Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Resultattavler for innovation 2019: Fremgang i innovationsresultaterne for EU og dets regioner

Bruxelles, den 17. juni 2019

Europa skal udvikle sin innovationskapacitet for at konkurrere med de globale markeder samt opretholde og forbedre den europæiske livsstil på opfordring fra Det Europæiske Råd så sent om i juni 2018 og marts 2019. Derfor har Juncker-Kommissionen sat et nyt ambitionsniveau for EU, EU-landene og regionerne og foreslået Horisont Europa, som er det hidtil mest ambitiøse forsknings- og innovationsprogram. Det vil sikre EU en førerposition inden for global forskning og innovation

Kommissionens europæiske resultattavle for innovation og regionale resultattavle for innovation 2019, som offentliggøres i dag, viser fremgang i EU's innovationsresultater for 4. år i træk. For første gang nogensinde er Europas innovationsresultater bedre end USA's. EU taber dog fortsat terræn til Japan og Sydkorea, og Kina haler hurtigt ind på os. Disse data supplerer Kommissionens seneste landespecifikke henstillinger, der indgår i det europæiske semester, og som fremhæver betydningen af forskning og innovation og inkluderer henstillinger om at øge produktivitetsvækst og konkurrenceevne.

 Resultattavler for innovation 2019

"Den europæiske resultattavle for innovation – landenes rangliste. De farvede søjler viser innovationsresultaterne i 2018, de vandrette streger viser resultaterne i 2017, og de lysegrå søjler viser resultaterne i 2011 — alle i forhold til EU-gennemsnittet i 2011.

Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtaler: "Kommissionens resultattavler for innovation hjælper EU-lande, regioner og EU som helhed med at identificere de områder, hvor der er brug for politiske reformer for at styrke Europas førerposition inden for innovation."

Carlos Moedas, kommissær med ansvar for forskning, videnskab og innovation, tilføjer: "Innovation er lig med fremtidig beskæftigelse og vækst. Jeg glæder mig over de generelle fremskridt i EU. Men for at bevare vores forspring i det globale kapløb skal både EU og EU-landene fortsat investere og udvikle de rette politikker, så innovationen kan blomstre." 

Corina Crețu, kommissær med ansvar for regionalpolitik, udtaler: "Midler fra EU's samhørighedspolitik er vigtige drivkræfter for innovation og bæredygtig udvikling. Nyetablerede og små virksomheder bidrager til skabelsen af nye forretningsmodeller i den digitale eller grønne sektor. Der kan dog også opstå innovationscentre i lande med mindre stærke økonomier, og disse konstateringer hjælper os med at støtte innovation i regionale økosystemer, bl.a. i de mindre udviklede regioner."

Den europæiske resultattavle for innovation 2019: de vigtigste resultater

  • Baseret på deres resultater kan EU-landene inddeles i 4 resultatgrupper: førende innovationslande, innovationsstærke lande, innovationsmoderate lande og innovationssvage lande. Sverige er i 2019 EU's førende innovationsland, fulgt af Finland, Danmark og Nederlandene. Det Forenede Kongerige og Luxembourg er faldet fra toppen af ranglisten som førende innovationslande til innovationsstærke lande, mens Estland for første gang er i gruppen af innovationsstærke lande.
  • I gennemsnit er der sket en fremgang på 8,8 % i EU's innovationsresultater siden 2011. Siden 2011 er der sket en fremgang i innovationsresultaterne i 25 EU-lande. Den største fremgang er sket i Litauen, Grækenland, Letland, Malta, Det Forenede Kongerige, Estland og Nederlandene, og den største tilbagegang er sket i Rumænien og Slovenien.
  • globalt plan har EU overhalet USA. EU opnår fortsat væsentligt bedre resultater end Brasilien, Indien, Rusland og Sydafrika. Men Kina haler ind på EU med en hastighed, der er 3 gange større end fremgangen i EU's innovationsresultater. EU har tabt terræn i forhold til Japan og Sydkorea.
  • På udvalgte innovationsområder har følgende EU-lande de bedste resultater: Danmark – menneskelige ressourcer og innovationsvenligt miljø, Luxembourg – attraktive forskningssystemer, Frankrig – finansiering og støtte, Tyskland – virksomheders investeringer, Portugal – innovative SMV'er, Østrig – forbindelser, Malta – intellektuel ejendom, Irland – beskæftigelsesmæssige konsekvenser og virkninger på salg.

Den regionale resultattavle for innovation 2019: de vigtigste resultater

Resultattavlen 2019 suppleres af den regionale resultattavle for innovation. Den indeholder en komparativ vurdering af resultaterne for innovationssystemer på tværs af 238 regioner i 23 EU-lande, mens Cypern, Estland, Letland, Luxembourg og Malta er inddraget på landeplan. Derudover dækker den regionale resultattavle for innovation også regioner fra Norge, Serbien og Schweiz.

De mest innovative regioner i EU er Helsinki-Uusimaa i Finland, fulgt af Stockholm i Sverige og Hovedstadsregionen i Danmark. Der er sket fremgang i 159 regioner i den 9 år lange observationsperiode. Dette års regionale resultattavle for innovation viser, at de regionale resultater bevæger sig samme retning, og at forskellene i resultaterne mellem regioner bliver mindre.

Baggrund

Cirka to tredjedele af Europas økonomiske vækst har i de seneste årtier været drevet af innovation. Hver euro, der investeres i det europæiske forskning og innovationsprogram Horizon Europe kan potentielt generere et afkast på op til 11 € af BNP over 25 år. Investeringer i forskning og innovation forventes at skabe op til 100 000 nye arbejdspladser i forsknings- og innovationsaktiviteter mellem 2021 og 2027.

Dataene fra den europæiske og den regionale resultattavle for innovation hjælper EU-lande, regioner og EU som helhed med at vurdere, på hvilke områder de opnår gode resultater, og på hvilke de har brug for politiske reformer for bedre at fremme innovation. Derudover forelagde Kommissionen som led i analysen af det europæiske semester for nylig de landespecifikke henstillinger for 2019, som indeholder retningslinjer for den økonomiske politik til alle EU-lande for de næste 12-18 måneder.Forskning og innovation havde en fremtrædende plads i dette års landespecifikke henstillinger.

Yderligere oplysninger

IP/19/2991

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Photos