Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU allekirjoittaa sunnuntaina kauppa- ja investointisopimukset Vietnamin kanssa

Bryssel 25. kesäkuuta 2019

Ministerineuvosto antoi tänään hyväksyntänsä EU:n ja Vietnamin kauppa- ja investointisopimuksille niiden allekirjoittamista ja tekemistä varten. EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström ja Romanian elinkeino-, kauppa- ja yrittäjyysministeri Ștefan-Radu Oprea allekirjoittavat sopimuksen EU:n puolesta Hanoissa sunnuntaina 30. kesäkuuta. Sopimusten uskotaan hyödyttävän eurooppalaisia ja vietnamilaisia yrityksiä, kuluttajia ja työntekijöitä ennennäkemättömällä tavalla. Samalla niillä edistetään työntekijän perusoikeuksien kunnioittamista, ympäristönsuojelua ja Pariisin sopimuksen mukaista ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker iloitsi tästä EU:n jäsenvaltioiden päätöksestä. ”Vietnamin kanssa tehtävät sopimukset ovat Singaporen jälkeen toiset EU:n ja Kaakkois-Aasian maan kanssa tehtävät sopimukset. Sopimukset edistävät Euroopan ja Kaakkois-Aasian kanssa tehtävää yhteistyötä. Kyseessä on myös kahden kumppanin ja ystävän poliittinen lausuma siitä, että ne haluavat edistää avointa, reilua ja sääntöihin perustuvaa kauppaa”, Juncker totesi.

Kauppakomissaari Cecilia Malmström puolestaan totesi seuraavaa: ”Olen erittäin mielissäni siitä, että jäsenvaltiot näyttivät vihreää valoa Vietnamin kanssa tehtäville kauppa- ja investointisopimuksille. Vietnamilla on elinvoimaiset ja lupaavat yli 95 miljoonan kuluttajan markkinat, ja molemmat osapuolet hyötyvät vahvemmista kauppasuhteista. Sopimuksilla pyritään selkeiden taloudellisten hyötyjen lisäksi myös vahvistamaan ihmisoikeuksien kunnioittamista, ympäristönsuojelua ja työntekijöiden oikeuksia. Vietnam on sitoutunut prosessiin hienosti tähän mennessä – se, että Vietnam ratifioi hiljattain Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistämisestä, on erinomainen esimerkki siitä, kuinka kauppasopimuksilla voidaan kannustaa tiukempien standardien käyttöönottoon.”

Kauppasopimuksella poistetaan vaiheittain lähes kaikki tullit EU:n ja Vietnamin välisessä tavarakaupassa niin, että Vietnamin kehitystarpeet otetaan täysimääräisesti huomioon. Sopimus sisältää myös erityismääräyksiä teknisten esteiden poistamisesta esimerkiksi autoalalla, ja sillä varmistetaan, että 169 maantieteellisen suojan saanutta perinteistä eurooppalaista elintarviketta ja juomaa saa suojan myös Vietnamissa. Sopimuksen ansiosta EU:n yritykset voivat myös osallistua hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin Vietnamissa samoin perustein kuin paikalliset yritykset.

Sopimus tarjoaa merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia, ja samalla EU ja Vietnam ovat sopineet merkittävistä kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tähän sisältyy sitoumus Pariisin ilmastosopimuksen tuloksellisesta täytäntöönpanosta. Lisäksi sopimus sitouttaa osapuolet kunnioittamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) laatimia periaatteita työntekijöiden perusoikeuksista. Tähän liittyvistä syistä Vietnam ratifioi hiljattain ILO:n yleissopimuksen kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistämisestä, ja se on ilmoittanut EU:lle aikomuksestaan ratifioida kaksi muuta keskeistä ILO:n yleissopimusta viimeistään vuonna 2023. Vietnam on myös parhaillaan vahvistamassa työlainsäädäntöään. Sopimuksella otetaan lisäksi käyttöön erityiset alustat, jotta kansalaisyhteiskunta EU:ssa ja Vietnamissa saadaan mukaan näiden sitoumusten täytäntöönpanoon.

Kauppasopimuksella on myös institutionaalinen ja oikeudellinen yhteys EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, mikä mahdollistaa asianmukaiset toimet, jos ihmisoikeuksia rikotaan.

Investointisuojasopimukseen sisältyy investointisuojaa koskevia moderneja sääntöjä, jotka voidaan panna täytäntöön uuden investointituomioistuinjärjestelmän kautta. Investointisuojasopimuksella taataan, että osapuolten hallitusten oikeus kansalaistensa etujen mukaiseen sääntelyyn säilyy. Sopimus korvaa kahdenväliset investointisopimukset, joita 21 jäsenvaltiolla on Vietnamin kanssa, ja sillä otetaan käyttöön uudet oikeudelliset takeet eturistiriitojen estämisestä ja avoimuuden lisäämisestä.

Seuraavat vaiheet

Neuvostolta saadun hyväksynnän jälkeen EU ja Vietnam allekirjoittavat sopimukset, ja niille haetaan hyväksyntää Euroopan parlamentissa. Kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt ne, neuvosto voi virallisesti tehdä kauppasopimuksen, minkä jälkeen se tulee voimaan. Investointisuojasopimus taasen on ensin ratifioitava jäsenvaltioissa niiden sisäisiä menettelyjä noudattaen.

Tausta

Vietnam on Singaporen jälkeen EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasian maiden liiton alueella: tavarakaupan arvo on 49,3 miljardia euroa ja palvelukaupan arvo yli 3 miljardia euroa. EU:n investoinnit Vietnamissa ovat edelleen vaatimattomia (vain 6 miljardia euroa vuonna 2017), mutta yhä useammat eurooppalaiset yritykset perustavat sinne keskitettyjä toimipisteitä Mekongin alueen liiketoimintaa varten. EU tuo Vietnamista pääasiassa televiestintälaitteita, jalkineita ja tekstiilejä, huonekaluja ja maataloustuotteita. EU taasen vie Vietnamiin erityisesti koneita, kuljetusvälineitä, kemikaaleja sekä elintarvikkeita ja juomia.

Vietnamin kanssa sovitut sopimukset pohjustavat Singaporen kanssa hiljattain allekirjoitettujen sopimusten ohella tietä kohti tulevaa alueidenvälistä sopimusta koko Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) kanssa.

Lisätietoja

EU:n ja Vietnamin kauppa- ja investointisopimukset

Tietokooste

Sopimusta koskeva ohjeaineisto

EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimus

IP/19/3388

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos