Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

EU bo v nedeljo podpisala trgovinski in investicijski sporazum z Vietnamom

Bruselj, 25. junija 2019

Svet ministrov je danes odobril trgovinski sporazum in investicijski sporazum med EU in Vietnamom, s čimer je utrl pot njunemu podpisu in sklenitvi. Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström ter romunski minister za podjetništvo in trgovino Ștefan-Radu Oprea bosta imenu EU podpisala sporazum v Hanoju v nedeljo, 30. junija. Sporazuma naj bi bistveno izboljšala poslovanje za evropska in vietnamska podjetja, potrošnike in delavce, hkrati pa spodbujala spoštovanje pravic delavcev, varstvo okolja in boj proti podnebnim spremembam v okviru Pariškega sporazuma.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Pozdravljam odločitev, ki so jo danes sprejele države članice EU. Po Singapurju je Vietnam druga država jugovzhodne Azije, s katero je EU sklenila kak sporazum. Na ta način si EU utira pot za tesnejše sodelovanje med Evropo in regijo. Dejanje je tudi politična izjava partnerskih in prijateljskih strani, ki si prizadevata za odprto in pravično trgovino, ki temelji na pravilih.“

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dejala: „Zelo me veseli, da so države članice dale zeleno luč trgovinskemu in investicijskemu sporazumu z Vietnamom. Vietnam je dinamičen in obetaven trg z več kot 95 milijoni potrošnikov in obe strani lahko z močnejšimi trgovinskimi odnosi veliko pridobita. Poleg očitnih gospodarskih koristi je cilj sporazumov tudi krepitev spoštovanja človekovih pravic ter varstva okolja in pravic delavcev. Pozdravljam dosedanje sodelovanje Vietnama v tem procesu – njegova nedavna ratifikacija konvencije Mednarodne organizacije dela o kolektivnih pogajanjih je odličen primer, kako lahko trgovinski sporazumi spodbudijo višje standarde.“

Trgovinski sporazum bo odpravil skoraj vse carine za blago, s katerim trgujeta strani. To se bo zgodilo postopoma, da se bodo v celoti upoštevale razvojne potrebe Vietnama. Sporazum vsebuje tudi posebne določbe za odpravo tehničnih ovir, kot so ovire v avtomobilskem sektorju, in bo zagotovil, da bodo v Vietnamu za 169 tradicionalnih evropskih živilskih izdelkov in pijač veljale zaščitene geografske označbe. Poleg tega bo sporazum podjetjem iz EU omogočal, da bodo sodelovala pri razpisih za javna naročila v Vietnamu pod enakimi pogoji kot domača podjetja.

Razen o znatnih gospodarskih priložnostih sta se EU in Vietnam dogovorila tudi o odločnih ukrepih za trajnostni razvoj, med drugim o zavezi k izvajanju pariškega podnebnega sporazuma. Sporazum pogodbenici zavezuje tudi k spoštovanju in učinkovitemu izvajanju načel Mednarodne organizacije dela (MOD) v zvezi s temeljnimi pravicami delavcev. V ta namen je Vietnam nedavno ratificiral konvencijo Mednarodne organizacije dela o kolektivnih pogajanjih in EU uradno obvestil, da namerava najpozneje do leta 2023 ratificirati še dve temeljni konvenciji MOD. Država je tudi v procesu krepitve svoje zakonodaje na področju dela. Sporazum vzpostavlja tudi namenske platforme za EU in Vietnam, da bi se v izvajanje teh zavez vključila tudi civilna družba.

Poleg tega trgovinski sporazum vključuje institucionalno in pravno povezavo s sporazumom o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom ter omogoča ustrezne ukrepe v primeru kršitev človekovih pravic.

Sporazum o zaščiti naložb vključuje sodobna pravila o zaščiti naložb, ki so izvršljiva prek novega sistema sodišča za naložbe, in zagotavlja, da imajo vlade obeh strani še vedno pravico do sprejemanja predpisov, ki so v interesu njihovih državljanov. Nadomestil bo dvostranske investicijske sporazume, ki jih ima zdaj z Vietnamom sklenjenih 21 držav članic EU, in uvedel nova pravna jamstva za preprečevanje navzkrižja interesov in večjo preglednost.

Naslednji koraki

Ko bo sporazuma potrdil Svet, ju bosta EU in Vietnam podpisala, nato pa ju mora odobriti še Evropski parlament. Ko bo Evropski parlament dal soglasje, lahko Svet uradno sklene trgovinski sporazum in ta bo začel veljati. Sporazum o zaščiti naložb pa morajo najprej ratificirati države članice v skladu s svojimi notranjimi postopki.

Ozadje

Vietnam je za Singapurjem druga največja trgovinska partnerica EU v regiji ASEAN. Trgovinska menjava je vredna 49,3 milijarde evrov za blago in več kot 3 milijarde evrov za storitve. Medtem ko ostaja delež naložb EU v Vietnamu skromen, saj je leta 2017 znašal 6 milijard evrov, pa tam vse več evropskih podjetij vzpostavlja operativni center za območje Mekonga. EU iz Vietnama uvaža predvsem telekomunikacijsko opremo, obutev in tekstil, pohištvo in kmetijske proizvode. EU v Vietnam večinoma izvaža blago, kot so stroji in prevozna oprema, kemikalije ter hrana in pijača.

Sporazumi, sklenjeni z Vietnamom, skupaj s tistimi, ki so bili nedavno podpisani s Singapurjem, utirajo pot bodočemu medregijskemu sporazumu s celotno Zvezo držav jugovzhodne Azije (ASEAN).

Več informacij

Spletišče o trgovinskem in investicijskem sporazumu med EU in Vietnamom

Informativni pregled

Vodnik po sporazumu

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom

IP/19/3388

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos