Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pravedno oporezivanje: Od danas se primjenjuje novi sustav na razini EU-a za rješavanje poreznih sporova među državama članicama

Bruxelles, 1. srpnja 2019.

Danas na snagu stupaju nova pravila kojima se želi osigurati brže i djelotvornije rješavanje poreznih sporova među državama članicama, što će poduzećima i pojedincima koji se suočavaju s problemom dvostrukog oporezivanja olakšati život i poslovanje te omogućiti veću poreznu sigurnost.

Ovaj željno iščekivani novi sustav pomoći će u pronalasku rješenja za porezne sporove među državama članicama koji mogu proizaći iz tumačenja i primjene međunarodnih sporazuma i konvencija kojima se predviđa ukidanje dvostrukog oporezivanja. Procjene pokazuju da je trenutačno u EU-u neriješeno 2000 takvih sporova, od kojih oko 900 traje dulje od dvije godine.

Ovim će se mehanizmom osigurati da poduzeća i građani mogu brže i učinkovitije rješavati sporove povezane sa sporazumima o oporezivanju, posebice one koji se odnose na dvostruko oporezivanje, koje je velika prepreka za poduzeća i pojedince jer stvara nesigurnost, nepotrebne troškove i probleme s novčanim tokovima. Istodobno se novom direktivom uvodi veća transparentnost u pogledu poreznih sporova u EU-u.

Povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu Pierre Moscovici izjavio je: Pravedan i učinkovit porezni sustav u EU-u trebao bi osigurati i da se isti prihod ne oporezuje dvaput u dvije različite države članice. Ako se to dogodi, taj bi problem trebao biti brzo i učinkovito riješen. Od danas će rješavanje poreznih sporova biti mnogo jednostavnije. Prava poduzeća, posebice malih poduzeća, i pojedinaca koji bi mogli imati problema s novčanim tokovima zbog dvostrukog oporezivanja bit će znatno veća. Relevantna pravosudna tijela rješavat će njihova porezna pitanja u prihvatljivom i predvidljivom vremenskom okviru, bez dugogodišnjeg odugovlačenja.

Dvostruko oporezivanje nastaje kada dvije države ili više njih traže pravo na oporezivanje istog prihoda ili dobiti poduzeća ili osobe. To se, primjerice, može dogoditi zbog neusklađenosti nacionalnih propisa različitih jurisdikcija ili različitih tumačenja iste odredbe u bilateralnom poreznom ugovoru. Dosad je postojala samo multilateralna konvencija kojom se poreznim tijelima daje mogućnost da predaju spor na arbitražu, dok porezni obveznik nije imao mogućnost sam započeti taj postupak. Od poreznih se tijela isto tako trenutačno ne zahtijeva da postignu konačni sporazum.

 

Kako će funkcionirati mehanizam rješavanja sporova?

Nova direktiva o mehanizmima rješavanja poreznih sporova trebala bi pomoći u boljem rješavanju poreznih sporova jer će države članice sada imati zakonsku dužnost donijeti konačne odluke:

  • Porezni obveznici koji vode sporove koji proizlaze iz bilateralnih poreznih sporazuma ili konvencija kojima se predviđa ukidanje dvostrukog oporezivanja odsad mogu pokrenuti postupak međusobnog sporazumijevanja prema kojem dotične države članice moraju riješiti spor mirnim putem u roku od dvije godine.
  • Ako se na kraju tog dvogodišnjeg razdoblja ne pronađe nikakvo rješenje, porezni obveznik može zatražiti osnivanje savjetodavnog povjerenstva koje će donijeti mišljenje. Ako države članice to ne učine, porezni obveznik može pokrenuti postupak pred nacionalnim sudom i prisiliti ih na djelovanje.
  • To savjetodavno povjerenstvo sastojat će se od tri neovisna člana koje će imenovati dotične države članice i predstavnika relevantnih nadležnih tijela. Ono u roku od šest mjeseci mora dostaviti mišljenje koje dotične države članice moraju provesti, osim ako pristanu na drugo rješenje u roku od šest mjeseci nakon mišljenja.
  • Ako se odluka ne provede, porezni obveznik koji je prihvatio konačnu odluku i odrekao se svojeg prava na domaće pravne lijekove u roku od 60 dana od obavijesti može tražiti izvršenje njezine provedbe pred nacionalnim sudovima. Države članice obvezne su obavijestiti porezne obveznike i objaviti konačnu odluku ili njezin sažetak.

Nova direktiva odnosi se na sve prigovore podnesene od 1. srpnja 2019. nadalje u vezi sa sporovima koji se odnose na dohodak ili kapital ostvaren u poreznoj godini koja počinje 1. siječnja 2018. ili nakon toga. Nadležna tijela mogu pristati i na primjenu direktive na svaku pritužbu podnesenu prije tog dana ili na prethodne porezne godine.

 

Više informacija

Dodatne informacije o rješavanju sporova u području oporezivanja u EU-u

 

IP/19/3377

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar