Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az EU készen áll arra, hogy vasárnap aláírja a Vietnammal kötendő kereskedelmi és beruházási megállapodást

Brüsszel, 2019. június 25.

A Miniszterek Tanácsa a mai napon jóváhagyta az EU–Vietnam kereskedelmi és beruházási megállapodást, így megnyílik az út a két megállapodás aláírása és a megkötése előtt. Cecilia Malmström, az EU kereskedelmi biztosa és Ștefan-Radu Oprea, az üzleti tevékenységekért, a kereskedelemért és a vállalkozásokért felelős román miniszter fogják aláírni a megállapodásokat az EU nevében Hanoiban, június 30-án vasárnap. A megállapodások célja, hogy a korábbiakhoz képest példátlan előnyökhöz juttassák az európai és vietnami vállalkozásokat, fogyasztókat és munkavállalókat, és eközben előmozdítsák a munkavállalói jogok tiszteletben tartását, a környezetvédelmet és a Párizsi Megállapodás keretében megvalósuló éghajlatváltozás elleni küzdelmet.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Üdvözlöm az Európai Unió tagállamainak mai döntését. Szingapúrt követően a vietnami megállapodások képezik a második állomását az EU és a délkelet-ázsiai országok közötti megállapodások sorának, és mérföldkövet jelentenek az Európa és a térség közötti szorosabb elköteleződés útján. A megállapodások két olyan partner és barát politikai nyilatkozataként is felfoghatók, akik együtt állnak ki a nyitott, méltányos és szabályokon alapuló kereskedelem mellett.”

Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős biztos a következőképpen fogalmazott: „Nagy örömmel tölt el, hogy a tagállamok zöld utat adtak a Vietnammal kötendő kereskedelmi és beruházási megállapodásainknak. Vietnam egy több mint 95 millió fogyasztót magában foglaló élénk és ígéretes piac, és mindkét fél sokat nyerhet a kereskedelmi kapcsolatok erősödéséből. Az egyértelmű gazdasági előnyökön túlmenően e megállapodáscsomag célul tűzi ki az emberi jogok tiszteletben tartásának, valamint a környezetvédelemnek és a munkavállalók jogainak megerősítését is. Üdvözlöm Vietnam eddig tanúsított elkötelezettségét a folyamat iránt – a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kollektív tárgyalásokról szóló egyezményének közelmúltbeli megerősítése Vietnam által kitűnő példa arra, hogy a kereskedelmi megállapodások milyen módon mozdíthatnak elő magasabb szintű normákat.”

A kereskedelmi megállapodás a két fél közötti árukereskedelemben alkalmazott közel összes vámot fokozatosan eltörli, és e fokozatos ütemezés teljes mértékben tiszteletben tartja Vietnam fejlesztési igényeit. A megállapodás a – például az autóiparra jellemző – technikai akadályok lebontását célzó különös rendelkezéseket is tartalmaz, és gondoskodik arról, hogy 169 földrajzi árujelzőként elismert hagyományos európai élelmiszer- és italtermék védelemben részesüljön Vietnamban. A megállapodásnak köszönhetően az európai vállalkozások a hazai vállalkozásokkal azonos feltételek mellett vehetnek majd részt a vietnami közbeszerzési eljárásokban.

A jelentős gazdasági lehetőségeken túlmenően az EU és Vietnam erőteljes intézkedésekről állapodtak meg a fenntartható fejlődés területén is. Ilyen például a Párizsi Megállapodás hatékony végrehajtása iránti kötelezettségvállalás. A megállapodás arra is kötelezi a két felet, hogy tartsák tiszteletben és ténylegesen hajtsák végre a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) elveit az alapvető munkavállalói jogok tekintetében. E célból Vietnam nemrégiben erősítette meg az ILO kollektív tárgyalásról szóló egyezményét, valamint értesítette az EU-t azon szándékáról, hogy legkésőbb 2023-ig megerősíti a még hátralevő két alapvető ILO-egyezményt. Az ország megkezdte a munkavállalókra vonatkozó jogszabályainak megerősítését is. A megállapodás külön platformokat is létrehoz az EU és Vietnam számára, melyek a civil társadalomnak a fenti kötelezettségvállalások végrehajtásába való bevonását szolgálják.

Ezenkívül a kereskedelmi megállapodás intézményi és jogi kapcsolatban áll az EU–Vietnam partnerségi és együttműködési megállapodással, így megfelelő fellépésre van lehetőség az emberi jogok megsértése esetén.

A beruházásvédelmi megállapodás korszerű beruházásvédelmi szabályokat tartalmaz, melyeket az új, beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszeren keresztül lehet érvényesíteni, továbbá biztosítja, hogy mindkét fél kormányának megmaradjon a polgáraik érdekében történő szabályozáshoz való joga. A beruházásvédelmi megállapodás az EU 21 tagállama és Vietnam között jelenleg fennálló kétoldalú beruházási megállapodások helyébe lép majd, és új jogi biztosítékokat vezet be az összeférhetetlenségek megelőzésére és az átláthatóság növelésére.

Következő lépések

A Tanács jóváhagyását követően az EU és Vietnam aláírják a megállapodásokat, és egyetértés céljából benyújtják őket az Európai Parlamenthez. Amint az Európai Parlament egyetértését adta, a Tanács hivatalosan megkötheti a kereskedelmi megállapodást, és az hatályba is léphet. A beruházásvédelmi megállapodást viszont először meg kell erősíteniük az egyes tagállamoknak, saját belső eljárásaiknak megfelelően.

Háttér-információk

Vietnam az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere az ASEAN-térségben Szingapúr után, 49,3 milliárd eurós árukereskedelmi és 3 milliárd eurós szolgáltatáskereskedelmi forgalommal. Bár az uniós beruházási állomány Vietnamban továbbra is szerény – 2017-ben épphogy 6 milliárd EUR-t tett ki –, egyre több európai vállalkozás telepedik le Vietnamban, hogy a Mekong térségét kiszolgáló központot hozzon létre. Az EU Vietnamból elsősorban telekommunikációs berendezéseket, lábbeliket és textiltermékeket, bútort és mezőgazdasági termékeket importál. Az EU Vietnamba irányuló áruexportja elsősorban gépekből és közlekedési berendezésekből, vegyipari termékekből, valamint élelmiszerből és italokból áll.

A Vietnammal kialakított megállapodások – a nemrégiben aláírt szingapúri megállapodásokkal együtt – kikövezik az utat egy jövőbeli, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) teljességére kiterjedő régióközi megállapodás előtt.

További információk

Az EU–Vietnam kereskedelmi és beruházási megállapodások honlapja

Tájékoztató

Tájékoztató a megállapodásról

Az EU–Vietnam partnerségi és együttműködési megállapodás

IP/19/3388

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Photos