Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU za obdobje 2021–2027: Komisija voditelje poziva, naj pripravijo časovni načrt za dosego dogovora jeseni

Bruselj, 13. junija 2019

Evropska komisija pred zasedanjem Evropskega sveta 20. in 21. junija voditelje poziva, naj si prizadevajo za napredek pri pogajanjih o naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027, da bo mogoče doseči dogovor do jeseni. Dogovor je na dosegu roke, vendar je za opraviti še veliko dela in izzivi so zahtevni.

Komisija je v danes objavljenem sporočilu predstavila pregled že opravljenega dela in opredelila glavna odprta vprašanja, ki jih je treba obravnavati, ter tako utrla pot hitremu dogovoru. Čas teče in zamude pri prihodnjem proračunu EU veliko stanejo. Če sporazum ne bo sklenjen pravočasno, bo to vplivalo na študente, kmete in raziskovalce, pa tudi na vse druge, ki jim koristi proračun EU. Sedanji dolgoročni proračun EU za obdobje 2014–2020 je bil sprejet šest mesecev prepozno, kar je imelo za številne državljane tako v državah članicah kot zunaj njih negativne posledice (glej prilogo).

Da se to ne bi ponovilo, Komisija Evropski svet danes poziva, naj pripravi časovni načrt za dosego dogovora o dolgoročnem proračunu EU jeseni in Svet pozove, naj nameni prednost delu na tem področju.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Veliko dela je že bilo opravljenega v zvezi s predlogom Komisije za prihodnji dolgoročni proračun EU. Evropskemu parlamentu in državam članicam v Svetu čestitam za njihovo trdo delo in predanost. Zdaj pa je čas za višjo prestavo. Leto 2019 je z najvišjo udeležbo na evropskih volitvah v zadnjih 20 letih in s kampanjo, ki je bila bolj kot kdaj koli doslej osredotočena na evropska vprašanja, leto prenove za našo Unijo. Sprejetje dogovora o našem prihodnjem proračunu ni stvar matematike, ampak gre za iskanje pravih proračunskih sredstev za naše ambicije in prednostne naloge. Izzivi so veliki, vendar imamo s pogumom in politično voljo možnost doseči dogovor do jeseni.“

Evropski komisar za proračun in človeške vire Günther H. Oettinger je povedal: „Zahvaljujoč dobremu delu treh zaporednih predsedstev Sveta smo že dosegli delni dogovor o 12 sektorskih dosjejih, pri dodatnih 16 pa se lahko začnejo pogajanja. Najpomembneje je, da potrebujemo dogovor o celotnem okviru. In tega moramo doseči čim hitreje – v imenu naših študentov, kmetov in raziskovalcev, ki poleg številnih drugih računajo na proračun EU.“

Komisija je maja in junija 2018 predstavila predloge za nov in sodoben dolgoročni proračun, ki so tesno povezani s prednostnimi nalogami Unije, vključno z zakonodajnimi predlogi za 37 sektorskih programov. Na podlagi tega je bilo v Evropskem parlamentu in Svetu opravljenega že veliko dela. Dosežen je bil napredek glede splošnega okvira in številni sektorski predlogi so bili vsaj delno zaprti.

Med pogajanji je veliko elementov, ki jih je prvotno predlagala Evropska komisija, prejelo široko podporo Evropskega parlamenta in Sveta. Med njimi so:

  • velik poudarek na evropski dodani vrednosti;
  • racionalizirana in preglednejša struktura prihodnjega proračuna;
  • zmanjšanje števila programov in oblikovanje novih integriranih programov na področjih, kot so naložbe v ljudi, enotni trg, strateške naložbe ter pravice in vrednote;
  • večji poudarek na sinergijah med instrumenti;
  • poenostavitev pravil financiranja;
  • večja prožnost, da se zagotovi hiter odziv v hitro spreminjajočem se svetu.

Napredek je bil dosežen tudi pri razpravah o naslednjih predlogih:

  • proračunskem instrumentu za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje;
  • novem mehanizmu za zagotavljanje, da splošne pomanjkljivosti pravne države ne ogrozijo proračuna EU;
  • predlogih Komisije za posodobitev prihodkovne strani proračuna EU.

Hkrati še vedno potekajo razprave o ključnih političnih vprašanjih, zlasti njihovih finančnih vidikih. Zdaj je čas, da se jih obravnava. Na junijskem zasedanju Evropskega sveta bi bilo treba začeti novo fazo političnih pogajanj z vse večjim poudarkom na finančnih in drugih strateških vprašanjih. To je edini način, da se zagotovijo pravočasno sprejetje dogovora ter uvedba in izvajanje novih programov do 1. januarja 2021.

Pravočasno sprejetje prihodnjega proračuna pomeni konkretne rezultate za vse Evropejce: že v letu 2021 bi prineslo več deset tisoč delovnih mest na področju raziskav, še več pa v širšem gospodarstvu, zagotovljen bi bil pravočasen začetek izvajanja več kot 100 000 projektov kohezijske politike, 1 000 000 mladim bi se omogočila udeležba v izmenjavi v okviru programa Erasmus, 40 000 mladim pa sodelovanje v solidarnostnih dejavnostih v vsej Evropi v letu 2021. Zagonskim podjetjem ter malim in srednjim podjetjem bi bila zagotovljena podpora pri uresničevanju naložb, znatno bi se okrepile naložbe in zmogljivosti na področju obrambe, poleg tega pa bi se meje Unije zaščitile pred trgovino z ljudmi, tihotapljenjem in goljufijami.

Pravočasno dokončanje dela v zvezi s prihodnjim okvirom in programi porabe, da se lahko začnejo v celoti izvajati 1. januarja 2021, bo izziv, vendar ga je mogoče uspešno rešiti, če bo delo usmerjal Evropski svet.

Ozadje

Komisija je 2. maja 2018 predstavila predlog za sodoben, uravnotežen in pravičen proračun, ki bo uresničeval prednostne naloge Evrope, ki so jih določili voditelji v Bratislavi leta 2016 in Rimu leta 2017. Predlogu so takoj sledili zakonodajni predlogi za 37 sektorskih programov, ki so del prihodnjega dolgoročnega proračuna. Na tej trdni podlagi je Komisija tesno sodelovala z bolgarskim, avstrijskim in romunskim predsedstvom, da so se nadaljevala pogajanja.

Kar zadeva časovni potek, Komisija že od samega začetka podpira ambiciozen časovni načrt. Evropski svet je v svojih sklepih decembra 2018 pozval, naj se dogovor v Evropskem svetu doseže do jeseni 2019. Komisija bo še naprej tesno sodelovala s sedanjim in prihodnjim predsedstvom ter si v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom prizadevala za dosego tega cilja.

Več informacij

Informativni pregled (13. junij 2019)

Sporočilo Komisije z naslovom Časovni načrt za sporazum o dolgoročnem proračunu Unije za obdobje 2021–2027 (13. junij 2019)

Sporočilo za medije o predlogu Komisije z dne 2. maja 2018 o naslednjem evropskem dolgoročnem proračunu

Proračun EU za prihodnost

 
 

Priloga k IP/19/2952,13. 6. 2019

Vsaka zamuda pri sprejemanju proračuna EU bo imela posledice za državljane in podjetja.

Annex

IP/19/2952

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos