Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU forventes at underskrive handels- og investeringsaftaler med Vietnam på søndag

Bruxelles, den 25. juni 2019

Rådet godkendte i dag handels- og investeringsaftalerne mellem EU og Vietnam, og dermed banes vejen for, at de kan underskrives og indgås. EU's handelskommissær, Cecilia Malmström og Rumæniens minister for erhverv, handel og iværksætteri, Ștefan-Radu Oprea, underskriver aftalen på EU's vegne på søndag, den 30. juni, i Hanoi. Aftalerne forventes at medføre hidtil usete fordele for europæiske og vietnamesiske virksomheder, forbrugere og arbejdstagere, samtidig med at de fremmer respekten for arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer som aftalt i Parisaftalen.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Jeg glæder mig over den beslutning, som EU-landene har taget i dag. Efter Singapore er aftalerne med Vietnam det andet sæt aftaler, der indgås mellem EU og et sydøstasiatisk land, og de udgør et springbræt til øget dialog mellem Europa og denne region. De udgør også en politisk erklæring fra to partnere og venner, som står sammen om åben, retfærdig og regelbaseret handel."

Handelskommissær Cecilia Malmström udtaler: "Det glæder mig meget, at EU-landene har givet grønt lys til vores handels- og investeringsaftaler med Vietnam. Vietnam er et dynamisk og lovende marked med mere end 95 millioner forbrugere, og begge parter har meget at vinde ved stærkere handelsforbindelser. Foruden de klare økonomiske fordele, er aftalens formål også at øge respekten for menneskerettigheder samt at beskytte miljøet og arbejdstagerrettigheder. Jeg glæder mig over Vietnams deltagelse i processen indtil videre – landets nylige ratifikation af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention om kollektive forhandlinger er et fremragende eksempel på, hvordan handelsaftaler kan bidrage til højere standarder."

Med handelsaftalen afskaffes næsten al told på varer, der handles mellem de to parter, på en progressiv måde med fuld respekt for Vietnams udviklingsmæssige behov. Aftalen indeholder også specifikke regler, der skal fjerne tekniske hindringer, f.eks. i bilsektoren, og vil sikre, at 169 traditionelle føde- og drikkevareprodukter, der er anerkendt som geografiske betegnelser, beskyttes i Vietnam. Takket være aftalen får EU-virksomheder også mulighed for at byde på offentlige udbud i Vietnam på lige fod med vietnamesiske virksomheder.

Foruden de væsentlige økonomiske muligheder, som aftalen giver, er EU og Vietnam nået til enighed om stærke foranstaltninger for bæredygtig udvikling. Det omfatter en forpligtelse til effektivt at gennemføre Parisaftalen om klimaændringer. Aftalen forpligter også begge parter til at respektere og effektivt at gennemføre ILO's erklæring om grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen. Derfor har Vietnam for nylig ratificeret ILO's konvention om kollektive forhandlinger og har meddelt EU, at landet har til hensigt at ratificere de to resterende grundlæggende ILO-konventioner inden udgangen af 2023. Landet arbejder også på at styrke sin arbejdsmarkedslovgivning. Med aftalen oprettes der også særlige platforme, så EU og Vietnam kan inddrage civilsamfundet i gennemførelsen af disse forpligtelser.

Handelsaftalen indeholder desuden en institutionel og retlig forbindelse til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam, som gør det muligt at træffe passende foranstaltninger ved overtrædelser af menneskerettighederne.

Aftalen om investeringsbeskyttelse indeholder moderne regler om investeringsbeskyttelse, der kan håndhæves gennem det nye investeringsdomstolssystem, og sikrer, at begge parters regeringer fortsat har ret til at fastsætte regler i borgernes interesse. Den erstatter de bilaterale investeringsaftaler, som 21 EU-lande i øjeblikket har indgået med Vietnam, og indfører nye retsgarantier, som skal forhindre interessekonflikt og øge gennemsigtigheden.

De næste skridt

Efter Rådets godkendelse vil aftalerne blive underskrevet af EU og Vietnam og forelagt Europa-Parlamentet til godkendelse. Når Europa-Parlamentet har givet sin godkendelse, kan handelsaftalen officielt indgås af Rådet og træde i kraft, mens aftalen om investeringsbeskyttelse først skal ratificeres af EU-landene i henhold til deres respektive interne procedurer.

Baggrund

Vietnam er EU's andenstørste handelspartner i ASEAN-regionen efter Singapore med en handelsværdi på 49,3 mia. EUR for varer og på over 3 mia. EUR for tjenesteydelser. Mens EU's investeringer i Vietnam stadig er beskedne og ligger på blot 6 mia. EUR i 2017, etablerer et stigende antal europæiske virksomheder sig i landet for at oprette et knudepunkt for Mekongregionen. EU's import fra Vietnam inkluderer teleudstyr, fodtøj og tekstiler, møbler og landbrugsprodukter. EU eksporterer hovedsagelig varer som f.eks. maskiner og transportudstyr, kemikalier og føde- og drikkevarer til Vietnam.

Aftalerne med Vietnam hjælper sammen med de aftaler, som for nylig blev indgået med Singapore, med at bane vejen for en fremtidig interregional aftale, der inddrager hele Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN).

Yderligere oplysninger

Hjemmesiden for handels- og investeringsaftalerne mellem EU og Vietnam

Faktablad

Vejledning til aftalen

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Vietnam

IP/19/3388

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Photos