Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

De 17 första ”Europauniversiteten” har valts ut – ett stort steg mot ett europeiskt område för utbildning

Bryssel den 26 juni 2019

EU-kommissionen presenterade i dag de lärosäten från hela Europa som kommer att ingå i de första nätverken inom initiativet Europauniversitet. De kommer att öka de europeiska lärosätenas kvalitet och attraktionskraft och leda till ett fördjupat samarbete mellan institutionerna, studenterna och personalen.

Bland de 54 ansökningarna har man utsett 17 Europauniversitet som samlar 114 lärosäten från 24 medlemsländer (se bilagan). Urvalet gjordes efter en utvärdering av 26 oberoende externa experter (bland annat rektorer, professorer och forskare) som utsetts av kommissionen. Europauniversitet är nätverk, eller allianser, av lärosäten från flera länder som delar en långsiktig strategi och främjar europeiska värderingar och en europeisk identitet. Målet är att kraftigt öka studenternas och personalens mobilitet och främja en bra och konkurrenskraftig högre utbildning för alla i Europa.

Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott välkomnar initiativet:

– Jag är glad över att se den höga ambitionsnivån hos de första 17 Europauniversiteten som kommer att tjäna som förebilder för andra i hela EU. De kommer att ge nästa generation studenter möjlighet att uppleva Europa genom att studera i olika länder. Jag är övertygad om att det här initiativet, som är en viktig del av det europeiska området för utbildning, kommer att bli en milstolpe för den högre utbildningen i Europa som främjar spetskompetens och inkludering.

 

De Europauniversitet som valdes ut i den första ansökningsomgången samlar ett brett spektrum av lärosäten från hela EU, från universitet för tillämpad vetenskap, tekniska högskolor och konsthögskolor till heltäckande och forskningsintensiva universitet.

Europauniversiteten kommer att fungera som ”interuniversitära” campus där studenter, doktorander, personal och forskare kan röra sig fritt. De kommer att samla sin expertis och sina plattformar och resurser för att ta fram gemensamma kursplaner eller moduler som täcker olika ämnen. Kursplanerna kommer att bli mycket flexibla så att studenterna kan skräddarsy sin utbildning och välja vad, var och när de ska studera och få en europeisk examen. Europauniversiteten kommer också att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling i sina regioner, eftersom studenterna kommer att samarbeta med företag, kommunala myndigheter och forskarvärlden för att hitta lösningar på problemen i regionerna.

Budgeten för de första 17 Europauniversiteten uppgår till 85 miljoner euro. Varje nätverk kommer att få upp till 5 miljoner euro de kommande tre åren så att de kan börja genomföra sina planer och bana väg för andra lärosäten som vill följa i deras fotsteg. Deras framsteg kommer att övervakas noga.

Tanken med den här första ansökningsomgången – och den andra som inleds i höst – är att testa olika modeller för att pröva det nya konceptet med Europauniversitet och potentialen för att stärka den högre utbildningen. Inför EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 har kommissionen föreslagit att man ska genomföra initiativet med Europauniversitet fullt ut inom Erasmus+ med mycket högre anslag. Vissa nätverk är övergripande och täcker alla ämnen medan andra är inriktade på t.ex. hållbara städer i kustområden, samhällsvetenskap och global hälsa. Varje nätverk består av i genomsnitt sju lärosäten från olika håll i Europa, vilket leder till nya partnerskap. Detta speglar fördelningen av ansökningar från de olika länderna.

Bakgrund

EU-kommissionen föreslog det här nya initiativet inför det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017. I december 2017 godkändes det av Europeiska rådet. Det innebär att man behöver få fram minst 20 Europauniversitet till 2024.

Europauniversiteten är ett av huvudinitiativen för att skapa ett europeiskt område för utbildning senast 2025. Själva konceptet har utvecklats i samarbete med EU-länderna, lärosäten och studentorganisationer. Under den första avslutade ansökningsomgången kom det in ansökningar från 54 nätverk som tillsammans samlar över 300 lärosäten från de 28 EU-länderna och andra programländer inom Erasmus+.

Ursprungligen anslogs 60 miljoner euro till det här nya Erasmusinitiativet, men anslaget har nu ökat till 85 miljoner för att man ska kunna finansiera 17 testmodeller i stället för de 12 som planerades från början.

Läs mer

Faktablad

Initiativet Europauniversitet

Information om ansökningsomgången

 

IP/19/3389

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos


Documents


ANNEX.pdf