Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Vladavina prava: Europska komisija poduzima nove mjere za zaštitu sudaca u Poljskoj od političke kontrole

Bruxelles, 17. srpnja 2019.

Europska komisija danas je poduzela novi korak u postupku zbog povrede prava protiv Poljske uputivši joj obrazloženo mišljenje u vezi s novim stegovnim sustavom za poljske suce.

Komisija je 3. travnja 2019. pokrenula postupak zbog povrede prava jer novi stegovni sustav narušava neovisnost poljskih sudaca i ne osigurava potrebna jamstva za zaštitu sudaca od političke kontrole u skladu sa zahtjevima Suda EU-a.

Poljskim pravom predviđaju se stegovne istrage, postupci i sankcije za suce redovnih sudova na temelju sadržaja njihovih sudskih odluka, uključujući ostvarivanje njihova prava na temelju članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) da zatraže odluku o prethodnim pitanjima od Suda Europske unije. Osim toga, novim stegovnim sustavom ne jamče se neovisnost i nepristranost stegovnog vijeća na Vrhovnom sudu, koje se sastoji isključivo od sudaca koje je odabralo Državno sudbeno vijeće, a njega imenuje poljski parlament (Sejm). Novim stegovnim sustavom ne osigurava se ni da „zakonom ustanovljen sud” odlučuje u prvom stupnju o stegovnom postupku protiv sudaca redovnih sudova. Umjesto toga, predsjednik stegovnog vijeća ovlašćuje se da na ad-hoc osnovi te uz gotovo neograničeno diskrecijsko pravo odluči o tome koji će prvostupanjski stegovni sud odlučivati o predmetu. Novim sustavom više se ne jamči obrada predmeta u razumnom roku, zbog čega su suci izloženi stalnoj prijetnji neriješenih predmeta, te je ugroženo njihovo pravo na obranu.

Poljska je imala rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je Komisija iznijela u službenoj opomeni. Nakon temeljite analize Komisija je zaključila da odgovori poljskih tijela ne otklanjanju zabrinutost u pogledu pravnih pitanja. Komisija je stoga odlučila prijeći na sljedeću fazu postupka zbog povrede.

Poljska tijela imaju rok od dva mjeseca da poduzmu mjere za usklađivanje s obrazloženim mišljenjem. Ako Poljska ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Kontekst

Vladavina prava jedna je od zajedničkih vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija i koju prihvaćaju sve države članice, te je kao takva ugrađena u članak 2. Ugovora o Europskoj uniji. Ključna je i za funkcioniranje EU-a u cjelini, primjerice u odnosu na unutarnje tržište, suradnju u području pravosuđa i unutarnjih poslova te osiguravanje da nacionalni suci koji su ujedno i suci EU-a mogu ispuniti svoju ulogu u jamčenju primjene prava EU-a te da mogu propisno surađivati sa Sudom EU-a u okviru postupaka odlučivanja o prethodnim pitanjima. U komunikacijama Komisije o vladavini prava od 3. travnja i 17. srpnja 2019. objašnjavaju se postojeći alati za provedbu vladavine prava te mjere i prijedlozi Komisije za njihovo daljnje jačanje.

Na temelju Ugovorâ Europska komisija, zajedno s drugim institucijama Unije i državama članicama, odgovorna je za očuvanje vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti naše Unije te za osiguravanje poštovanja prava, vrijednosti i načela EU-a.

Zbog događaja u Poljskoj Komisija je u siječnju 2016. pokrenula dijalog s poljskom vladom na temelju okvira za vladavinu prava, a 20. prosinca 2017. pokrenula je postupak iz članka 7. stavka 1. UEU-a. Taj se proces temelji na kontinuiranom dijalogu između Komisije i predmetne države članice. Komisija o tome redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće.

Usto, Komisija je 2. srpnja 2018. pokrenula postupak zbog povrede prava zbog odredbi o umirovljenju iz poljskog zakona o Vrhovnom sudu i njihovih posljedica na neovisnost Vrhovnog suda. Komisija je 24. rujna 2018. odlučila uputiti taj predmet Sudu EU-a, koji je konačnu odluku o njemu donio 24. lipnja 2019. Sud je utvrdio da je snižavanje dobi za umirovljenje sudaca Vrhovnog suda u suprotnosti s pravom EU-a i da se na taj način krši načelo nesmjenjivosti sudaca, a time i neovisnosti sudstva.

Komisija je 29. srpnja 2017. pokrenula postupak zbog povrede prava zbog odredbi o umirovljenju iz poljskog zakona o redovnim sudovima i njihovih posljedica na neovisnost sudstva. Komisija je taj predmet 20. prosinca 2017. proslijedila Sudu Europske unije. 

Dodatne informacije

Priopćenje za medije – Vladavina prava: Europska komisija pokrenula postupak zbog povrede prava kako bi zaštitila poljske suce od političke kontrole

 

IP/19/4189

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Photos