Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

UE este gata să semneze duminică acorduri comerciale și de investiții cu Vietnam

Bruxelles, 25 iunie 2019

Consiliul de Miniștri a aprobat astăzi acorduri comerciale și de investiții între UE și Vietnam, deschizând calea pentru semnarea și încheierea lor. Comisarul UE pentru comerț, Cecilia Malmström, și ministrul afacerilor, comerțului și spiritului antreprenorial din România, Ștefan-Radu Oprea, vor semna acordul în numele UE, la Hanoi, duminică, 30 iunie 2019. Acordurile vizează crearea unor beneficii fără precedent pentru întreprinderile, consumatorii și lucrătorii europeni și vietnamezi, promovând totodată respectarea drepturilor lucrătorilor, protecția mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice în cadrul Acordului de la Paris.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Îmi exprim satisfacția cu privire la decizia adoptată astăzi de statele membre ale UE. După Singapore, Vietnam este a doua țară din Asia de Sud-Est cu care UE încheie acorduri și reprezintă o etapă către un angajament mai mare între Europa și regiune. Acordurile reprezintă totodată o declarație politică a doi parteneri și prieteni care susțin împreună un comerț deschis, echitabil și bazat pe reguli”.

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: „Sunt foarte încântată să constat că statele membre au fost favorabile acordurilor noastre comerciale și de investiții cu Vietnamul. Vietnamul este o piață vibrantă și promițătoare, cu peste 95 de milioane de consumatori, iar ambele părți au multe de câștigat de pe urma unor relații economice puternice. În plus față de beneficiile economice indiscutabile, aceste acorduri vizează, de asemenea, consolidarea respectului pentru drepturile omului, precum și protejarea mediului și a drepturilor lucrătorilor. Îmi exprim satisfacția cu privire la angajamentul manifestat până în prezent de Vietnam în cadrul acestui proces – recenta ratificare de către acesta a Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind negocierea colectivă a contractului de muncă este un exemplu excelent pentru modul în care acordurile comerciale pot încuraja standarde mai înalte.”

Acordul comercial va elimina aproape toate taxele vamale asupra mărfurilor comercializate între cele două părți într-un mod progresiv, care respectă pe deplin nevoile de dezvoltare ale Vietnamului. Acordul conține și dispoziții specifice vizând eliminarea obstacolelor tehnice, cum ar fi cele din sectorul automobilelor, și va asigura protejarea în Vietnam a 169 de alimente și băuturi tradiționale europene recunoscute ca având indicație geografică. Mulțumită acordului, întreprinderile din UE vor putea, de asemenea, să oferteze în cadrul procedurilor de achiziții publice din Vietnam de la egal la egal cu întreprinderile locale.

Pe lângă faptul că oferă oportunități economice semnificative, UE și Vietnam au convenit asupra unor măsuri puternice de dezvoltare sustenabilă. Acestea includ un angajament de a pune în aplicare în mod eficient Acordul de la Paris privind schimbările climatice. În plus, acordul conține angajamente din partea ambelor părți de a respecta și de a pune în aplicare în mod efectiv principiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind drepturile fundamentale ale lucrătorilor. În acest scop, Vietnamul a ratificat recent Convenția OIM privind negocierea colectivă a contractului de muncă și a notificat UE intenția sa de a ratifica celelalte două convenții fundamentale ale OIM cel târziu până în 2023. De asemenea, Vietnamul continuă să-și consolideze legislația muncii. Acordul stabilește, de asemenea, platforme dedicate pentru UE și Vietnam pentru implicarea societății civile în implementarea acestor angajamente.

În plus, acordul comercial include o legătură instituțională și juridică cu Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Vietnam, care permite acțiuni adecvate în cazul încălcării drepturilor omului.

Acordul privind protecția investițiilor include norme moderne privind protecția investițiilor a căror respectare poate fi asigurată prin noul Sistem jurisdicțional în materie de investiții și asigură menținerea dreptului guvernelor ambelor părți de a reglementa în interesul cetățenilor lor. El va înlocui acordurile bilaterale de investiții pe care 21 de state membre ale UE le au în prezent cu Vietnamul, introducând noi garanții juridice care împiedică conflictul de interese și cresc transparenței.

Etapele următoare

În urma susținerii exprimate de Consiliu, acordurile vor fi semnate de UE și Vietnam și vor fi prezentate spre aprobare Parlamentului European. După ce Parlamentul European le-a aprobat, acordul comercial poate fi încheiat în mod oficial de către Consiliu și intră în vigoare, în timp ce acordul privind protecția investițiilor va trebui mai întâi să fie ratificat de statele membre în conformitate cu procedurile lor interne respective.

Context

Vietnamul este cel de-al doilea partener comercial al UE din regiunea ASEAN, după Singapore, cu un volum comercial în valoare de 49,3 miliarde de euro în cazul mărfurilor și de peste 3 miliarde de euro în cazul serviciilor. În timp ce stocul de investiții al UE în Vietnam rămâne modest, în valoare de doar 6 miliarde de euro în 2017, un număr din ce în ce mai mare de întreprinderi europene se stabilesc acolo pentru a crea o platformă de deservire a regiunii Mekong. Principalele importuri ale UE din Vietnam includ echipamente de telecomunicații, încălțăminte și textile, mobilier și produse agricole. UE exportă în Vietnam în principal mărfuri precum utilaje și echipamente de transport, produse chimice și alimentare, precum și băuturi.

Acordurile cu privire la care s-a convenit cu Vietnam, împreună cu cele semnate recent cu Singapore, ajută la pregătirea unui viitor acord regional cu întreaga Asociație a Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Pentru informații suplimentare

Pagina dedicată acordurilor comerciale și de investiții dintre UE și Vietnam

Fișă informativă

Ghid pentru acorduri

Acordul de parteneriat și cooperare între UE și Vietnam

IP/19/3388

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos