Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Среща на върха ЕС–Канада: укрепване на основания на правила международен ред

Montreal, 18 юли 2019 r.

На 17-ата среща на високо равнище между Европейския съюз и Канада, приключила вчера в Монреал, ЕС и Канада потвърдиха отново решимостта си да търсят съвместен отговор на глобалните предизвикателства по начин, който укрепва основания на правила международен ред, носи ползи за гражданите и допринася за опазването на планетата чрез изпълнение на ангажиментите по отношение на океаните и изменението на климата. Лидерите изразиха своята решителност за бързи и съгласувани действия за справяне с предизвикателствата пред многостранната търговска система.

ЕС и Канада смятат, че глобалните въпроси изискват многостранни решения. Заедно изпращаме ясно послание, че международното сътрудничество е от полза за всички, заяви европейският комисар по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом. Това се вижда най-добре в нашите търговски отношения. Почти две години след влизането си в сила ВИТС дава конкретни доказателства за взаимните ползи от свободната търговия. Износът и на двете страни по споразумението нараства и нашите предприятия и граждани вече виждат ползите.

Европейският съюз бе представляван от председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом също участва в срещата. Канада бе представлявана от своя министър-председател Джъстин Трюдо.

Европейският съюз и Канада публикуваха съвместна декларация от срещата на върха.

ЕС и Канада подчертаха напредъка, постигнат през трите години след подписването на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) и споразумението за стратегическо партньорство.

Благодарение на търговското споразумение между ЕС и Канада, което се прилага временно от септември 2017 г., търговските връзки между помежду им стават все по-силни. През 2018 г. износът от ЕС за Канада е нараснал с 15% в сравнение със средната стойност за предходните 3 години, което е довело до повишаване на положителния търговски баланс на ЕС. Най-много се е увеличил износът на промишлени стоки, като двигатели с вътрешно горене (над 100%), трамвайни локомотиви и части (+87%), мебели (+21%) и парфюми и козметични продукти (+14%). Същите тенденции се наблюдават и при някои селскостопански продукти, сред които цитрусови плодове (+78%), сирене (+33%), макаронени изделия (+16%), вино (+10 %) и шоколадови изделия (+9%).

Споразумението за стратегическо партньорство доведе до засилване на диалога и сътрудничеството между ЕС и Канада в широк кръг от области – от иновациите и борбата с изменението на климата до сътрудничеството за развитие и консулската закрила. ЕС и Канада се договориха за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на цифровите технологии, с акцент върху изкуствения интелект, квантовите изчислителни технологии и защитата на демократичните ценности в цифровия свят.

На срещата на върха ЕС и Канада подписаха споразумение за океанско партньорство. Управлението на океаните е споделено предизвикателство и отговорност и само международното сътрудничество може да гарантира опазването и устойчивото използване на океаните, техните ресурси и екосистеми. Споразумението включва ясни ангажименти за борба с отрицателните последици от незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, морското замърсяване и изменението на климата. То също така ще допринесе за устойчивото развитие на морските сектори и корабоплаването и за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

ЕС и Канада също така приветстваха приключването на преговорите за ново споразумение относно резервационните данни на пътниците, което предстои да бъде финализирано. Те отбелязаха съществената роля на това споразумение за подобряване на сигурността, като същевременно се гарантира неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни.

Лидерите се споразумяха за задълбочаване на консултациите и координацията по външнополитически въпроси. Съвместната декларация показва последователното и решително сътрудничество между ЕС и Канада в тази сфера, например по отношение на Украйна, Иран, Китай, Сирия и Венецуела. ЕС и Канада ще разширят практическото сътрудничество в подкрепа на демокрацията въз основа на нова договореност, която ще улесни участието на Канада в мисии на ЕС за наблюдение на избори.

На срещата бяха разгледани резултатите от успешното сътрудничество между ЕС и Канада в рамките на общата политика на ЕС за сигурност и отбрана и бе приветствано канадското участие в гражданските мисии на ЕС в Украйна (EUAM Ukraine), Западния бряг (EUPOL COPPS), Мали (EUCAP Sahel Mali) и Ирак (EUAM Iraq).

За повече информация

Уебсайт за 17-ата среща на върха ЕС–Канада

Съвместна декларация от 17-ата среща на върха ЕС–Канада

Информационен документ за отношенията между ЕС и Канада

Уебсайт на делегацията на Европейския съюз в Канада

Уебсайт за търговските отношения между ЕС и Канада

 

IP/19/4269

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos