Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen

Brüsszel, 2019. július 25.

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy eljárást indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál a menedékjog iránti kérelmekhez segítséget nyújtó tevékenységeket bűncselekménynek nyilvánító és a menedékjog kérelmezésének jogát tovább szűkítő jogszabályok miatt. A Bizottság továbbá úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Magyarországnak, amiért az ország nem biztosít élelmiszert azon visszatérésre kötelezett személyeknek, akik a szerbiai határ mentén létesített magyarországi tranzitzónákban állnak őrizet alatt. A Bizottság másik határozata értelmében eljárást indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál, amiért Magyarország nem teszi lehetővé a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgároknak az állatorvosi szakma gyakorlását.

Bírósághoz fordulás a menedékjog iránti és a tartózkodási kérelmekhez segítséget nyújtó tevékenységek bűncselekménnyé nyilvánítása miatt

2018 júliusában a Bizottság felszólító levelet küldött Magyarországnak az ún. „Stop Soros” törvénycsomagra vonatkozóan, mely törvények bűncselekménynek nyilvánítják a menedékjog iránti és a tartózkodási kérelmekhez segítséget nyújtó tevékenységeket, és tovább szűkítik a menedékjog kérelmezésének jogát. Kielégítő válasz hiányában a Bizottság ezután indokolással ellátott véleményt küldött 2019 januárjában. A magyar hatóságok válaszának elemzését követően a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a felvetett aggályok többségére nem született megoldás, ezért most úgy határozott, hogy eljárást indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál. Közelebbről, a Bizottság szerint a magyar jogszabályok az alábbiak tekintetében összeegyeztethetetlenek az uniós joggal:

  • A menedékkérőknek nyújtott segítség bűncselekménnyé nyilvánítása: A menedékjog iránti kérelmek támogatásának büntetendővé tételével a magyar szabályozás korlátozza a menedékkérők azon jogát, hogy kommunikáljanak az érintett nemzeti, nemzetközi és nem kormányzati szervezetekkel, és igénybe vegyék az általuk nyújtott segítséget. Ez sérti a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvet és a befogadási feltételekről szóló irányelvet.
  • A menedékjog jogellenes korlátozása és a menedékjog iránti kérelmek elfogadhatatlanságára vonatkozó új indok bevezetése: Az új jogszabály és a menedékjogra vonatkozó alkotmánymódosítás révén a menedékjog iránti kérelmek elfogadhatatlanságára vonatkozó új indokot vezettek be, amely a menedékjogra való jogosultságot azon személyekre szűkíti, akik közvetlenül olyan területről érkeztek Magyarországra, ahol életük vagy szabadságuk veszélyben forog. A menedékjog iránti kérelem további elfogadhatatlansági indokai értelmében nem kaphatnak menedékjogot azok a személyek, akik olyan országból léptek be Magyarország területére, ahol nem üldözték őket, de amely nem felel meg a biztonságos harmadik ország kritériumainak. Ezért ezek az elfogadhatatlansági indokok az uniós vagy a nemzetközi joggal nem összeegyeztethető módon korlátozzák a menedékjogot. Így a nemzeti szabályok sértik az uniós menekültügyi eljárásokról szóló irányelvet, a kvalifikációs irányelvet és az Európai Unió Alapjogi Chartáját.

Felszólító levél a visszatérésre kötelezett személyek magyarországi tranzitzónákban tapasztalható helyzetével kapcsolatban

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Magyarországnak a szerbiai határnál lévő magyarországi tranzitzónákban tartózkodó személyek helyzete miatt, akiknek a nemzetközi védelem iránti kérelmét elutasították, és akik egy harmadik országba való visszaküldésre várnak.

A Bizottság véleménye szerint a magyarországi tranzitzónákban való kötelező tartózkodásuk az EU visszatérési irányelve értelmében őrizetben tartásnak minősül. A Bizottság megállapítja, hogy a magyarországi tranzitzónák őrizeti körülményei, különösen az élelmiszerek visszatartása, nem felelnek meg a visszatérési irányelvben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott fizikai körülményeknek.

A helyzet sürgősségére való tekintettel a Bizottság aggályainak megválaszolására Magyarországnak 1 hónap áll a rendelkezésére, amelyet követően a Bizottság úgy dönthet, hogy következő lépésként indokolással ellátott véleményt küld.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága már számos esetben hozott ideiglenes intézkedéseket, és arra kötelezte Magyarországot, hogy gondoskodjon a tranzitzónákban őrizetben tartott személyek élelmiszerrel való ellátásáról. 2018 júliusában a Bizottság eljárást indított Magyarország ellen a Bíróságánál a menedékkérők magyarországi tranzitzónákban való őrizetben tartásával kapcsolatban. Az ügy a Bíróság előtt jelenleg folyamatban van.

Bírósághoz fordulás a huzamos tartózkodásra vonatkozó uniós jogszabályok megszegése miatt

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy eljárást indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál, amiért az ország nem teszi lehetővé a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállású, harmadik országbeli állampolgároknak az állatorvosi szakma gyakorlását, és ezáltal helytelenül alkalmazza a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezőkről szóló irányelvet (a Tanács 2003/109/EK irányelve). Az irányelv előírja, hogy azon harmadik országbeli állampolgárok, akik legalább 5 éve jogszerűen tartózkodnak valamely uniós tagállamban, bizonyos területeken – ideértve a munkavállalásra és az önálló vállalkozói tevékenységre való jogosultságot – egyenlő bánásmódban részesüljenek az adott állam polgáraival. A Bizottság 2018 júliusában felszólító levelet, majd 2019 januárjában indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak.

További információk

a Tanács 2003/109/EK irányelve a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról

a Tanács 2008/115/EK irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról

a Tanács 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról

a Tanács 2013/32/EU irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról

a Tanács 2013/33/EU irányelve a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról

– A 2019. júliusi kötelezettségszegési eljárási csomag főbb határozatairól lásd az INF/19/4251 tájékoztatót.

– A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó általános információkért lásd a MEMO/12/12 tájékoztatót.

–Az uniós kötelezettségszegési eljárásról.

 

IP/19/4260

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar