Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES svētdien plāno parakstīt tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumus ar Vjetnamu

Briselē, 2019. gada 25. jūnijā

Ministru padome šodien apstiprināja ES un Vjetnamas tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumus, paverot ceļu to parakstīšanai un noslēgšanai. ES tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma un Rumānijas darījumdarbības, tirdzniecības un uzņēmējdarbības ministrs Štefans Radu Oprea minēto nolīgumu ES vārdā parakstīs svētdien, 30. jūnijā, Hanojā. Paredzams, ka nolīgumi sniegs vēl nepieredzētus ieguvumus Eiropas un Vjetnamas uzņēmumiem, patērētājiem un darba ņēmējiem, vienlaikus veicinot darba tiesību ievērošanu, vides aizsardzību un cīņu pret klimata pārmaiņām saskaņā ar Parīzes nolīgumu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Es atzinīgi vērtēju ES dalībvalstu šodien pieņemto lēmumu. Vjetnama ir otrā Dienvidaustrumāzijas valsts aiz Singapūras, ar kuru ES būs noslēgusi šādus nolīgumus, un tas ir svarīgs solis ceļā uz ciešāku Eiropas un attiecīgā reģiona sadarbību. Tas ir arī politisks paziņojums, ar ko nāk klajā divi partneri un draugi, kuri kopīgi iestājas par atklātu, godīgu un noteikumos balstītu tirdzniecību."

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Es ļoti priecājos, ka dalībvalstis ir devušas zaļo gaismu mūsu tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem ar Vjetnamu. Vjetnama ir dinamisks un daudzsološs tirgus ar vairāk nekā 95 miljoniem patērētāju, un abas puses var daudz iegūt no ciešākām tirdzniecības attiecībām. Līdztekus nepārprotamajiem ekonomiskajiem ieguvumiem šā darījuma mērķis ir arī stiprināt cilvēktiesību ievērošanu, kā arī aizsargāt vidi un darba ņēmēju tiesības. Es atzinīgi vērtēju Vjetnamas līdzšinējo iesaisti šajā procesā: tas, ka Vjetnama nesen ir ratificējusi Starptautiskās Darba organizācijas Konvenciju par darba koplīgumiem, ir lielisks piemērs tam, kā tirdzniecības nolīgumi var veicināt augstāku standartu ievērošanu.”

Ar šo tirdzniecības nolīgumu, pilnīgi ievērojot Vjetnamas attīstības vajadzības, pakāpeniski tiks atcelti gandrīz visi muitas nodokļi precēm, ar ko savstarpēji tirgojas abas puses. Šajā nolīgumā ietverti arī īpaši noteikumi par tehnisku šķēršļu atcelšanu, piemēram, autorūpniecības nozarē, un tas nodrošinās, ka Vjetnamā tiek aizsargāti 169 tradicionāli Eiropas pārtikas produkti un dzērieni, kam piešķirtas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. Pateicoties nolīgumam, ES uzņēmumi varēs piedalīties iepirkuma konkursos Vjetnamā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējie uzņēmumi.

Līdztekus svarīgu ekonomisku izdevību sniegšanai ES un Vjetnama ir vienojušās par stingriem ilgtspējīgas attīstības pasākumiem. Tie ietver apņemšanos īstenot Parīzes klimata nolīgumu. Nolīgums arī liek abām pusēm ievērot un efektīvi īstenot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) principus attiecībā uz darba ņēmēju pamattiesībām. Tādēļ Vjetnama nesen ratificēja SDO Konvenciju par darba koplīgumiem un ir paziņojusi ES par savu nodomu vēlākais līdz 2023. gadam ratificēt divas vēl neratificētās SDO konvencijas. Tā pašlaik arī stiprina savus darba tiesību aktus. Ar nolīgumu tiek izveidotas arī tādas īpaši paredzētas platformas ES un Vjetnamai, kuru mērķis ir iesaistīt pilsonisko sabiedrību minēto saistību īstenošanā.

Turklāt tirdzniecības nolīgums institucionāli un juridiski ir piesaistīts ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības nolīgumam, dodot iespēju pienācīgi rīkoties cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā.

Savukārt ieguldījumu aizsardzības nolīgums ietver mūsdienīgus noteikumus par ieguldījumu aizsardzību, kas balstās uz jauno ieguldījumu tiesas sistēmu, un nodrošina, ka tiek saglabātas abu pušu valdību tiesības pieņemt regulējumu savu pilsoņu interesēs. Tas aizstās divpusējos ieguldījumu nolīgumus, ko 21 dalībvalsts pašlaik ir noslēgusi ar Vjetnamu, un nodrošinās jaunas tiesiskās garantijas, kas novērsīs interešu konfliktus un uzlabos pārredzamību.

Nākamie soļi

Pēc apstiprināšanas Padomē nolīgumus parakstīs ES un Vjetnama un iesniegs apstiprināšanai Eiropas Parlamentam. Pēc tam, kad Eiropas Parlaments būs devis savu piekrišanu, Padome varēs oficiāli noslēgt tirdzniecības nolīgumu un tas varēs stāties spēkā, bet ieguldījumu aizsardzības nolīgums vispirms būs jāratificē dalībvalstīm saskaņā ar to iekšējām procedūrām.

Konteksts

Vjetnama ir ES otra lielākā tirdzniecības partnere ASEAN reģionā (aiz Singapūras), un tās tirdzniecības apjoms ir €49,3 miljardi EUR precēm un vairāk nekā €3 miljardi EUR – pakalpojumiem. Lai gan ES ieguldījumu apjoms Vjetnamā joprojām ir samērā pieticīgs (2017. gadā – tikai €6 miljardi EUR), arvien vairāk Eiropas uzņēmumu tur veido pārstāvniecības, kas kalpo par izejas punktu, lai apgūtu Mekongas reģionu. Eiropas Savienība no Vjetnamas galvenokārt importē telekomunikāciju iekārtas, apavus un tekstilpreces, mēbeles un lauksaimniecības produktus. Uz Vjetnamu ES lielākoties eksportē tādas preces kā iekārtas un transporta aprīkojumu, ķīmiskās vielas, pārtikas produktus un dzērienus.

Ar Vjetnamu panāktie nolīgumi līdztekus nesen ar Singapūru parakstītajiem nolīgumiem palīdzēs nākotnē sagatavot reģionu nolīgumu starp ES un visu Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN).

Plašāka informācija

ES un Vjetnamas tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem veltīta tīmekļa vietne

Faktu lapa

Nolīguma rokasgrāmata

ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības nolīgums

IP/19/3388

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos