Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή ορίζει την πολιτική ισοδυναμίας με χώρες εκτός ΕΕ

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σήμερα σε απολογισμό της συνολικής προσέγγισής της όσον αφορά την ισοδυναμία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ισοδυναμία της ΕΕ έχει καταστεί σημαντικό εργαλείο τα τελευταία χρόνια, προωθώντας την ενοποίηση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών. Η ΕΕ αξιολογεί το συνολικό πολιτικό πλαίσιο και σε ποιο βαθμό το ρυθμιστικό καθεστώς συγκεκριμένης τρίτης χώρας επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσματα με τους δικούς της κανόνες. Μια θετική απόφαση ισοδυναμίας, η οποία είναι μονομερές μέτρο της Επιτροπής, επιτρέπει στις αρχές της ΕΕ να βασίζονται στους κανόνες και την εποπτεία τρίτης χώρας, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες στην αγορά από τρίτες χώρες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, να συμμορφώνονται με ένα μόνο σύνολο κανόνων. Η σημερινή ανακοίνωση καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι πρόσφατες επικαιροποιήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ θα εξασφαλίσουν ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ, εποπτεία και παρακολούθηση, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τις διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες στις παγκόσμιες αγορές. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει λάβει περισσότερες από 280 αποφάσεις ισοδυναμίας όσον αφορά 30 και πλέον χώρες. 

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για το Ευρώ και τον Kοινωνικό Διάλογο, καθώς και για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η ισοδυναμία είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που διαθέτουμε για τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.Είναι αμοιβαία επωφελής διότι μας επιτρέπει να έχουμε ισχυρή συνεργασία με τους εταίρους μας και να ανοίξουμε τις αγορές μας στους παράγοντες της αγοράς εκτός ΕΕ και το αντίστροφο. Η πολιτική ισοδυναμίας που ακολουθούμε έχει αποδειχθεί αποτελεσματική μέχρι σήμερα και τώρα έχουμε εφαρμόσει ακόμη καλύτερους κανόνες για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας διαφύλαξης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προωθώντας παράλληλα τη διεθνή ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ.»

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ και τις πρόσφατες νομοθετικές βελτιώσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χορηγεί ισοδυναμία σε τρίτες χώρες. Περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) παρακολουθούν την κατάσταση στις εν λόγω χώρες μετά τη λήψη αποφάσεων ισοδυναμίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω χώρες εξακολουθούν να πληρούν τους στόχους της ΕΕ και να εξασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς και ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ΕΕ. 

Το εν λόγω έγγραφο της Επιτροπής παρέχει επίσης επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στην ΕΕ έχουν ενισχύσει το πλαίσιο ισοδυναμίας, τόσο όσον αφορά τις αρχικές αξιολογήσεις όσο και την εκ των υστέρων παρακολούθηση, ιδίως μέσω του αυξημένου ρόλου για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Οι εν λόγω πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, για παράδειγμα στους τροποποιημένους κανονισμούς των ΕΕΑ, ενισχύουν τον ρόλο των εν λόγω αρχών στην παρακολούθηση της ισοδυναμίας τρίτων χωρών.

 

Πρόσφατες αποφάσεις ισοδυναμίας 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της για ενίσχυση της διαφάνειας έναντι των ενδιαφερόμενων μερών, η Επιτροπή δράττεται της ευκαιρίας που αποτελεί η δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, για να παρουσιάσει τις πρόσφατες αποφάσεις της σχετικά με την ισοδυναμία με την ΕΕ. 

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα αποφάσεις ισοδυναμίας για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης στην Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι οι διαχειριστές ορισμένων δεικτών αναφοράς επιτοκίων και δεικτών αναφοράς συναλλάγματος στην Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη υπόκεινται σε νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της ΕΕ που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 (κανονισμός για τους δείκτες αναφοράς). 

Με χωριστές αποφάσεις, η Επιτροπή έχει επεκτείνει τις υφιστάμενες αποφάσεις ισοδυναμίας στον τομέα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για το Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, η Επιτροπή κατάργησε για πρώτη φορά τις υφιστάμενες αποφάσεις για την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη, καθώς οι εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας δεν πληρούν πλέον τα πρότυπα που ορίζει ο κανονισμός για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΕ μετά την τροποποίησή του το 2013. Οι χώρες αποφάσισαν, μετά από συζητήσεις με την Επιτροπή, να μην εφαρμόσουν τις αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές λόγω της περιορισμένης κλίμακας των δραστηριοτήτων που χρειαζόταν να καλυφθούν.

 

Ιστορικό

Τον Φεβρουάριο του 2017, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσίευσαν έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, που περιείχε μία πρώτη ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ισοδυναμίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο έγγραφο αυτό περιγράφεται η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την αξιολόγηση των πλαισίων των τρίτων χωρών και επισημαίνονται οι κύριοι στόχοι τους οποίους επιδιώκει η Επιτροπή.

Οι αποφάσεις ισοδυναμίας επιτρέπουν στην Επιτροπή να αναγνωρίζει ότι το ρυθμιστικό ή εποπτικό πλαίσιο ορισμένων χωρών εκτός ΕΕ είναι ισοδύναμο με το αντίστοιχο πλαίσιο της ΕΕ. Η Επιτροπή μπορεί να ανακηρύξει ισοδύναμη μια τρίτη χώρα όταν το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της τρίτης χώρας παράγει ισοδύναμα αποτελέσματα σε σύγκριση με το σχετικό πλαίσιο της ΕΕ. Η ισοδυναμία είναι ένα ρυθμιστικό εργαλείο, κατά κανόνα μία εκτελεστική πράξη, που αποσκοπεί στην παροχή προληπτικών οφελών για τους συμμετέχοντες στην αγορά και τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ΕΕ, της ακεραιότητας της αγοράς, της προστασίας των επενδυτών και την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ. 

Η λήψη απόφασης ισοδυναμίας αποτελεί τη συνέχεια εμπεριστατωμένης αξιολόγησης από την Επιτροπή, η οποία βασίζεται στον διάλογο με τις σχετικές αρχές της τρίτης χώρας, στον οποίον εμπλέκονται, κατά περίπτωση, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της αναλογικότητας και είναι ευαίσθητη σε θέματα κινδύνων, δηλαδή η Επιτροπή θα εξετάζει λεπτομερέστερα το πλαίσιο τρίτης χώρας και θα αναμένει ισχυρότερες διασφαλίσεις έναντι των κινδύνων, όταν ο αντίκτυπος της τρίτης χώρας στις αγορές της ΕΕ είναι υψηλότερος.

 

Η νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνει περίπου 40 τομείς για τη λήψη αποφάσεων ισοδυναμίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Ανακοίνωση της 29/7/2019 σχετικά με την ισοδυναμία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Αναγνώριση των μη ενωσιακών χρηματοπιστωτικών πλαισίων (αποφάσεις ισοδυναμίας). 

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2017: σχετικά με τις αποφάσεις ισοδυναμίας ΕΕ στην πολιτική χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: αξιολόγηση.

 

IP/19/4309

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar

Photos