Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

EU u nedjelju potpisuje sporazume o trgovini i ulaganjima s Vijetnamom

Bruxelles, 25. lipnja 2019.

Vijeće ministara danas je odobrilo sporazum o trgovini i sporazum o ulaganjima između EU-a i Vijetnama, čime je otvoren put za njihovo potpisivanje i sklapanje. Povjerenica EU-a za trgovinu Cecilia Malmström i rumunjski ministar za poslovanje, trgovinu i poduzetništvo Ștefan-Radu Oprea potpisat će sporazum o ime EU-a u Hanoiju u nedjelju 30. lipnja. Sporazumi bi trebali donijeti brojne nove prednosti europskim i vijetnamskim poduzećima, potrošačima i radnicima te će se njima istodobno promicati poštovanje radničkih prava, zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena u okviru Pariškog sporazuma.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: Pozdravljam odluku koju su danas donijele države članice EU-a. Nakon Singapura, sporazumi s Vijetnamom drugi su po redu sklopljeni između EU-a i neke zemlje jugoistočne Azije te su odskočna daska za veću suradnju između Europe i te regije. Ujedno je to politička izjava dvaju partnera i prijatelja koji se zajednički zalažu za otvorenu i pravičnu trgovinu utemeljenu na pravilima.

Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je: Vrlo sam zadovoljna time što su države članice dale zeleno svjetlo našim sporazumima o trgovini i ulaganjima s Vijetnamom. Vijetnam je dinamično i obećavajuće tržište s više od 95 milijuna potrošača, a obje strane mogu mnogo toga dobiti jačanjem trgovinskih veza. Osim jasnih ekonomskih prednosti, ovime se nastoji ostvariti veće poštovanje ljudskih prava te zaštita okoliša i prava radnika. Pozdravljam dosadašnji angažman Vijetnama u tom pogledu – njegova nedavna ratifikacija Konvencije Međunarodne organizacije rada o kolektivnom pregovaranju izvrstan je primjer toga kako trgovinski sporazumi mogu potaknuti podizanje tih standarda.

Trgovinskim sporazumom ukinut će se gotovo sve carine na robu kojom dvije strane trguju i to na progresivni način kojim se u potpunosti poštuju razvojne potrebe Vijetnama. Sadržava i posebne odredbe za uklanjanje tehničkih prepreka, primjerice u automobilskom sektoru, te će osigurati zaštitu u Vijetnamu za 169 tradicionalnih europskih prehrambenih proizvoda i pića s oznakom zemljopisnog podrijetla. Zahvaljujući sporazumu poduzeća iz EU-a moći će sudjelovati u natječajima za javnu nabavu u Vijetnamu ravnopravno s domaćim poduzećima.

Osim što nude znatne gospodarske prilike, EU i Vijetnam dogovorili su i snažne mjere za održivi razvoj, uključujući obvezu djelotvorne provedbe Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Sporazum obje strane obvezuje na poštovanje i djelotvornu primjenu načela Međunarodne organizacije rada (MOR) koja se odnose na temeljna prava radnika. Vijetnam je na tragu toga nedavno ratificirao Konvenciju MOR-a o kolektivnom pregovaranju te je obavijestio EU o svojoj namjeri da preostale dvije temeljne konvencije te organizacije ratificira najkasnije do 2023. U toj zemlji trenutačno je u tijeku i proces jačanja zakonodavstva o radu. Sporazumom su, isto tako, uspostavljene i posebne platforme putem kojih će EU i Vijetnam u provedbu tih obveza uključiti civilno društvo.

Osim toga, sporazum o trgovini institucionalno je i pravno povezan sa Sporazumom o partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama, čime se omogućuje poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju kršenja ljudskih prava.

S druge strane, sporazum o zaštiti ulaganja sadržava moderna pravila o zaštiti ulaganja, za čiju će provedbu biti nadležan novi sustav sudova za ulaganja, i vladama obiju strana osigurava očuvanje prava da donose propise u interesu svojih građana. Zamijenit će bilateralne sporazume o ulaganjima koje 21 država članica EU-a trenutačno ima s Vijetnamom te će se uvesti nova pravna jamstva za sprečavanje sukoba interesa i povećanje transparentnosti.

Sljedeći koraci

Nakon što su odobreni u Vijeću, EU i Vijetnam sporazume će potpisati, a zatim će biti upućeni Europskom parlamentu na davanje suglasnosti. Kad Europski parlament da suglasnost, Vijeće može službeno sklopiti sporazum o trgovini te on stupa na snagu, dok će sporazum o zaštiti ulaganja prvo morati ratificirati države članice u skladu sa svojim unutarnjim postupcima.

Kontekst

Vijetnam je, nakon Singapura, drugi najveći trgovinski partner EU-a u regiji ASEAN-a, s trgovinom u vrijednosti od 49,3 milijardi EUR u robi i više od 3 milijarde EUR u uslugama. Iako su ulaganja EU-a u Vijetnam i dalje skromna (u 2017. iznosila su svega 6 milijardi EUR), sve veći broj europskih poduzeća tamo osniva sjedišta za regiju Mekonga. EU iz Vijetnama najviše uvozi telekomunikacijsku opremu, obuću i tekstil, namještaj i poljoprivredne proizvode, a izvozi strojeve i opremu za prijevoz, kemikalije, prehrambene proizvode i pića.

Sporazumi postignuti s Vijetnamom, zajedno s onima koji su nedavno potpisani sa Singapurom, početni su koraci prema budućem međuregionalnom sporazumu s cijelim Udruženjem država jugoistočne Azije (ASEAN).

Više informacija

Stranica posvećena sporazumima o trgovini i ulaganjima između EU-a i Vijetnama

Informativni članak

Vodič za sporazume

Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama

IP/19/3388

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Photos