Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europa koja štiti: uoči sastanka Europskog vijeća EU izvješćuje o napretku u suzbijanju dezinformacija

Bruxelles, 14. lipnja 2019.

Kao doprinos raspravama koje će čelnici EU-a voditi sljedeći tjedan, Komisija i Visoka predstavnica danas izvješćuju o postignutom napretku u suzbijanju dezinformacija i glavnim poukama iz europskih izbora.

Zaštita demokratskih procesa i institucija od dezinformacija jedan je od glavnih izazova za društva u cijelom svijetu. Kako bi odgovorio na taj izazov, EU je preuzeo inicijativu i uspostavio čvrst okvir za koordinirano djelovanje koji je potpuno u skladu s europskim vrijednostima i temeljnim pravima. U današnjoj zajedničkoj komunikaciji objašnjava na koji su način Akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja i paket mjera za izbore doprinijeli suzbijanju dezinformacija i očuvanju integriteta izbora za Europski parlament. 

Visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini, potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Věra Jourová, povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King i povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel dali su zajedničku izjavu:

Rekordno velik odaziv na izbore za Europski parlament jasan je pokazatelj povećanog interesa građana za europsku demokraciju. Mjerama koje smo poduzeli, uključujući uspostavu mreža za izbore na nacionalnoj razini i europskoj razini, doprinijeli smo zaštiti naše demokracije od manipulacije.

Uvjereni smo da smo poduzetim mjerama, kojima smo poboljšali koordinaciju EU-a i država članica, doprinijeli ograničavanju utjecaja dezinformiranja, među ostalim i onog koji potječe izvan EU-a. Međutim, treba učiniti još mnogo više. Europski izbori nisu protekli sasvim bez dezinformiranja i ne smijemo dopustiti da to postane uobičajena praksa. Zlonamjerni akteri stalno mijenjaju strategije i zato uvijek moramo biti korak ispred njih. Suzbijanje dezinformacija zajednički je dugoročni izazov za institucije EU-a i države članice.

Uoči izbora svjedočili smo koordiniranom neautentičnom ponašanju čiji je cilj bio širenje sadržaja koji izazivaju razdor na internetskim platformama, među ostalim upotrebom botova i lažnih računa. Stoga internetske platforme imaju posebnu odgovornost u tom pogledu. Uz našu aktivnu potporu Facebook, Google i Twitter ostvarili su određeni napredak u primjeni Kodeksa o suzbijanju dezinformacija. Zadnja mjesečna izvješća, koja danas objavljujemo, potvrđuju taj trend. Od internetskih platformi sad očekujemo da održe zamah, pojačaju napore i ispune sve obveze preuzete u okviru Kodeksa.

Premda je još prerano za donošenje konačnih zaključaka o količini i učinku dezinformacija tijekom nedavnih izbora za Europski parlament, jasno je da su mjere koje je poduzeo EU, u suradnji s brojnim novinarima, provjeravateljima činjenica, platformama, nacionalnim tijelima, istraživačima i civilnim društvom, pridonijele sprečavanju napada i raskrinkavanju pokušaja uplitanja u naše demokratske procese. Budući da je javnost bila bolje informirana, zlonamjerni akteri nisu mogli tako lako manipulirati javnom raspravom.

Konkretno, EU je poduzeo mjere u četiri komplementarna područja: 

  1. Povećao je svoju sposobnost otkrivanja i suzbijanja dezinformacija uvođenjem radnih skupina za stratešku komunikaciju i jedinice EU-a za otkrivanje hibridnih prijetnji koja djeluje u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje. Uspostavljen je sustav brzog uzbunjivanja za lakšu razmjenu informacija između država članica i institucija EU-a, pa su reakcije koordiniranije. 
  1. U okviru dobrovoljnog Kodeksa o suzbijanju dezinformacija EU je surađivao s internetskim platformama i industrijom kako bi se povećala transparentnost političke komunikacije i spriječila upotreba njihovih usluga u svrhu manipulacije. Time se nastojalo osigurati da korisnici znaju zašto vide određene političke sadržaje i oglase te tko im je autor i odakle potječu.
  1. Komisija i Visoka predstavnica, u suradnji s Europskim parlamentom, pomogli su informirati građane i povećati otpornost društva na dezinformacije, posebno pružanjem većeg dotoka istinitih informacija i ulaganjem pojačanih napora u promicanje medijske pismenosti.
  1. Komisija je poduprla mjere koje su države članice poduzele kako bi zaštitile integritet izbora i ojačale otpornost demokratskih sustava Unije. Uspostavom mreža suradnje u području izbora na razini EU-a i nacionalnoj razini povezanih sa sustavom brzog uzbunjivanja poboljšana je suradnja u pogledu potencijalnih prijetnji.

Ipak, treba učiniti još više kako bi se zaštitili demokratski procesi i institucije EU-a. Dezinformiranje je prijetnja koja se brzo mijenja. Taktike unutarnjih i vanjskih aktera, posebno onih koji su povezani s ruskim izvorima, mijenjaju se jednako brzo kao što države i internetske platforme donose mjere. Potrebno je stalno istraživanje i odgovarajući ljudski resursi kako bi se odgovorilo na nove trendove i prakse, lakše otkrilo i raskrinkalo kampanje dezinformiranja te povećala pripravnost na razini EU-a i na razini pojedinačnih država članica. 

Novosti o mjerama koje poduzimaju internetske platforme u okviru Kodeksa

Internetske platforme posebno su odgovorne za suzbijanje dezinformacija. Komisija danas objavljuje i najnovija mjesečna izvješća koja su dostavili Google, Twitter i Facebook u skladu sa samoregulatornim Kodeksom o suzbijanju dezinformacija. Izvješća iz svibnja potvrđuju trend iz prethodnih ocjena Komisije. Sve su platforme od siječnja napredovale u pogledu transparentnosti političkog oglašavanja i javne objave zbirki političkih oglasa, koje su se pokazale korisnima za analizu izdataka za oglašavanje političkih aktera iz cijelog EU-a. Facebook je poduzeo mjere za osiguranje transparentnosti tematskog oglašavanja, ali Google i Twitter zaostaju u tom pogledu.

Zahvaljujući mjerama za integritet usluga smanjene su mogućnosti manipuliranja europskim izborima, ali platforme trebaju bolje objasniti kako se onemogućavanjem botova i lažnih računa ograničilo širenje dezinformacija u EU-u. Google, Facebook i Twitter izvijestili su da su poboljšali kontrolu objave oglasa kako bi ograničili zlonamjerni click-baiting i smanjili prihode koje širitelji dezinformacija ostvaruju od oglašavanja. Međutim, nije postignut dovoljan napredak u izradi alata za povećanje transparentnosti i pouzdanosti internetskih stranica koje objavljuju oglase.

Unatoč postignutome potrebno je učiniti još više: sve internetske platforme trebaju pružati detaljnije informacije koje će omogućiti otkrivanje zlonamjernih aktera i država članica koje su meta dezinformiranja. Platforme bi usto trebale ojačati suradnju s provjeravateljima činjenica i informirati korisnike kako bi mogli bolje prepoznati dezinformacije. Konačno, platforme trebaju dati istraživačkoj zajednici pristup relevantnim podacima, u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka. U tom smislu nedavna Twitterova inicijativa objave relevantnih skupova podataka za istraživačke potrebe otvara mogućnosti za neovisno istraživanje aktivnosti dezinformiranja koje provode zlonamjerni akteri. Osim toga, Komisija poziva platforme da svoje politike o transparentnosti političkog oglašavanja primijene i na predstojeće nacionalne izbore.

Sljedeći koraci

Kako je navelo u zaključcima iz ožujka, Europsko vijeće ponovno će razmotriti pitanje zaštite izbora i suzbijanja dezinformacija na sastanku na vrhu u lipnju. Današnje izvješće bit će podloga za tu raspravu čelnika EU-a, na kojoj će se utvrditi smjer daljnjih mjera politike.

Komisija i Visoka predstavnica nastavit će predano raditi na zaštiti demokracije EU-a od dezinformacija i manipulacije. Komisija će do kraja godine izvijestiti o provedbi paketa mjera za izbore i procijeniti djelotvornost Kodeksa. Na temelju toga Komisija će razmotriti daljnje mjere za poboljšanje EU-ova odgovora na prijetnju dezinformiranja.

Kontekst

Europska unija aktivno se bori protiv dezinformiranja još od 2015. Na temelju odluke Europskog vijeća iz ožujka 2015. u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje uspostavljena je radna skupina East StratCom radi „suprotstavljanja aktualnoj ruskoj kampanji dezinformiranja.” Godine 2016. donesen je Zajednički okvir za suzbijanje hibridnih prijetnji, a 2018. uslijedila je Zajednička komunikacija „Jačanje otpornosti i povećanje sposobnosti za odgovor na hibridne prijetnje”.

Komisija je u travnju 2018. predstavila europski pristup i samoregulatorne alate za suzbijanje dezinformiranja na internetu. Facebook, Google, Twitter, Mozilla i trgovinska udruženja koja predstavljaju internetske platforme, oglašivačku industriju i oglašivače potpisali su u listopadu 2018. Kodeks o suzbijanju dezinformacija. Usto su se Facebook, Google i Twitter obvezali da će jednom mjesečno izvješćivati o mjerama poduzetima uoči izbora za Europski parlament. Komisija je u suradnji sa Skupinom europskih regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) pomno pratila napredak i uz dostavljena izvješća objavljivala mjesečne ocjene. I Microsoft je (22. svibnja) potpisao Kodeks i preuzeo sve obveze u okviru njega.

Kodeks je u skladu s Preporukom iz paketa mjera za slobodne, poštene i sigurne izbore za Europski parlament, koji je predsjednik Juncker najavio u svojem govoru o stanju Unije 2018. Mjere uključuju transparentnije političko oglašavanje na internetu i mogućnost izricanja kazni za nezakonitu upotrebu osobnih podataka u svrhu utjecanja na ishod europskih izbora. Usto je državama članicama preporučeno da uspostave nacionalne mreže suradnje u području izbora i da sudjeluju u europskoj mreži suradnje u području izbora.

Dodatne informacije

Informativni članak: Akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja – izvješće o napretku

Zajedničko izvješće o provedbi Akcijskog plana za borbu protiv dezinformiranja

Akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja

Paket za osiguravanje slobodnih i poštenih europskih izbora

Izvješća iz svibnja o provedbi Kodeksa o suzbijanju dezinformacija

Kodeks o suzbijanju dezinformacija – pitanja i odgovori

Stranica za europske izbore na web-mjestu EUvsDisinfo

Pratite nas na Twitteru: @FedericaMog, @Ansip_EU, @VeraJourova, @JKingEU, @GabrielMariya

@EUvsDisinfo

@EU_MediaLit

 

IP/19/2914

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

VideosPhotos