Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Toppmötet mellan EU och Kanada: Att stärka den regelbaserade världsordningen

Montreal den 18 juli 2019

Vid det 17:e toppmötet mellan Europeiska unionen och Kanada som ägde rum i Montreal idag bekräftade EU och Kanada sin beslutsamhet att gemensamt ta itu med globala utmaningar på ett sätt som stärker den regelbaserade världsordningen, gynnar medborgarna och skyddar planeten genom att leverera resultat vad gäller åtagandena om klimatförändring och haven. Ledarna uttryckte sin beslutsamhet att vidta snabba och samordnade åtgärder för att ta itu med de utmaningar som det multilaterala handelssystemet står inför.

– EU och Kanada anser att globala frågor kräver multilaterala lösningar. Tillsammans skickar vi ett tydligt budskap om att internationellt samarbete gynnar alla. Ingenstans är detta så uppenbart som i våra handelsförbindelser. Nästan två år efter det att avtalet trädde i kraft tillhandahåller Ceta konkreta bevis på de ömsesidiga fördelarna av öppen handel. Exporten på båda sidor är upp och våra företag och medborgare ser redan fördelarna, säger Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor.

Europeiska unionen företräddes av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, med deltagande av handelskommissionär Cecilia Malmström . Kanada företräddes av sin premiärminister Justin Trudeau.

Europeiska unionen och Kanada har kommit överens om ett gemensamt uttalande vid toppmötet.

Tre år efter undertecknandet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) och det strategiska partnerskapsavtalet (SPA) betonade EU och Kanada de framsteg som gjorts sedan dess.

Tack vare handelsavtalet mellan EU och Kanada, som tillämpas provisoriskt sedan september 2017, blir handelsförbindelserna mellan EU och Kanada allt starkare. EU:s export till Kanada ökade med totalt 15 % under 2018 jämfört med det tidigare 3-åriga genomsnittet, vilket ytterligare stärker EU:s positiva handelsbalans. Största delen av exporttillväxten har registrerats särskilt för industriprodukter som förbränningsmotorer (över 100 %), spårvagnslok och delar (+ 87 %) möbler (+ 21 %) och parfymer och kosmetika (+ 14 %). Samma tendenser noterades för flera jordbruksprodukter, bland annat citrusfrukter (+ 78 %), ost (+ 33 %), pasta (+ 16 %), vin (+ 10 %) och choklad (+ 9 %).

Det strategiska partnerskapsavtalet (SPA) har lett till en ytterligare förstärkning av den politiska dialogen och samarbetet mellan Europeiska unionen och Kanada på en lång rad områden, från bekämpning av klimatförändringar och innovation till samarbete på områdena för utvecklingssamarbete och konsulärt skydd. EU och Kanada har enats om att främja bilateral digital politik inriktad på artificiell intelligens, kvantdatorteknik och skydd av demokratiska värden i en digital värld.

Vid toppmötet undertecknade EU och Kanada ett världshavspartnerskapsavtal. Världshavsförvaltning är en gemensam utmaning och ett gemensamt ansvar, och endast internationellt samarbete kan säkerställa bevarande och hållbar användning av världshaven, deras resurser och ekosystem. Avtalet innehåller tydliga åtaganden för att bekämpa de negativa effekterna av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, havsföroreningar och klimatförändringar. Det kommer också att bidra till en hållbar utveckling av havs- och sjöfartssektorerna och till genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Båda sidor välkomnade också avslutandet av förhandlingarna om ett nytt avtal om passageraruppgifter mellan EU och Kanada, i väntan på att det ska slutföras. De erkände den viktiga roll som detta avtal spelar för att öka säkerheten och samtidigt säkerställa integritet och skydd av personuppgifter.

Ledarna enades om att främja samråd och samordning i utrikespolitiska frågor. Det gemensamma uttalandet visar Europeiska unionens och Kanadas konsekventa och fasta samarbete när det gäller bl.a. Ukraina, Iran, Kina, Syrien och Venezuela. EU och Kanada kommer att utvidga det praktiska samarbetet till stöd för demokratin genom ett nytt arrangemang som kommer att underlätta Kanadas deltagande i EU:s valobservatörsuppdrag.

Vid toppmötet utvärderades det framgångsrika samarbetet mellan EU och Kanada inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och de kanadensiska utplaceringarna till EU:s civila uppdrag i Ukraina (EUAM Ukraina), Västbanken (Eupol Copps), Mali (Eucap Sahel Mali) och Irak (EUAM Irak).

Läs mer

Webbplatsen för 17:e toppmötet mellan EU och Kanada

Gemensamt uttalande vid det 17:e toppmötet mellan EU och Kanada

Förbindelserna mellan EU och Kanada (faktablad)

Webbplatsen för EU:s delegation till Kanada

Webbplatsen för handelsförbindelserna mellan EU och Kanada

IP/19/4269

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos