Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den generelle forordning om databeskyttelse: det forgangne år

Bruxelles, den 22. maj 2019

Den 25. maj 2019 fejrer den generelle forordning om databeskyttelse sit første anvendelsesår. Andrus Ansip, næstformand og kommissær med ansvar for det digitale indre marked, og Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, markerer dagen med følgende udtalelse:

"Den 25. maj er årsdagen for Europas nye databeskyttelsesregler i form af den generelle forordning om databeskyttelse. Disse banebrydende regler har ikke blot rustet Europa til den digitale tidsalder, men er også blevet et globalt referencepunkt.

Hovedformålet med reglerne har været at styrke borgerne og hjælpe dem med at få mere kontrol over deres personoplysninger. Dette sker allerede i takt med, at folk er begyndt at tage deres nye rettigheder i brug, og mere end to tredjedele af europæerne har hørt om forordningen.

Derudover drager virksomhederne nu også fordel af kun at skulle tage højde for ét sæt regler i hele EU. De har bragt orden i eget hus, hvad angår data, hvilket har ført til øget datasikkerhed og et tillidsbaseret forhold til deres kunder.

Den generelle forordning om databeskyttelse har givet myndighederne tilstrækkeligt bid til at håndtere overtrædelser. F.eks. har det nyoprettede Europæiske Databeskyttelsesråd i det forgangne år registreret over 400 grænseoverskridende sager rundt om i Europa. Dette vidner om medværdien ved den generelle forordning om databeskyttelse, da databeskyttelse ikke stopper ved de nationale grænser.

Kendskabet er stigende blandt befolkningen, og det er et meget opmuntrende tegn. Nye tal viser, at op mod seks ud af ti personer ved, at der findes en databeskyttelsesmyndighed i deres land. Dette er en betydelig stigning fra de fire ud af ti personer i 2015. Databeskyttelsesmyndighederne spiller en central rolle i at få de konkrete fordele ved den generelle forordning om databeskyttelse til at manifestere sig.

Den nye lov er blevet til Europas lovgivningsmæssige hjørnesten, der former vores reaktion på mange andre områder. Fra kunstig intelligens og udvikling af 5G-netværk til integriteten ved vores valg bidrager stærke databeskyttelsesregler til at udviklingen af vores politikker og teknologier på grundlag af folkets tillid.

Principperne i den generelle forordning om databeskyttelse spredes også ud over Europas grænser. Fra Chile til Japan, fra Brasilien til Sydkorea og fra Argentina til Kenya indføres der nye love om beskyttelse af privatlivets fred,

der er baseret på stærke sikkerhedsforanstaltninger, individuelle rettigheder, der kan håndhæves, og uafhængige tilsynsmyndigheder. En sådan opadgående konvergens giver nye muligheder for at fremme datastrømme baseret på tillid og sikkerhed.

Den generelle forordning om databeskyttelse har ændret landskabet både i og uden for Europa. Men det at sikre, at forordningen overholdes, er en dynamisk proces og sker ikke fra den ene dag til den anden. Vores hovedprioritet i de kommende måneder er at sikre en korrekt og ensartet gennemførelse i medlemsstaterne. Vi opfordrer medlemsstaterne til at overholde ordlyden og ånden i den generelle forordning om databeskyttelse med henblik på at skabe et forudsigeligt miljø og undgå unødvendige byrder for interessenterne, navnlig SMV'er. Vi vil også fortsætte vores tætte samarbejde med Det Europæiske Databeskyttelsesråd og de nationale databeskyttelsesmyndigheder samt virksomhederne og civilsamfundet med henblik på at tackle de mest brændende spørgsmål og lette gennemførelsen af de nye regler."

Baggrund

Den generelle forordning om databeskyttelse er et samlet sæt regler med en fælles EU-tilgang til beskyttelse af personoplysninger, som finder direkte anvendelse i medlemsstaterne. Den styrker tilliden ved at give enkeltpersoner kontrollen over deres personoplysninger og sikrer samtidig den frie udveksling af personoplysninger mellem EU's medlemsstater. Persondatabeskyttelse er en grundlæggende rettighed i Den Europæiske Union.

Den generelle forordning om databeskyttelse har fundet anvendelse siden den 25. maj 2018. Siden da har næsten alle medlemsstater tilpasset deres nationale lovgivning i lyset af den generelle forordning om databeskyttelse. De nationale databeskyttelsesmyndigheder er ansvarlige for at håndhæve de nye regler og koordinerer deres indsats bedre takket være de nye samarbejdsmekanismer og Det Europæiske Databeskyttelsesråd. For at lette gennemførelsen af de nye regler udsteder disse myndigheder retningslinjer om de centrale aspekter af den generelle forordning om databeskyttelse.

På et arrangement, der afholdes den 13. juni, vil Kommissionen gøre status over det første år med den generelle forordning om databeskyttelse. Som fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse vil Kommissionen aflægge rapport om anvendelsen af de nye regler i 2020.

I dag offentliggøres de første resultater af en særlig Eurobarometer-undersøgelse om databeskyttelse, hvori der indgår synspunkter fra over 27 000 mennesker i hele EU. Europa-Kommissionen vil offentliggøre den fuldstændige Eurobarometer-undersøgelse på jubilæumsarrangementet den 13. juni.

Yderligere oplysninger

IP/19/2610

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar