Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES un Kanādas samits: uz noteikumiem balstītas starptautiskās kārtības stiprināšana

Montreal, 2019. gada 18. jūlijā

Šodien Monreālā norisinājās Eiropas Savienības un Kanādas 17. samits, kura laikā abas puses atkārtoti apstiprināja apņemšanos kopīgi risināt globālās problēmas tā, lai stiprinātu uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību, nodrošinātu ieguvumus iedzīvotājiem un aizsargātu planētu, izpildot saistības klimata pārmaiņu un okeāna aizsardzības jomā. Vadītāji pauda apņēmību ātri un saskaņoti risināt problēmas, ar ko saskaras daudzpusējā tirdzniecības sistēma.

“ES un Kanāda uzskata, ka globāliem jautājumiem ir vajadzīgi daudzpusēji risinājumi. Kopā mēs paužam skaidru vēstījumu, ka starptautiskā sadarbība ir izdevīga visiem,” teica ES tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma. “Tas visskaidrāk ir redzams mūsu tirdzniecības attiecībās. Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums stājās spēkā pirms gandrīz diviem gadiem, un šobrīd tas sniedz konkrētus pierādījumus par savstarpējiem ieguvumiem, ko dod atvērtā tirdzniecība. Abu pušu eksporta rādītāji ir pieauguši, un mūsu uzņēmumi un iedzīvotāji jau tagad ir ieguvēji.”

Eiropas Savienību pārstāvēja Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks un EK tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma. Kanādu pārstāvēja tās premjerministrs Džastins Trudo.

Eiropas Savienība un Kanāda ir vienojušās par kopīgu samita deklarāciju.

ES un Kanāda uzsvēra, ka trīs gadu laikā kopš Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) un stratēģiskās partnerības nolīguma (SPA) parakstīšanas ir panākts progress.

ES un Kanādas tirdzniecības attiecības arvien nostiprinās, pateicoties ES un Kanādas tirdzniecības nolīgumam, kuru provizoriski piemēro kopš 2017. gada septembra. 2018. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo trīs gadu vidējo rādītāju ES eksports uz Kanādu kopumā palielinājās par 15 %, vēl vairāk stiprinot ES pozitīvo tirdzniecības bilanci. Vislielākais eksporta pieaugums tika reģistrēts jo īpaši tādu rūpniecības preču jomā, kā piemēram, iekšdedzes dzinēji (vairāk nekā 100 %), tramvaju lokomotīves un detaļas (+ 87 %), mēbeles (+ 21 %), kā arī smaržas un kosmētikas līdzekļi (+ 14 %). Tādas pašas tendences tika reģistrētas attiecībā uz vairākiem lauksaimniecības produktiem, tostarp attiecībā uz citrusaugļiem (+ 78 %), sieru (+ 33 %), makaronu izstrādājumiem (+ 16 %), vīnu (+ 10 %) un šokolādi (+ 9 %).

Stratēģiskās partnerības nolīgums (SPA) ļāva vēl vairāk stiprināt politisko dialogu un sadarbību starp Eiropas Savienību un Kanādu visdažādākajās jomās, sākot ar klimata pārmaiņu apkarošanu un inovāciju un beidzot ar kopīgiem pūliņiem attīstības sadarbības un konsulārās aizsardzības jomā. ES un Kanāda vienojās veicināt divpusēju sadarbību digitālās politikas jomā, galveno uzmanību pievēršot mākslīgajam intelektam, kvantu skaitļošanai un demokrātisko vērtību aizsardzībai digitālajā pasaulē.

Samita laikā Eiropas Savienība un Kanāda parakstīja partnerības nolīgumu okeāna jautājumos. Okeānu pārvaldība ir kopīgs uzdevums un atbildība, un tikai ar starptautisku sadarbību var nodrošināt okeānu, to resursu un ekosistēmu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Nolīgumā ir ietvertas skaidras apņemšanās apkarot nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas negatīvo ietekmi, jūras piesārņojumu un klimata pārmaiņas. Tas arī palīdzēs veicināt jūras un jūrlietu nozaru ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanu.

Abas puses arī pauda gandarījumu, ka ir noslēgtas sarunas par jaunu ES un Kanādas pasažieru datu reģistra (PDR) nolīgumu, un nolīgums drīzumā tiks pabeigts. Abas puses atzina, ka šis nolīgums ir būtisks, lai uzlabotu drošību, vienlaikus nodrošinot privātumu un personas datu aizsardzību.

Vadītāji vienojās virzīt apspriešanos un koordināciju ārpolitikas jautājumos. Kopīgais paziņojums liecina par Eiropas Savienības un Kanādas konsekvento un ciešo sadarbību cita starpā Ukrainas, Irānas, Ķīnas, Sīrijas un Venecuēlas jautājumos. ES un Kanāda, pamatojoties uz jaunu kārtību, kas atvieglos Kanādas dalību ES vēlēšanu novērošanas misijās, paplašinās praktisko sadarbību demokrātijas atbalstam.

Samitā tika izvērtēta ES un Kanādas veiksmīgā sadarbība ES kopējās drošības un aizsardzības politikas ietvaros un atzinīgi novērtēta Kanādas spēku izvietošana ES civilajās misijās Ukrainā (EUAM Ukraine), Rietumkrastā (EUPOL COPPS), Mali (EUCAP Sahel Mali) un Irākā (EUAM Iraq).

Plašāka informācija

ES un Kanādas 17. samitam veltītā tīmekļa vietne

ES un Kanādas 17. samita kopīgā deklarācija

ES un Kanādas attiecības – faktu lapa

Eiropas Savienības delegācijai Kanādā veltītā tīmekļa vietne

ES un Kanādas tirdzniecības attiecībām veltītā tīmekļa vietne

IP/19/4269

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos