Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Teisingumas maisto tiekimo grandinėje: Komisija siūlo didinti kainų skaidrumą

Briuselis, 2019 m. gegužės 22 d.

Šiandien Komisija pristato savo trečią nuo tada,kai uždraudė nesąžiningos prekybos praktiką ir pagerino gamintojų bendradarbiavimą, teisingumo didinimo maisto tiekimo grandinėje elementą: kainodaros metodų maisto grandinėje skaidrumo didinimą.

Remiantis šiandien Europos Komisijos pateiktu pasiūlymu bus galima gauti esminę informaciją apie maisto produktų kainodarą maisto produktų grandinėje.

Sprendžiant iš pirkimo ir pardavimo kainų skirtumų galima nustatyti, kokios yra pardavėjo ir pirkėjo išlaidos tarpininkams (pavyzdžiui, transportui, draudimui, sandėliavimui ir t. t.). Didesnis skaidrumas gali padėti priimti geresnius verslo sprendimus ir suteikti daugiau pasitikėjimo, kad atskiruose maisto tiekimo grandinės etapuose elgiamasi sąžiningai. Prieigos prie naujausios ir lengvai prieinamos informacijos apie rinkos pokyčius galimybė taip pat yra esminis elementas siekiant veiksmingai konkuruoti pasaulio rinkose.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Ūkininkų pozicijos maisto tiekimo grandinėje sustiprinimas yra Komisijos prioritetas. Padidinus rinkos skaidrumą, bus galima suteikti vienodą prieigą prie informacijos apie kainas ir daugiau aiškumo šioje srityje, o tai padarys mūsų maisto grandinę teisingesnę ir darnesnę. Šiomis naujomis taisyklėmis, kurių priėmimas yra labai didelės visoje ES visuomenės paramos ūkininko vaidmeniui maisto tiekimo grandinėje sustiprinti išraiška, bus papildyta priimta nauja direktyva, kuria uždraudžiama nesąžiningos prekybos praktika suteikiant daugiau galių silpnesniems ir mažesniems maisto tiekimo grandinės dalyviams.

Nors informacijos apie pokyčius žemės ūkio rinkose (kainų, gamybos apimčių, atsargų ir kt.) yra daug, informacijos apie kitas pagrindines žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinės rinkas (konkrečiai, tarp ūkininkų ir vartotojų veikiančias maisto perdirbimo ir mažmeninio pardavimo rinkas) beveik nėra. Rinkoje dėl informacijos tarp ūkininkų ir kitų maisto tiekimo grandinės dalyvių asimetrijos ūkininkai atsiduria labai nepalankioje padėtyje, o tai griauna pasitikėjimą tuo, ar elgiamasi sąžiningai. Šis perdirbėjų ir mažmenininkų informacijos apie rinkos pokyčius trūkumas vadinamas žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės „juodąja dėže“, o šiandieniniu pasiūlymu ši dėžė yra „atrakinama“.

Siūlomos priemonės bus taikomos mėsos, kiaušinių, pieno produktų, vaisių ir daržovių, pasėlių, cukraus ir alyvuogių aliejaus sektoriams. Tos priemonės yra pagrįstos esamomis duomenų rinkimo sistemomis ir jau įdiegtomis procedūromis, kuriomis naudojasi ekonominės veiklos vykdytojai ir valstybės narės, pateikdami rinkos informaciją Komisijai. Dabar išplečiama tų sistemų ir procedūrų taikymo sritis. Kiekviena valstybė narė bus atsakinga už kainų ir rinkos duomenų rinkimą. Komisija rekomenduoja valstybėms narėms pasirinkti ekonomiškai efektyviausią metodą, o tam, kad būtų sumažinta administracinė našta, neįtraukti mažųjų ir vidutinių įmonių. Valstybės narės pateiks duomenis Komisijai, o ši savo ruožtu stebėjimo duomenis paskelbs savo žemės ūkio maisto produktų duomenų portale ir ES rinkos observatorijose. Labai svarbu, kad valstybės narės pateiktų informaciją tiksliai ir laiku.

Remiantis Komisijos geresnio reglamentavimo procedūromis, šis pasiūlymas dabar skelbiamas 4 savaičių trukmės laikotarpiui. Per šį laikotarpį dėl jo turi būti viešai konsultuojamasi. Tada jį priims Europos Komisija, o paskui, praėjus šešiems mėnesiams, jis turėtų įsigalioti.

Pagrindiniai faktai

Nuo pat savo kadencijos pradžios dabartinė Komisija siekė užtikrinti teisingesnę ir darnesnę maisto tiekimo grandinę.

2016 m. buvo įsteigta Žemės ūkio rinkų darbo grupė, kurios tikslas – įvertinti ūkininkų vaidmenį platesnėje maisto tiekimo grandinėje ir pateikti rekomendacijų, kaip tą vaidmenį stiprinti ir tobulinti.

Remdamasi šiomis rekomendacijomis Komisija pradėjo įžanginį poveikio vert­inimą ir viešąsias konsultacijas dėl maisto tiekimo grandinės gerinimo 2017 m. Šie veiksmai apėmė tris aspektus: nesąžiningos prekybos praktiką, gamintojų bendradarbiavimą ir rinkos skaidrumą.

2018 m. vasario mėn. paskelbta visos ES nuomonių apklausa rodo, kad dauguma respondentų (88 %) mano, jog yra svarbu stiprinti ūkininkų vaidmenį maisto tiekimo grandinėje. 96 proc. respondentų, dalyvavusių 2017 m. viešose konsultacijose dėl BŽŪP modernizavimo, pritarė pasiūlymui, kad vienas iš ES bendros žemės ūkio politikos tikslų turėtų būti ūkininkų padėties vertės grandinėje gerinimas.

Pernai Komisija pateikė pasiūlymą dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje uždraudimo – teisėkūros institucijos dėl šio pasiūlymo balsavo 2019 m. balandžio mėn. Šiomis naujomis taisyklėmis bus užtikrinta visų Europos ūkininkų, o taip pat mažų ir vidutinių tiekėjų apsauga nuo nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje.

Daugiau informacijos

Pasiūlymas dėl didesnio rinkos skaidrumo ES maisto tiekimo grandinėje

Komisija džiaugiasi, kad Parlamentas pritaria nesąžiningos prekybos praktikos uždraudimui

IP/19/2629

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar