttekintést nyújt továbbá arról, hogy a közelmúltbeli uniós jogszabályváltozások miként erősítették meg az egyenértékűségi keretet egyrészt a kezdeti értékelések, másrészt pedig az utólagos nyomon követés tekintetében, különös tekintettel az európai felügyeleti hatóságok megnövekedett szerepére. Ezek a közelmúltbeli jogszabályváltozások – például az európai felügyeleti hatóságokról szóló rendeletek módosítása – erősebb szereppel ruházzák fel az említett hatóságokat az egyenértékű harmadik országok ellenőrzése terén.

 

Közelmúltbeli egyenértékűségi határozatok 

A Bizottság az érdekeltekkel szembeni átláthatóság növelésére vonatkozó vállalásaival összhangban a közlemény közzététele kapcsán ismerteti a közelmúltbeli uniós egyenértékűségi határozatokat. 

A Bizottság ma egyenértékűségi határozatot fogadott el az Ausztráliában és Szingapúrban kezelt pénzügyi referenciamutatókról. E határozatokban a Bizottság elismeri, hogy egyes kamatlábak és devizapiaci referenciamutatók ausztráliai és szingapúri kezelői esetében a rájuk alkalmazandó jogilag kötelező érvényű követelmények egyenértékűek az (EU) 2016/1011 rendeletben (a referenciamutatókról szóló rendelet) foglalt uniós követelményekkel. 

A Bizottság ezenkívül kiterjesztette a hitelminősítő intézetekre vonatkozó jelenlegi egyenértékűségi határozatokat Hongkongra, Japánra, Mexikóra és az Egyesült Államokra. Első ízben került sor ugyanakkor arra, hogy a Bizottság meglévő határozatot vonjon vissza, méghozzá Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada és Szingapúr tekintetében, mivel ezek a joghatóságok a 2013. évi módosítás óta nem felelnek meg az uniós hitelminősítő intézetek előírásainak. Ezek az országok a Bizottsággal folytatott megbeszélések után úgy határoztak, hogy az értintett tevékenység korlátozott mértékére való tekintettel nem kívánják végrehajtani a szükséges jogszabályi módosításokat.

 

Háttér-információk

A bizottsági szolgálatok első ízben egy 2017 februári bizottsági szolgálati munkadokumentumban nyújtottak átfogó értékelést a pénzügyi szolgáltatások egyenértékűségéről. Ebben ismertették a harmadik országok kereteinek értékelésével kapcsolatos bizottsági megközelítést, és felvázolták a Bizottság fő célkitűzéseit.

Egyenértékűségi határozataiban a Bizottság a megfelelő uniós kerettel egyenértékűnek ismeri el egyes nem uniós országok pénzügyi szabályozási vagy felügyeleti rendszerét. A Bizottság akkor nyilváníthat egyenértékűnek egy harmadik országot, ha annak szabályozási és felügyeleti keretrendszere a vonatkozó uniós kerettel egyenértékű eredményeket biztosít. Az egyenértékűség jellemzően végrehajtási aktus formáját öltő szabályozási eszköz, amelynek célja a piaci résztvevők számára prudenciális előnyök biztosítása, valamint az unió egységes piacán meglévő pénzügyi stabilitás, piaci integritás, befektetővédelem és egyenlő versenyfeltételek megőrzése. 

Az egyenértékűségi határozat meghozatala előtt a Bizottság alapos vizsgálatot végez, amely az érintett harmadik országbeli hatóságokkal folytatott párbeszéden alapul és adott esetben az európai felügyeleti hatóságok bevonásával történik. Az értékelés az arányosság elvén alapszik és kockázatérzékeny, azaz a Bizottság alaposabban vizsgálja azon harmadik országok keretrendszerét, amelyek nagy hatást gyakorolnak az uniós piacokra, és ezektől az országoktól erősebb biztosítékokat vár el a kockázatok tekintetében.

 

A pénzügyi szolgáltatásokról szóló uniós jog alapján mintegy 40 területen hozhatók egyenértékűségi határozatok.

 

További információk

 

A 2019. július 29-i közlemény a pénzügyi szolgáltatások területén meglévő egyenértékűségről

a nem uniós pénzügyi keretrendszerek elismerése (egyenértékűségi határozatok). 

a 2017. februári bizottsági szolgálati munkadokumentum a pénzügyi szolgáltatási politikához kapcsolódó uniós egyenértékűségi határozatokról: értékelés.

 

IP/19/4309

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Photos