Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU v neděli podepíše obchodní dohodu a dohodu o investicích s Vietnamem

Brusel 25. června 2019

Rada ministrů dnes schválila obchodní dohodu a dohodu investicích mezi EU a Vietnamem. Připravila tak cestu k jejich definitivnímu schválení a podpisu. Dohody jménem EU podepíše komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová a rumunský ministr pro obchod a podnikatelskou sféru Ștefan-Radu Oprea v neděli 30. června v Hanoji. Dohody mají mít pro evropské i vietnamské podniky, spotřebitele a pracovníky nebývalý přínos a zároveň mají podpořit dodržování pracovních práv, ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu podle Pařížské dohody.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „Vítám rozhodnutí, které dnes členské státy EU přijaly. Po Singapuru je Vietnam druhou zemí jihovýchodní Asie, s níž EU uzavřela dohody, které budují základ pro posílení vazeb mezi Evropou a tímto regionem. Jde také o politický projev partnerství, přátelství a společného úsilí na podporu otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech.“

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová dodala: „Velice mě těší, že členské státy daly zelenou našim dohodám o obchodu a investicích s Vietnamem. Vietnam je dynamický a slibný trh s více než 95 miliony spotřebitelů a obě stany mohou z pevnějších obchodních vztahů hodně získat. Kromě jasného hospodářského přínosu je cílem této dohody posílit dodržování lidských práv, jakož i chránit životní prostředí a základní pracovní práva. Vítám dosavadní úsilí Vietnamu v tomto procesu – to, že nedávno ratifikoval úmluvu Mezinárodní organizace práce o kolektivním vyjednávání je vynikajícím příkladem toho, jak mohou obchodní dohody podporovat vyšší standardy.“

Obchodní dohoda postupně a způsobem, který v plné míře zohledňuje rozvojové potřeby Vietnamu, odstraní téměř všechna cla z obchodu se zbožím mezi těmito dvěma stranami. Obsahuje také zvláštní ustanovení na odstranění technických překážek, například v automobilovém odvětví, a zajistí, aby bylo ve Vietnamu chráněno 169 tradičních evropských potravin a nápojů se zeměpisným označením. Díky dohodě se budou moci podniky EU ve Vietnamu také účastnit nabídkových řízení za stejných podmínek jako domácí podniky.

Kromě významných hospodářských příležitostí se EU a Vietnam dohodly na důrazných opatřeních v oblasti udržitelného rozvoje. Patří sem i závazek účinně provádět Pařížskou dohodu o změně klimatu. Dohoda také zavazuje obě strany k tomu, aby dodržovaly a účinně uplatňovaly zásady Mezinárodní organizace práce (ILO) týkající se základních práv pracovníků. Vietnam za tímto účelem nedávno ratifikoval úmluvu MOP o kolektivním vyjednávání a informoval EU o svém záměru ratifikovat nejpozději do roku 2023 i dvě zbývající základní úmluvy MOP. Posiluje také své pracovněprávní předpisy. Dohodou se dále zřizují specializované platformy, s jejichž pomocí se v EU a ve Vietnamu do plnění těchto závazků zapojí občanská společnost.

Obchodní dohoda navíc obsahuje institucionální a právní vazbu na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která umožňuje přijmout adekvátní opatření v případě porušování lidských práv.

Dohoda o ochraně investic obsahuje moderní pravidla sloužící k ochraně investic. Jsou vymahatelná prostřednictvím nového systému soudů pro investiční oblast. Dohoda zajišťuje zachování práva států na obou stranách přijímat regulační opatření, bude-li to v zájmu jejich občanů. Nahradí bilaterální dohody o investicích, které 21 členských států již s Vietnamem uzavřelo, a zavedené nové právní záruky k předcházení střetu zájmů a ke zvýšení transparentnosti.

Další kroky

Dohody budou schváleny Radou, podepsány EU a Vietnamem a předloženy Evropskému parlamentu k vyjádření souhlasu. Jakmile Evropský parlamentu vysloví svůj souhlas, může Rada obchodní dohodu oficiálně uzavřít a dohoda může vstoupit v platnost. Dohodu o ochraně investic musí nejprve ratifikovat členské státy v souladu s příslušnými vnitrostátními postupy.

Souvislosti

Vietnam je po Singapuru druhým největším obchodním partnerem v regionu ASEAN; obchod s Vietnamem dosahuje hodnoty 49,3 miliardy EUR v případě zboží a přes 3 miliardy EUR v případě služeb. Investice EU ve Vietnamu sice zůstávají na nízké úrovni (v roce 2017 to bylo 6 miliard eur), ale stále větší počet evropských společností zřizuje v oblasti řeky Mekong svou regionální kancelář. Dovoz z Vietnamu zahrnuje telekomunikační vybavení, obuv a textil, nábytek a zemědělské produkty. Z Unie se do Vietnamu vyvážejí zejména stroje, dopravní zařízení, chemické látky a potraviny a nápoje.

Dohody s Vietnamem spolu s dohodami podepsanými nedávno se Singapurem pomáhají vytvářet cestu pro budoucí dohodu mezi regiony z celého Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN).

Další informace

Strana zaměřená na obchodní a investiční dohody mezi EU a Vietnamem

Informativní přehled

Průvodce k dohodě

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem

IP/19/3388

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos